WELKOM WELKOM

Welkom in de Protestantse Gemeente Goutum


We heten je welkom, wie je ook bent:
overtuigd gelovige, zoeker of twijfelaar.

We verwelkomen je
of je nou midden in de gemeente staat
of bivakkeert aan de rand.
We verwelkomen je
of je iets te vieren hebt
of als je je verdriet wilt delen.


We verwelkomen je
online en in onze gebouwen
op zondag en door de week.


We verwelkomen je
wat je kleur, aard of geslacht ook is
en ongeacht hoe jong of oud je je voelt.
We verwelkomen je met liefde.
 
VOORBESCHOUWING VOORBESCHOUWING


Dit is de voorbeschouwing van ds.Siebe Sijtsema voor zondag  25 februari
 
40-dagentijd 2024 40-dagentijd 2024
KUNSTPROJECT
Elke zondag in de 40-dagentijd wordt een kunstwerk tentoongesteld, gemaakt door één van onze gemeenteleden en wat past bij de lezingen of het thema van de dienst.

Zondag 18 februari is het thema:'Ik ben niet bang voor de wilde dieren'.
Iet Kleefstra heeft het schilderij gemaakt bij dit thema.
De vrouw staat haar mannetje, zij is nergens bang voor en heeft vertrouwen dat zij, ondanks moeite en verdriet, gesteund wordt door engelen. (lezing Marcus 1:9-15)


Woensdag 14 februari, aswoensdag, vesperdienst.
In deze dienst stond het beeld van Willy van Dijk centraal.
Het stelt een mens voor, die terugblikt  over zijn leven en tot de conclusie komt dat veel dingen anders hadden gekund. Het beeld staat op een paars kleed, wat de kleur is van de 40-dagentijd, kleur van inkeer en berouw. Maar zie daar de klimoptak, teken van hoop, doorkruist het beeld. Hoop doet leven!
 
KOSTER STELT ZICH VOOR KOSTER STELT ZICH VOOR
Beste gemeenteleden,
Ik ben Dirk van Weerden, geboren in Groningen in 1975, getogen in Warffum. Per 18 januari jongstleden ben ik in dienst getreden als koster van de Agneskerk, en beheerder van de begraafplaatsen in Goutum en Swichum. Daar ben ik erg blij mee!
Ik ben stapje voor stapje de kerk, de gemeente en mijn taken aan het leren kennen, waarbij ik me erg gesteund voel door iedereen binnen de kerk, en natuurlijk door Sytske, die haar werk aan mij over draagt.
 
lees meer »
 
RESULTAAT ACTIE KERKBALANS 2024 RESULTAAT ACTIE KERKBALANS 2024
BEDANKT VOOR JE INZET!
De actieperiode van Actie Kerkbalans 2024 zit erop.
Het was een goede campagne dit jaar.
We hebben in totaal € 81.611 toegezegd gekregen en al € 1.125 cash mogen ontvangen.
315 enveloppen met een bijdrage,dat is een respons van 74,1% van alle aanschrijvingen.
Dat is hoog en ook de gemiddelde bijdrage was hoger dan eerdere jaren.
Hartelijk dank voor uw vrijgevigheid en ondersteuning van het kerkenwerk.

Natuurlijk ook een dankwoord aan alle vrijwilligers die de Actie dit jaar mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk bedankt voor je inzet. Zonder jullie was dit niet gelukt.

Tot slot, is om wat voor redenen dan ook, uw brief niet ontvangen of is uw antwoord nog niet ingeleverd, dan kunt u altijd een email sturen naar penningmeester@agneskerkgoutum.nl of een bedrag overmaken op NL49 RABO 0335 4228 45 onder vermelding van Actie Kerkbalans 2024.

College van kerkrentmeesters.
 
