TERUGBLIK ONTDEKVIERING TERUGBLIK ONTDEKVIERING
Ontdekkerkvieringen
Wat hebben we een bijzonder seizoen achter de rug!

Aan het begin van het seizoen schreven we over dat Jezus open stond voor anderen.
Ontmoeten en verbinding maken, het verhaal horen van anderen, naar andere mensen mogen omzien. Een nieuw jaar lag voor ons waarin onze reis kon beginnen,  een reis van ontmoeten, verbinding, ontdekken en verwonderen en hoe onze wegen elkaar konden kruisen.
Hoe gaan we met onze kwetsbare gezondheid om, hoe kunnen we anderen bijstaan als het leven heel moeilijk is. Welke herinneringen willen we koesteren en wat geven we in woord en daad door aan de kinderen en hun dierbaren? We hebben vieringen verbonden aan mooie thema’s en verhalen.

En toen stond alles stil!! Door de Coronamaatregelen kon onze laatste viering van 10 mei in Markant niet doorgaan. Hoe moest het nu verder? Skypen werd een begrip in de voorbereidingen.
We deelde onze zorgen, bemoedigden elkaar en kwamen met creatieve ideeën.
lees meer »
 
PINKSTERFEEST VEENKLOOSTER PINKSTERFEEST VEENKLOOSTER

PERSBERICHT


Pinkstermaandag digitale viering van Pinksterfeest Veenklooster
 
Het Pinksterfeest in Veenklooster kan dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaan in het bos, op het veld en in de festivaltenten. Het bestuur van Pinksterfeest Veenklooster is daarom op zoek gegaan naar een alternatief. In samenwerking met Streekomroep RTV NOF zenden zij Pinkstermaandag 1 juni 2020 om 10:00 uur een bijzondere dienst uit op televisie en online. Dit gebeurt vanuit Veenklooster.
lees meer »
 
'HOUD MOED. HEB LIEF' 'HOUD MOED. HEB LIEF'


De woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen ten grondslag aan deze woorden op de vlag.
'Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.
Door de liefde blijf je altijd volhouden'
Het is de liefde die ons moed geeft!
 
BEZINNINGSPLEKJE ACHTER DE KERK BEZINNINGSPLEKJE ACHTER DE KERK
WELKOM
Beste mens die onderweg is,
En die langs de Agneskerk loopt, waarvan de deur dicht is, en op uw verdere weg bij deze ontmoetingsplek komt.
Even tot rust komen, genieten van het uitzicht met een eeuwenoude kerkmuur in uw rug.
Een plek van bezinning in deze verwarrende tijden met in de trommel inspirerende teksten.
Maar ook een handgel, die allereerst gebruikt dient te worden, vóór u iets aanraakt.
Blader, lees en reflecteer. Alleen of samen.
Uw gedachten mag u in het schriftje schrijven, voor u zelf of voor een volgende bezoeker.
Wilt u, voordat u verder trekt op uw weg, de trommel goed afsluiten?
 
STICHTING PRESENT LEEUWARDEN STICHTING PRESENT LEEUWARDEN

Gevraagd:  Groepenbegeleider m/v (vrijwillig)

Stichting Present Leeuwarden brengt (groepen) mensen die willen helpen in contact met mensen die deze hulp nodig hebben. Bij de uitvoering van de hulpaanvraag worden deze mensen/ vrijwilligers begeleid. Hiervoor zoeken wij mensen die het leuk vinden om deze begeleiding uit te voeren.  

 
lees meer »
 
JONGERENNIEUWS JONGERENNIEUWS
Afgelopen zondag heeft een aantal kinderen ‘post' in de brievenbus ontvangen van de kindernevendienst van de Agneskerk. De post gaat over het verhaal van het volk Israel in de woestijn. De leider van het volk, Mozes, speelt een belangrijke rol.  
 
Ben je tussen de 4 en 12 jaar en je hebt geen post gehad maar ben je wel nieuwsgierig: stuur een mailtje naar agnesbrief@gmail.com met als onderwerp ‘post van de kindernevendienst’, zet in de mail natuurlijk je naam en thuisadres, dan krijg ook jij deze bijzondere post. 
 
