KERST EN PRESENT KERST EN PRESENT
Hebben Kerst en Present wat met elkaar te maken?                                                                                               
Op het eerste gezicht niet, maar toch wel.
                                               

Kerst is als een feest van Licht goed bij ons bekend. Licht door de komst van Jezus, een teken van hoop. We vieren dat met licht van kaarsen en kerstboom, thuis en in de kerk.
Present is minder bekend. Dit is een vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor mensen die aandacht of hulp nodig hebben. Dat doen wij niet met woorden, maar met daden.
lees meer »
 
DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGENCollectedoelen voor zondag 6 december 2020                                                      
  • De eerste collecte is voor KIA KIds in actie
  • De tweede collecte is voor de kerk

    Opbrengst collecten in de maand november:
Diaconie: €545,00

Kerk: €290,-

Hartelijk dank voor uw gaven in de maand november!
lees meer »
 
SIRKELSLAG VAN DE AGNESKIDS SIRKELSLAG VAN DE AGNESKIDS

Op vrijdagavond 20 november deden we weer mee met Sirkelslag KIDS, een spannend en interactief spel van Jong Protestant. We speelden vanuit de Maximaschool online tegen honderden andere groepen uit heel Nederland.

lees meer »
 
LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

Aanstaande zondag 22 november, is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
In deze dienst, waarin ds. Beintema zal voorgaan, worden vier overleden gemeenteleden herdacht.

De betreffende families hebben een uitnodiging gekregen hiervoor. Zij komen als eerste op de bezoekerslijst.
Gemeenteleden kunnen zich op de gebruikelijke manier opgeven en de dienst bijwonen tot het aantal van 30 personen is bereikt.
 
 
VAN DE DIACONIE VAN DE DIACONIE
Het college van diakenen wil u graag attenderen op een aantal zaken die de aandacht van ons als gemeente behoeven. 

De Voedselbank kan door de diverse coronamaatregelen geen winkelacties houden, wat betekent dat er binnenkort waarschijnlijk een voedseltekort zal ontstaan voor bijna 500 klanten van de Voedselbank Leeuwarden.

WILT U ONS HELPEN?Help kinderen in armoede in Nederland!
Ieder kind moet erbij kunnen horen, vindt Kinderhulp. Voor ruim 300.000 kinderen die in ons land in armoede opgroeien is dat helaas niet vanzelfsprekend. Zij voelen zich vaak buitengesloten.

WILT U ONS HELPEN?
 
lees meer »
 
JONGERENNIEUWS JONGERENNIEUWS
Van de kindernevendienst:


Op zondag 29 november begint de adventsperiode. Dan gaat ons adventsproject 'Het beste nieuws' van start.

Alle kinderen krijgen na afloop van de dienst een gezinsboekje mee naar huis. Hierin staat voor elke dag in de adventsperiode een verhaal of activiteit, bedoeld om samen met het hele gezin te lezen of te doen. 
Het is een bijzondere manier om bewust toe te leven naar de Kerst. 
En ook altijd leuk om te weten dat we dan met meerdere gezinnen allemaal thuis het zelfde gaan doen. Het geeft een gevoel van verbinding in deze bijzondere tijd!

Van Zuiderjoos, Ontdekkerk en Kindernevendienst:

Bakken voor een ander!

In de komende adventstijd gaan jongeren, kinderen, ouders en iedereen die het wil, bakken voor een ander. Er worden pakketjesgemaakt met muffinmix + benodigdheden en versiersels. De bedoeling is dat we muffins bakken die kunnen worden gegeven aan buren, kennissen ...., mensen die wat extra aandacht verdienen.
In de pakketjes zitten ook kaarten (om een wens in te zetten) en die mee te geven met de muffins.
De kinderen en jongeren van de Kindernevendienst, Ontdekkerk en Zuiderjoos krijgen sowieso een pakketje.
Wilt u ook meedoen, geef u dan op bij:
Marja Bakker: marjabakkertjepkema@gmail.com
Marian Krol: marian_krol@hotmail.nl Zuiderjoos:
De Zuiderjoos doet ook dit jaar mee aan de Kerst Challenge 2020.

Dit wordt gespeeld op vrijdag 11 december.
De jongeren van de Zuiderjoos gaan weer een spannend kerstspel spelen.
Het thema is: 'Het geheim van het ikoon' en wordt 'coronaproof'aangeboden als een soort 'escaperoom'-spel. Je kunt het spelen vanuit je eigen huis, online sta je in verbinding met elkaar.

 
lees meer »
 
ZONDAG 1 NOVEMBER ZONDAG 1 NOVEMBER

In de dienst van 1 november zijn bevestigd als diaken:
Arie de Vries en Jelle Brandsma.

De dienst werd geleid door ds. Harm Engelsma, de organist was Olchert Clevering en Gerrit Jan Schaaphok nam de zang voor zijn rekening.