AFSCHEID KOSTER SYTSKE AALDERS AFSCHEID KOSTER SYTSKE AALDERS
In de dienst van zondag 28 januari is er afscheid genomen van Sytske Aalders. 
Tevens is de nieuwe koster, Dirk van Weerden, welkom geheten.
lees meer »
 
TERUGBLIK KOFFIEOCHTEND 23 JAN. TERUGBLIK KOFFIEOCHTEND 23 JAN.
Clown Heppie
Op dinsdag 23 januari bezocht clown Heppie oftewel Erna Dalemans uit Goutum de koffieochtend in de Agneskerk. “Een clown in de kerk” vraagt u zich af ?! Dat past prima, want een clown zorgt voor verbinding, brengt vrolijkheid en leert ons oog te hebben voor de verwondering.
Een clown kijkt naar het leven door de ogen van een klein kind, dat de wereld nog moet ontdekken. Alles is nieuw en wonderlijk! Wat kan je bijvoorbeeld doen met een vaas van plastic? De deelnemers riepen van alles en de clown voerde uit, dat leverde ludieke situaties op. 
lees meer »
 
ACTIEWEEK VOOR DE VOEDSELBANK ACTIEWEEK VOOR DE VOEDSELBANK


Geslaagde actie voor de Voedselbank
Op vrijdag 19 januari hebben we vanuit de diaconie elf dozen vol producten afgeleverd bij de Voedselbank in Leeuwarden. Dit was de opbrengst van een geslaagde actie waar veel gemeenteleden aan bijgedragen hebben. Iedereen heel hartelijk bedankt voor het inleveren van de producten. Bij de Voedselbank is men er erg blij mee!

lees meer »
 
VEERTIGDAGENTIJD: SOBERE MAALTIJD EN VESPER VEERTIGDAGENTIJD: SOBERE MAALTIJD EN VESPER
Op Aswoensdag 14 februari begint de Veertigdagentijd en bereiden we ons 40 dagen voor op Pasen. De kleur is paars want het is een tijd van bezinning, soberheid en vasten. 
Het vasten is een oefening in zelfdiscipline en matigheid. Het doel kan zijn om te consuminderen, af te vallen, te de-toxen of af te komen van een verslavende gewoonte. Het is ook een tijd van bezinning op jezelf, de wereld of je meer open te stellen voor God en medemensen. 
 
lees meer »
 
VEERTIGDAGENTIJD KUNSTPROJECT VEERTIGDAGENTIJD KUNSTPROJECT
Nog voor de kerst heb ik een oproep gedaan om vrijwilligers,kunstenaars, te zoeken die in de Veertigdagentijd een bijdrage willen leveren aan het kunstproject.
Er hebben zich 6 mensen gemeld en dus kan het project doorgaan. Dat is prachtig.
De bedoeling is dat elke zondag in de Veertigdagentijd (te beginnen op zondag 18 februari) en op de Paasmorgen, van één van deze gemeenteleden een kunstwerk tentoongesteld wordt dat past bij de lezingen of het thema van de dienst. Ik denk dat het een bijzonder project kan worden.
Siebe Sijtsema
 
 
COLLECTEGELDEN COLLECTEGELDEN

Op zondag 25 februari zijn de collecten bestemd voor: Diaconie en PKN Missionair Werk
Er wordt weer gecollecteerd bij de uitgang van de kerk.
Daarnaast blijft er de mogelijkheid om uw gaven digitaal over te maken.

In december heeft de diaconie de volgende giften ontvangen:
Collecte diaconie             €  1151,47      
Gerlande                          €    20,00

In januari heeft de diaconie de volgende giften ontvangen:
Collecte diaconie           €  234,20
Gerlande                        €    20,00

In januari was de collecteopbrengst voor de kerk:  €  222,95
Dit is de opbrengst uit digitale giften en de kerkcollecten.


