DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGEN


Collectedoelen voor zondag 2 augustus 2020                                                                                                           
  • De eerste collecte is voor de diaconie
  • De tweede collecte is voor de kerk
Ook in deze tijd, nu er aangepaste diensten zijn, worden de collecten van harte bij u aanbevolen.
Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers. Op het rekeningnummer van de diaconie kunt u ook een bijdrage storten voor het adoptie meisje Gerlande Bertin. De diaconie heeft de afspraak  voor haar ontwikkeling en levensonderhoud € 33 per maand te zullen overmaken.

                                                                                  
Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845
t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. kerkcollecte

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. diaconale collecte
o.v.v. Gerlande Bertin (het bedrag graag afzonderlijk vermelden)
 
KERKDIENST AGNESKERK OP 26 JULI 2020 KERKDIENST AGNESKERK OP 26 JULI 2020


De kerkenraad biedt de mogelijkheid om een dienst bij te wonen in de 
Agneskerk op een veilige aangepaste manier in deze 'coronatijd'
Ds. Reinder Reitsma was voorganger op zondagmorgen 26 juli, Ettie Hartholt
nam de zang voor haar rekening en Henk Zandstra bespeelde het orgel.
 
DE KLOKKEN LUIDEN DE KLOKKEN LUIDEN


De klokken van de Agneskerk luiden weer om de mensen uit te nodigen
voor een dienst op de zondagmorgen.
Ina Haandrikman en zoon Matthijs in actie!
 
VACATURE COÖRDINATOR AANLOOPHUIS VACATURE COÖRDINATOR AANLOOPHUIS
Zondagochtend 9.30 uur: in de Bagijnestraat gaat op nummer 36 de deur open, een paar koude en natte mensen lopen naar binnen. Daar worden ze verwelkomd en staan vrijwilligers klaar met koffie, thee en boterhammen. De kachel staat aan, de sfeer is ontspannen. Er worden grapjes gemaakt en een enkeling gaat in een hoekje zitten om wakker te worden… De dag in het Aanloophuis is begonnen!
Het Aanloophuis Leeuwarden is een interkerkelijke stichting die vrijwel geheel op vrijwilligers draait. Elk weekend is het Aanloophuis geopend op zaterdagmiddag en zondag. In de wintermaanden is er een maaltijd op woensdagavond.
Wij zoeken met ingang van 1 oktober 2020 een nieuwe coördinator (16 – 20 uur).

Ben jij de nieuwe spin in het web van het Aanloophuis Leeuwarden?
lees meer »
 
DE PREEK VAN DE WEEK DE PREEK VAN DE WEEK

Een paar weken geleden zijn de diensten in onze Agneskerk weer voorzichtig begonnen.

Wat nu ook weer begint is ‘de preek van de week’.

Onder het kopje ‘KERKDIENSTEN’ vind je de ‘PREEK VAN DE WEEK’

De preek van zondag 2 augustus door ds. Douwe Posthuma staat op deze plek.
 
RESERVERINGSPLAN RESERVERINGSPLAN
Reserveringsplan.
Als u de komende tijd een kerkdienst wilt bezoeken dient u rekening te houden met de volgende maatregelen:

Voor ELKE dienst in juli 2020 moet u zich vooraf aanmelden tot uiterlijk tot 12:00 uur op de vrijdagmorgen voorafgaand aan de zondag waarop de dienst gehouden wordt op een van deze twee manieren:   

a. bij voorkeur via het e-mailadres agnesheetuwelkom@gmail.com
b. eventueel ook via telefoonnummer 06-53735578
           Tjeerd Bakker op maandag t/m donderdag
           Uitsluitend tussen 17:00 en 18:00 uur.
 
lees meer »
 
PASTORAAT PASTORAAT

       
In het pastoraat is de volgende indeling w.b.t. de secties gemaakt:

Jenny Mink blijft ouderling in sectie 2 (Goutum West en Goutum Zuid).

Willem  van der Kooij wordt ouderling in de secties 1( Goutum oost)
        en 10 
( voor gemeenteleden buiten onze kerkelijke gemeentegrens).

Johan Snijder wordt ouderling in de secties 7 en 8 (Techum en
        Wiarda).
 
HET AANLOOPHUIS IN DEZE TIJD HET AANLOOPHUIS IN DEZE TIJD

Het Aanloophuis in deze tijd
In gesprek met Titia de Boer

Vreemde tijden voor iedereen, zo ook voor het Aanloophuis in Leeuwarden. Normaal gesproken iedere zaterdag en zondag open voor mensen die geen huis of thuis hebben of eenzaam zijn. De afgelopen maanden moesten ze noodgedwongen de deuren sluiten.


