LUNCH EN ONTMOETING MET VLUCHTELINGEN LUNCH EN ONTMOETING MET VLUCHTELINGEN

Als werkgroep Goutum, Zuiderburen, Hempens/Teerns en de Zuidlanden organiseren we een lunch/picknick op zaterdagmiddag 16 juli voor bewoners van het WTC en dorps/wijkbewoners.
Locatie: MFC Markant in Zuiderburen van 12.00 -14.00 uur.

 

lees meer »
 
GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS VOOR ACTIVITEITEN BIJ VLUCHTELINGEN GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS VOOR ACTIVITEITEN BIJ VLUCHTELINGEN

Als werkgroep realiseren we ons dat de vluchtelingen uit Oekraïne goed worden opgevangen in Nieuw Mellens. Terecht, zij zijn gevlucht voor oorlogsgeweld en hebben recht op veilig onderdak, voedsel, gezondheidzorg en onderwijs. Wat echter in onze mooie stad Leeuwarden schuurt, is de maandenlange opvang van vluchtelingen in een donkere hal van het WTC, zonder daglicht en weinig privacy. Hier verblijven nog altijd 600 mensen uit verschillende landen waaronder circa 130 kinderen!

lees meer »
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS VAN DE KERKRENTMEESTERS

We hebben voor dit en volgend jaar enkele onderhoudsactiviteiten in opdracht gegeven die in en aan de Agneskerk zullen worden uitgevoerd. Zo zal er aan en om het orgel worden gewerkt en is het grote wapen- en rouwbord aan een restauratie toe.Om de veiligheid te vergroten tijdens (stem)werk aan het bovenwerk van het orgel, zal een trap en leuningen worden gemaakt aan het smalle bordes achter het orgel. En de elektrische aansturing van de luchtventilator wordt anders, waarmee we gelijk de lelijke bekabeling en bediening op de orgelkast kunnen verwijderen.
 

lees meer »
 
AMBTSDRAGERS BEVESTIGD AMBTSDRAGERS BEVESTIGD

Zondagmorgen 12 juni is Cocky den Hollander - Van der Ent bevestigd als ouderling en Sieta de Vries - Kingma als diaken. Ds Reitsma sprak bij de handoplegging de woorden:" Wees gezegend van Godswege en vervuld van de gaven van zijn Geest"

 
VERANDEREN VERANDEREN

Op woensdagmiddag 1 juni hebben we met de pastorale medewerkers een labirint gelopen. Labyrinten kom je overal tegen. In Middeleeuwse kerken werd het symbool wel in de vloertegels verwerkt, de kathedraal van Chartres is daar een voorbeeld van. Maar je treft labyrinten ook aan bij de Etrusken, Indianen, Kretenzers en de Noormannen. Wij hebben het labyrint gelopen in de achtertuin van Rien van der Zeijden in Nij Beets. Dit uitje was bedoeld om afscheid nemen van een aantal vrouwen die jarenlang trouw mensen uit onze gemeente bezocht hebben. Daarvoor dank!  Tijdens de koffie spraken we erover dat `leven` veranderen is.
 

lees meer »
 
ZONNEBLOEM ZONNEBLOEM

In de maanden maart en april lagen er in de hal van de Agneskerk zakjes met zonnebloemzaad. Annette Brandenburg heeft deze zakjes gevuld. Pas geleden kreeg ik van iemand een foto toegestuurd van een mand vol met stekjes zonnebloemen. Inmiddels is in de Oekraïne de zonnebloem de nationale bloem van verzet geworden. De zonnebloem herinnert mij ook aan de vlucht MH17 van Malaysia Airlines, die werd neergehaald boven Oost-Oekraïne. 

lees meer »
 
VLUCHTELINGEN UIT WTC VLUCHTELINGEN UIT WTC
5 juni 2022
1e Pinksterdag

We kunnen spreken van een bijzondere gebeurtenis tijdens en na de dienst op 1e Pinksterdag in de Agneskerk.
Acht vrouwen en één man die in de noodopvang van het WTC verblijven waren aanwezig bij de dienst. Na afloop konden ze hun zelfgemaakte producten laten zien en na een eigen bijdrage waren deze aan te schaffen.
Bijzonder ook dat dit juist op deze Pinksterdag gebeurde. Iedereen in zijn of haar eigen moedertaal.
lees meer »
 
PINKSTERDIENST PINKSTERDIENST
Vanmorgen een feestelijke Pinksterdienst in een volle Agneskerk o.l.v. ds. Pieter Beintema.
Gelukkig ook weer veel kinderen aanwezig.
Dat geeft hoop voor de toekomst!
 