ALLE GEVERS HARTELIJK DANK!

lees meer »
 
MEDITATIE MEDITATIE
Een klein zinnetje
In oktober 2023 bezochten wij het inspiratiefestival, georganiseerd door de PKN op Terschelling. Daar woonden wij een lezing bij van Kader Abdolah, de bekende schrijver, onder andere van het boek; Het huis van de moskee. Toen hij pas in Nederland kwam wonen, leek het net alsof hij gevangen zat in een kooi. Hij sprak de taal niet, kende geen mens en voelde zich eenzaam. Toen moest hij denken aan het verhaal over een papegaai wat zijn grootmoeder hem als kind vertelde. Het kwam er op neer dat je je uit de kooi kon bevrijden, door een klein zinnetje te bedenken. 
lees meer »
 
KOFFIEOCHTEND KOFFIEOCHTEND
Koffieochtend: Liefde is

Datum:       Dinsdag 27 februari
Tijd:            10.00-11.30 uur
Plaats:         Agneskerk te Goutum

Wij mensen leven allen uit het geloof, de hoop en de liefde. Maar de belangrijkste van deze drie is de liefde. Vandaar dat het onderwerp in de februarimaand, waarin ook Valentijnsdag gevierd wordt, “liefde” is.  Wat zegt de liefde ons in deze tijd? 
lees meer »
 
GESPREKSAVOND 30-40-50- PLUSSERS GESPREKSAVOND 30-40-50- PLUSSERS
INVITATION
Datum:          Dinsdag 12 maart
Tijd:               20.15 uur
Plaats:           Kosterij Agneskerk

Heb je zin in een gesprek over wat je echt belangrijk vindt in je leven?
Kom dan naar de gespreksgroep voor 30-40-50-plussers. Ook is er tijdens de avond ruimte voor je eigen geloofsverhaal. ZIN IN? Van harte welkom!
Annemiek Heerma      Telefoon: 06-25162885     Mailadres: a.heerma@agneskerkgoutum.nl 

 
 
WERKGROEP VLUCHTELINGEN GOUTUM EN OMGEVING WERKGROEP VLUCHTELINGEN GOUTUM EN OMGEVING
Van de werkgroep vluchtelingen Goutum en omgeving.

In maart 2022 zijn we gestart met onze activiteiten voor asielzoekers. Eerst met een aantal mensen vanuit de Agneskerk, maar inmiddels aangevuld met ook niet-kerkleden en dat is nadrukkelijk ook onze bedoeling. Iedereen is welkom om mee te doen!
Onze werkgroep bestaat momenteel uit 8 leden. Daarnaast beschikken we inmiddels over een lijst met personen die ad hoc hand – en spandiensten willen verrichten. 
lees meer »
 
KOFFIEOCHTEND WOENSDAG 20 MAART KOFFIEOCHTEND WOENSDAG 20 MAART
Koffieochtend
Kan een mens leven van brood alleen?

Datum: Woensdag 20 maart (let op woensdag!)
Tijd: 10.00 -11.30 uur
Plaats: Agneskerk te Goutum
Deze koffieochtend valt in de vastentijd voor Pasen. Het herinnert aan de 40 dagen waarin Jezus zich terugtrok in de woestijn, als voorbereiding op zijn taak. Daar deed hij de uitspraak: ‘Een mens kan niet leven van brood alleen’.  
lees meer »
 
NIEUWE KAARSENSTANDAARDS NIEUWE KAARSENSTANDAARDS
Op de liturgietafel zijn tijdens de adventsperiode de nieuw aangeschafte kaarsenstandaards te bewonderen. Deze zijn gemaakt van glas met daarin rode slierten, de levensader, volgens de ontwerper Jan Hooghiemstra van het glasatelier in Oentsjerk. Hij is ook de maker van het doopvont en de glazen deuren in de hal van de kerk.
De kaarsenstandaards  hebben dezelfde kubusvorm als de andere attributen in het liturgisch centrum.
 
 
WERKGROEP STEUN AAN VLUCHTELINGEN WERKGROEP STEUN AAN VLUCHTELINGEN
De eerste  Meat and EAT met  bewoners AZC Campanille, bij Goutumers thuis: Een warm succesverhaal!