Sinds zaterdag 6 juni is het Aanloophuis weer open, weliswaar beperkt. Wij zijn benieuwd hoe het gaat met het Aanloophuis, maar ook hoe het gaat met Titia de Boer, coördinator van het huis. Wat betekent deze tijd voor haar?

 
lees meer »
 
GEBRUIKSPLAN AGNESKERK GEBRUIKSPLAN AGNESKERK
GEBRUIKSPLAN
Betreffende de Agneskerk te Goutum.
In beheer bij de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Goutum c.a.Er kunnen aanpassingen komen n.a.v. de ervaringen en gewijzigde regelgeving!

GEBRUIKSPLAN
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD

 
28 juni 2020

Beste gemeenteleden,
Een reguliere Agnesbrief waarin de kerkenraad u verheugd kan meedelen dat de
“AGNES” U van harte WELKOM heet!
En wel op zondag 5 juli 2020 in een aangepaste kerkdienst in de AGNESKERK.

Dit is gelukkig mogelijk nu de maatregelen, vanaf 1 juli, geleidelijk aan versoepeld worden.
We willen zondag 5 juli graag een aangepaste dienst in onze vertrouwde Agneskerk houden, maar we zullen rekening moeten houden met speciale maatregelen die zijn vastgelegd in het gebruiksplan.
Het aantal plaatsen blijft beperkt tot een maximum van 35 en als gemeente samen zingen is niet toegestaan. Eén of enkele solisten mag weer wel, maar dan op afstand.
Om zoveel mogelijk plaatsen voor gemeenteleden beschikbaar te hebben werkt er één ambtsdrager aan de dienst mee, die tevens lector is.                                                        
De dienst is ook te beluisteren via kerkdienst gemist.nl (zie onze website).
lees meer »
 
'HOUD MOED. HEB LIEF' 'HOUD MOED. HEB LIEF'


De woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen ten grondslag aan deze woorden op de vlag.
'Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.
Door de liefde blijf je altijd volhouden'
Het is de liefde die ons moed geeft!
 
BEZINNINGSPLEKJE ACHTER DE KERK BEZINNINGSPLEKJE ACHTER DE KERK
WELKOM
Beste mens die onderweg is,
En die langs de Agneskerk loopt, waarvan de deur dicht is, en op uw verdere weg bij deze ontmoetingsplek komt.
Even tot rust komen, genieten van het uitzicht met een eeuwenoude kerkmuur in uw rug.
Een plek van bezinning in deze verwarrende tijden met in de trommel inspirerende teksten.
Maar ook een handgel, die allereerst gebruikt dient te worden, vóór u iets aanraakt.
Blader, lees en reflecteer. Alleen of samen.
Uw gedachten mag u in het schriftje schrijven, voor u zelf of voor een volgende bezoeker.
Wilt u, voordat u verder trekt op uw weg, de trommel goed afsluiten?
 
WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING

Hoewel we op dit moment niet weten , wanneer we weer als kerk samen kunnen komen, moeten we er wel van uitgaan dat we binnenkort weer iets kunnen organiseren, om samen te beleven en van te genieten. 
Dit is gedeeltelijk de taak van de Commissie Vorming en Toerusting. We organiseren geloofsondersteunende activiteiten, zoals lezingen, boekbesprekingen, toneeluitvoeringen, muziek etc. 
We verzorgen de contacten met de mensen die we uitnodigen en doen de publiciteit. Kortom we houden ons bezig met alle praktische zaken rondom een evenement. 
Er wordt gemiddeld 1 x per 2 maanden vergaderd, of vaker, als dat nodig is. De Commissie is een samenwerking tussen de Oase (Leeuwarden-Oost) en de (Agneskerk-Goutum). Beide kerken leveren commissieleden. 
Op dit moment is er vanuit Goutum nog maar 1 commissielid. Dat is te weinig. Heb je zin om mee te doen, graag een berichtje naar Jansje Tolsma tel. nr. 058-2801034 of e-mail jtb@chello.nl
 
 
CONTACT CONTACT


Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste pastorale medewerker of ouderling.
Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan een praatje; dan mag u ook bellen met onderstaande personen.
 
Willem van der Kooij  (ouderling)             058-8436979 of 06-25141545
 
Arie de vries (diaken)                                06-53659755

Marian Krol (ouderling kerkrentmeester) 06-12516704
 
Jenny Mink (ouderling)                              06-55946166
 
Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen met:
Johan Snijder                                               058-2883723
 
De Protestantse kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen.

www.leeuwardenhelpt.nl  bundelt ook hulpvragen. Via deze site kunt u hulp vragen en hulp aanbieden.