UITJE PASTORAAL MEDEWERKERS AGNESKERK UITJE PASTORAAL MEDEWERKERS AGNESKERK

Onder leiding van Annemiek Heerma hebben de pastoraal medewerkers van de Agneskerk een bezoek gebracht aan een grote dwaaltuin met labyrinth in Nijbeets.
Daar heeft de eigenaar, Rien van der Zeijden, ons kennis laten maken met een labyrinth in zijn tuin.
lees meer »
 
GEANDEWEI GEANDEWEI
Van de Kerkrentmeesters 

Geandewei
Als abonnee op het kerkblad Geandewei ontvangt u in de zomermaanden een nota van € 32,- voor de jaarcontributie van 2022. Om  kosten te besparen gaan we zelf alle administratieve acties uitvoeren.  Als het college over uw emailadres beschikt ontvangt u de nota per mail. Is dat  niet het geval dan bezorgen wij persoonlijk de enveloppe met de nota op uw huisadres.
 
 
AFSCHEID MARTHA KROES EN ALICE ROMAR AFSCHEID MARTHA KROES EN ALICE ROMAR


Afgelopen zondag was er weer, na lange, lange tijd een ontdekkerkviering.
Deze viering van 15 mei was tevens de laatste van het seizoen en een afsluiting van de hele coronaperiode.
Het thema was dan ook heel toepasselijk: samen op reis, ieder zijn kant uit, en daar hoort afscheid nemen ook bij. We hebben in de viering dan ook afscheid genomen van Martha en van Alice.
lees meer »
 
ONTDEKKERKVIERING 15 MEI ONTDEKKERKVIERING 15 MEI


Thema was: Samen op reis - ieder zijn kant uit

Alice Romar heeft als lid van de werkgroep Ontdekkerk haar afscheid op de volgende manier verwoord:
Innerlijke reis
lees meer »
 
MEDITATIE TOEKOMST MEDITATIE TOEKOMST

Mijn nichtje doet eindexamen voor de HAVO. Hierdoor raakten we aan de praat over welke vervolgopleiding ze zou gaan kiezen. Ze kon nog geen keuze maken en nam populair gezegd een keuzejaar. Haar toekomst is nog in raadselen gehuld. Elk mens, religieus of niet houdt zich bezig met toekomstvragen. Vooral in deze post-coronatijd met een oorlog in onze achtertuin maken veel mensen zich hier veel zorgen over.

lees meer »
 
BOSK - ACTIVITEITEN BOSK - ACTIVITEITEN

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven.

 
lees meer »
 
DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGEN

Op zondag  5 juni 2022  zijn de collecten bestemd voor: Kerk in Actie Zending en Kerk.


In mei heeft de diaconie de volgende giften ontvangen:
Collecte diaconie             €  305,00      
Gerlande                           € 75,00

De collecteopbrengsten voor de kerk waren in mei: € 270,00

lees meer »
 
VOORSTELLEN WIETSE OUWEJAN ORGANIST VOORSTELLEN WIETSE OUWEJAN ORGANIST

Mijn naam is Wietse Ouwejan en ik ben 23 jaar. Ik ben op mijn achtste begonnen met orgellessen en dat sloeg goed aan. Lessen kreeg ik van een kennis. Al snel daarna nam ik lessen bij Jochem Schuurman, bij wie ik bijna 10 jaar lessen heb gevolgd.
Sinds 2016 studeer ik aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. 
lees meer »
 
JONGERENNIEUWS JONGERENNIEUWS

Met de versoepeling van de coronamaatregelen hopen we weer van start te gaan met de kindernevendienst op iedere laatste zondag van de maand en tijdens bijzondere feestdagen.
Noteer alvast de data:
Zondag 10 april Palmpasen
Zondag 17 april 1e Paasdag
Zondag 24 april
Zondag 5 juni 1e Pinksterdag
Zondag 26 juni Afscheid groep 8


 
lees meer »