We zijn blij dat de personen op onderstaande foto een steentje willen bijdragen en hun schouders er onder willen zetten om de kerkenraad te versterken en mee te helpen aan de opbouw van onze Agneskerk in deze verwarrende tijd!V.l.n.r.:  Jelle Brandsma, diaken
             Arie de Vries, diaken
             Cas Vlaanderen, kerkrentmeester
             Hennie Hoekstra, pastoraal medewerker.
 
KINDERNEVENDIENST 25 OKTOBER KINDERNEVENDIENST 25 OKTOBER
Vandaag was er weer kindernevendienst,  de laatste zondag van de maand.  Dan hebben ouders met kinderen voorrang om naar de dienst te komen.  Deze keer ging het over vriendschap.  David en Jonathan hadden een bijzondere vriendschap. Na het voorlezen van het bijbelverhaal en het luisteren naar een bijpassend lied hebben we een vriendsschapsbox gemaakt. Met o.a. foto's van Gerlande, ons sponsorkind uit Haïti,  met elkaar, maar ook met dieren kun je een (dierbare) vriendschapsband hebben. De tijd vloog voorbij en voor we het wisten was het alweer tijd om naar huis te gaan.
 
lees meer »
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
      


Aanpassingen in verband met aangescherpte regels Corona-virus,
geldig vanaf zondag 18.10.2020.


 
lees meer »
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
 

In verband met de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen heeft de kerkenraad besloten geen diensten te houden in Hempens en Markant.
Dit zal in ieder geval zijn t/m 31 december 2020.

 
lees meer »
 
GELOVEN IN LEEUWARDEN GELOVEN IN LEEUWARDEN


Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en TheologieCultuurSamenlevingSpiritualiteitOntmoeting en gesprekJeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de homepage staan steeds de drie eerstvolgende activiteiten.

GELOVEN IN LEEUWARDEN

lees meer »
 
THEMA-AVONDEN THEOLOGISCHE VORMING THEMA-AVONDEN THEOLOGISCHE VORMING
THEMA – AVONDEN THEOLOGISCHE VORMING LEEUWARDEN HERFST 2020


I. SPIRITUALITEIT IN HET SPOOR VAN LUTHER
( Samen met de Lutherse Gemeente van Leeuwarden)


In de Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 – 30 8911KN  Leeuwarden
In verband met 1,5 meter regels houden we de cursus in de kerkzaal.
Kosten: 20,-- (inclusief reader die tijdens de eerste bijeenkomst wordt uitgereikt) te voldoen op de eerste cursusavond
lees meer »
 
CURSUS THEOLOGISCHE VORMING CURSUS THEOLOGISCHE VORMING
Persbericht augustus 2020
CURSUS THEOLOGISCHE VORMING

Op 8 oktober gaat in Leeuwarden een nieuw blok van 9 avonden van de cursus Theologische Vorming van start.

Wat leer je er?
Theologie houdt zich bezig met grote vragen als: Wat is echt belangrijk in het leven? Welke idealen willen we nastreven? Waardoor laten we ons inspireren? Wat betekent het om een zinvol leven te leiden? Dat zijn nl. de vragen waar het ook over gaat in de tradities van de godsdiensten

 
lees meer »
 
DE PREEK VAN DE WEEK DE PREEK VAN DE WEEK


De diensten in onze Agneskerk zijn weer voorzichtig begonnen.

Wat nu ook weer gestart is, is ‘de preek van de week’.

Onder het kopje ‘KERKDIENSTEN’ vind je de ‘PREEK VAN DE WEEK’
 
 
GEBRUIKSPLAN AGNESKERK GEBRUIKSPLAN AGNESKERK
GEBRUIKSPLAN
Betreffende de Agneskerk te Goutum.
In beheer bij de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Goutum c.a.Er kunnen aanpassingen komen n.a.v. de ervaringen en gewijzigde regelgeving!

GEBRUIKSPLAN
 
'HOUD MOED. HEB LIEF' 'HOUD MOED. HEB LIEF'


De woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen ten grondslag aan deze woorden op de vlag.
'Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.
Door de liefde blijf je altijd volhouden'
Het is de liefde die ons moed geeft!
 
WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING

Hoewel we op dit moment niet weten , wanneer we weer als kerk samen kunnen komen, moeten we er wel van uitgaan dat we binnenkort weer iets kunnen organiseren, om samen te beleven en van te genieten. 
Dit is gedeeltelijk de taak van de Commissie Vorming en Toerusting. We organiseren geloofsondersteunende activiteiten, zoals lezingen, boekbesprekingen, toneeluitvoeringen, muziek etc. 

 
lees meer »
 
CONTACT CONTACT


Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste pastorale medewerker of ouderling.
Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan een praatje; dan mag u ook bellen met onderstaande personen.
 
Willem van der Kooij  (ouderling)             058-8436979 of 06-25141545
 
Arie de vries (diaken)                                06-53659755

Marian Krol (ouderling kerkrentmeester) 06-12516704
 
Jenny Mink (ouderling)                              06-55946166
 
Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen met:
Johan Snijder                                               058-2883723
 
De Protestantse kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen.

www.leeuwardenhelpt.nl  bundelt ook hulpvragen. Via deze site kunt u hulp vragen en hulp aanbieden.