Op woensdag 4 oktober was het eindelijk zo ver: Om 18.15 u mochten mijn man Gerard en ik met een blij kloppend hart onze twee gasten gaan ophalen bij het AZC Campanille voor de eerste Meat and Eat bij ons thuis.
lees meer »
 
BEDRIJFS HULP VERLENING IN AGNESKERK BEDRIJFS HULP VERLENING IN AGNESKERK

Donderdag 5 oktober hebben onze BHVérs, Sytske, Hero, Wim, Sieta, Rindert, Pieter, Ina, Marja,Tabitha en Karel examen BHV gedaan in de Agneskerk.
Twee avonden hebben ze les gehad, de eerste met levensreddende handelingen en de tweede met brandje blussen. 
Over twee weken horen ze of ze geslaagd zijn!
lees meer »
 
OPROEP AUTODIENST OPROEP AUTODIENST
Op de website van de Agneskerk staat de mogelijkheid gebruik te maken van een autodienst.
We willen deze service graag weer aanbieden voor mensen die slecht ter been zijn en/of geen vervoer hebben. We vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om op zondag naar de kerkdienst te komen, maar ook om deel te nemen aan de verschillende activiteiten of gemeenteavonden, die vanuit de kerk georganiseerd worden.
lees meer »
 
MEET & EAT MEET & EAT
Meet & Eat Goutum
Zoals je wellicht weet, is enkele weken geleden de noodopvang voor asielzoekers in Campanile van start gegaan. Ben je benieuwd wie je nieuwe dorpsgenoten zijn? Meld je dan aan voor de Meet & Eat, en ontvang iemand bij jou aan tafel. Samen eten is een mooie manier om kennis te maken met elkaar!
lees meer »
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD

Van de Kerkenraad

Van harte welkom                                                     
‘Je kunt maar één keer een eerste indruk maken’. Met dat gezegde voor ogen is door een aantal mensen nagedacht over de wijze waarop we nieuwe gemeenteleden verwelkomen.
Het resultaat van dit brainstormen is een ‘goodiebag’, een tasje met het logo van onze gemeente. In deze goodiebag zitten een ‘hartelijk welkomkaart’ met info over onze gemeente, waxinelichtjes met houder, een pakje thee en koekjes, een jojo voor de kinderen en een uitnodigingskaart voor de kindernevendienst. 
lees meer »
 
WERKGROEP VIERENDE AGNESKERK WERKGROEP VIERENDE AGNESKERK
Kinderlied
Marja Bakker (namens de Kindernevendienst), kerkmusicus Johan Smit en ds. Siebe Sijtsema hebben nagedacht over een manier om kinderliederen te laten zingen in de zondagse vieringen. In dit gesprek kwam naar voren dat dit idee erg gewaardeerd wordt, maar dat het voor de verschillende partijen lastig is om te bepalen wanneer een lied geschikt is om te laten zingen in een viering. 
lees meer »
 
DOPEN ? DOPEN ?
(niet) Dopen
Er zijn veel verschillende redenen waarom ouders hun kinderen niet laten dopen. Sommige ouders vinden dat kinderen later zelf de keuze moeten maken. Anderen voelen zich minder betrokken bij de kerk en zien in dopen geen meerwaarde.
 
lees meer »
 
MUZIKANTEN GEVRAAGD MUZIKANTEN GEVRAAGD
In onze vieringen worden we bij de samenzang meestal begeleid door onze organisten. Daar zijn we heel blij mee maar het kan heel verrijkend zijn om daarnaast gebruik te maken van andere instrumenten. En dus zijn we op zoek naar muzikanten die af en toe (samen met de organisten) een bijdrage willen leveren aan de vieringen.
Vind je het leuk om mee te doen of weet je iemand die een instrument bespeelt?  Geef het door aan ds Siebe Sijtsema.
 
ZIN IN EEN GOED VERHAAL ZIN IN EEN GOED VERHAAL
Zin in een goed verhaal ?
Binnenkort breekt de herfst aan en korten de dagen, dan is het tijd voor een goed verhaal bij de kachel. U herinnert zich vast nog de verhalen van uw ouders en de meesters en juffen op school. Op uw beurt zult u ze ook weer hebben doorverteld. Dit kunnen verhalen zijn die troosten, bemoedigen en inspireren.
lees meer »