MEDITATIES/KERKDIENSTEN OP TV MEDITATIES/KERKDIENSTEN OP TV
Zolang veel kerkdiensten niet doorgaan, kunt u op zaterdagavond kijken naar speciale uitzendingen van Met hart en ziel (KRO-NCRV, NPO2, 18.00 uur). Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek. Zondag 10 mei: VRIJHEID IS KOSTBAAR
 
In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten zijn, om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker.  
lees meer »
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
           
Beste gemeenteleden, 
 
De kerkenraad van de Protestantse gemeente Goutum c.a. volgt i.v.m. het coronavirus de maatregelen van de classis Fryslân en de regering. Het moderamen van de Classis Fryslân geeft in haar nieuwsbrief van 1 mei het volgende aan: ‘Inmiddels is duidelijk dat de stop op de erediensten en kerkelijke bijeenkomsten in elkaars nabijheid langer duurt dan ons lief is. Onze landelijke kerk staat daarover in voortdurend contact met de minister. Wij begrijpen dat we voorlopig geen verruiming van de overheidsmaatregelen voor samenkomsten kunnen verwachten. Daarom wil ik u dringend verzoeken om ook in deze tijd voorlopig nog geen bijeenkomsten in elkaars nabijheid te houden’.

 
lees meer »
 
WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING

Hoewel we op dit moment niet weten , wanneer we weer als kerk samen kunnen komen, moeten we er wel van uitgaan dat we binnenkort weer iets kunnen organiseren, om samen te beleven en van te genieten. 
Dit is gedeeltelijk de taak van de Commissie Vorming en Toerusting. We organiseren geloofsondersteunende activiteiten, zoals lezingen, boekbesprekingen, toneeluitvoeringen, muziek etc. 
We verzorgen de contacten met de mensen die we uitnodigen en doen de publiciteit. Kortom we houden ons bezig met alle praktische zaken rondom een evenement. 
Er wordt gemiddeld 1 x per 2 maanden vergaderd, of vaker, als dat nodig is. De Commissie is een samenwerking tussen de Oase (Leeuwarden-Oost) en de (Agneskerk-Goutum). Beide kerken leveren commissieleden. 
Op dit moment is er vanuit Goutum nog maar 1 commissielid. Dat is te weinig. Heb je zin om mee te doen, graag een berichtje naar Jansje Tolsma tel. nr. 058-2801034 of e-mail jtb@chello.nl
 
 
PROTESTANTSE KERK CLASSIS FRYSLAN PROTESTANTSE KERK CLASSIS FRYSLANNieuwsbrief Classis Fryslân m.b.t. het coronavirus.
 
ONTDEKKERKVIERING ONTDEKKERKVIERING

Hallo allemaal, het is bijna weer zover, de volgende ontdekkerkviering staat voor 10 mei gepland. De laatste viering van 8 maart was zeer bijzonder! Het verhaal van de Kanjerketting en de boodschap van Tineke, doet ons vandaag de dag, nu met de Coronamaatregelen, nog eens  stilstaan. Hoe gaan we met onze kwetsbare gezondheid om, hoe kunnen we anderen bijstaan als het leven heel moeilijk is. Welke herinneringen willen we koesteren en wat geven we in woord en daad door aan anderen?

De werkgroep van de Ontdekkerk heeft in deze tijd ook een andere vorm van voorbereidingen en ontmoeten ontdekt. Skype is onze verbindende app geworden. Wekelijks zoeken we elkaar op en delen onze zorgen, bemoedigen elkaar en komen met creatieve ideeën.
Jullie kunnen uitkijken naar een creatieve Ontdekkerkviering voor 10 mei. Nu natuurlijk niet samen in Markànt, verder verklappen we nog niks.
lees meer »
 
CONTACT CONTACT


Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste pastorale medewerker of ouderling.
Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan een praatje; dan mag u ook bellen met onderstaande personen.
 
Willem van der Kooij  (ouderling)             058-8436979 of 06-25141545
 
Arie de vries (diaken)                                06-53659755

Marian Krol (ouderling kerkrentmeester) 06-12516704
 
Jenny Mink (ouderling)                              06-55946166
 
Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen met:
Johan Snijder                                               058-2883723
 
De Protestantse kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen.

www.leeuwardenhelpt.nl  bundelt ook hulpvragen. Via deze site kunt u hulp vragen en hulp aanbieden.