THEMA-AVONDEN THEOLOGISCHE VORMING THEMA-AVONDEN THEOLOGISCHE VORMING
THEMA – AVONDEN THEOLOGISCHE VORMING LEEUWARDEN HERFST 2020


I. SPIRITUALITEIT IN HET SPOOR VAN LUTHER
( Samen met de Lutherse Gemeente van Leeuwarden)


In de Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 – 30 8911KN  Leeuwarden
In verband met 1,5 meter regels houden we de cursus in de kerkzaal.
Kosten: 20,-- (inclusief reader die tijdens de eerste bijeenkomst wordt uitgereikt) te voldoen op de eerste cursusavond
lees meer »
 
CURSUS THEOLOGISCHE VORMING CURSUS THEOLOGISCHE VORMING
Persbericht augustus 2020
CURSUS THEOLOGISCHE VORMING
Op 8 oktober gaat in Leeuwarden een nieuw blok van 9 avonden van de cursus Theologische Vorming van start.
Wat leer je er?
Theologie houdt zich bezig met grote vragen als: Wat is echt belangrijk in het leven? Welke idealen willen we nastreven? Waardoor laten we ons inspireren? Wat betekent het om een zinvol leven te leiden? Dat zijn nl. de vragen waar het ook over gaat in de tradities van de godsdiensten Je leert op de cursus Bijbelteksten lezen en komt meer te weten over de wereld waarin ze zijn ontstaan. Ook maak je kennis met het werk van grote christelijke denkers en de achtergrond en betekenis van de liturgie en de rituelen van het christendom. Daarnaast bieden we een korte maar intensieve kennismaking met de andere wereldgodsdiensten. Er gaat geen cursusavond voorbij of bij het bestuderen van de stof komt als vanzelf de actualiteit om de hoek kijken: welke keuzes wij maken en hoe houdbaar die zijn. Wat vooropleiding en voorkennis betreft stellen we geen eisen. Iedereen kan meedoen.
lees meer »
 
DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGENCollectedoelen voor zondag 20 september 2020                                                      
  • De eerste collecte is voor de diaconie
  • De tweede collecte is voor de kerk
lees meer »
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
 

VAN DE KERKENRAAD

Beste mensen,

In verband met de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen heeft de kerkenraad besloten geen diensten te houden in Hempens en Markant.
Dit zal in ieder geval zijn t/m 31 december 2020.

Het is jammer dat deze diensten in Zuiderburen en Hempens niet gehouden kunnen worden.
Voor elke dienst zou dan voor beide kerken/zaal  een gebruiksplan én een reserveringsplan gemaakt moeten worden.
Dat is bijna ondoenlijk. De kerkenraad  vraagt voor dit standpunt begrip, en hoopt dat de trouwe kerkgangers van Markant en/of Martinuskerk, de komende weken willen "uitwijken" naar de Agneskerk, waar met de nodige maatregelen volgens een gebruiksplan wel elke week een dienst wordt gehouden.
Van harte welkom!”

Namens de kerkenraad
Jenny Mink (waarnemend scriba)
 
DE KLOKKEN LUIDEN DE KLOKKEN LUIDEN


De klokken van de Agneskerk luiden weer om de mensen uit te nodigen
voor een dienst op de zondagmorgen.
Ina Haandrikman en zoon Matthijs in actie!
 
VACATURE COÖRDINATOR AANLOOPHUIS VACATURE COÖRDINATOR AANLOOPHUIS
Zondagochtend 9.30 uur: in de Bagijnestraat gaat op nummer 36 de deur open, een paar koude en natte mensen lopen naar binnen. Daar worden ze verwelkomd en staan vrijwilligers klaar met koffie, thee en boterhammen. De kachel staat aan, de sfeer is ontspannen. Er worden grapjes gemaakt en een enkeling gaat in een hoekje zitten om wakker te worden… De dag in het Aanloophuis is begonnen!
Het Aanloophuis Leeuwarden is een interkerkelijke stichting die vrijwel geheel op vrijwilligers draait. Elk weekend is het Aanloophuis geopend op zaterdagmiddag en zondag. In de wintermaanden is er een maaltijd op woensdagavond.
Wij zoeken met ingang van 1 oktober 2020 een nieuwe coördinator (16 – 20 uur).

Ben jij de nieuwe spin in het web van het Aanloophuis Leeuwarden?
lees meer »
 
DE PREEK VAN DE WEEK DE PREEK VAN DE WEEK

Een paar weken geleden zijn de diensten in onze Agneskerk weer voorzichtig begonnen.

Wat nu ook weer begint is ‘de preek van de week’.

Onder het kopje ‘KERKDIENSTEN’ vind je de ‘PREEK VAN DE WEEK’
 
 
RESERVERINGSPLAN RESERVERINGSPLAN
Reserveringsplan.
Als u de komende tijd een kerkdienst wilt bezoeken dient u rekening te houden met de volgende maatregelen:

Voor ELKE dienst in de Agneskerk moet u zich vooraf aanmelden tot uiterlijk 12:00 uur op de vrijdagmorgen, voorafgaand aan de zondag waarop de dienst gehouden wordt op een van deze twee manieren:   

a. bij voorkeur via het e-mailadres agnesheetuwelkom@gmail.com
b. eventueel ook via telefoonnummer 06-53735578
           Tjeerd Bakker op maandag t/m donderdag
           Uitsluitend tussen 17:00 en 18:00 uur.
 
lees meer »
 
HET AANLOOPHUIS IN DEZE TIJD HET AANLOOPHUIS IN DEZE TIJD

Het Aanloophuis in deze tijd
In gesprek met Titia de Boer

Vreemde tijden voor iedereen, zo ook voor het Aanloophuis in Leeuwarden. Normaal gesproken iedere zaterdag en zondag open voor mensen die geen huis of thuis hebben of eenzaam zijn. De afgelopen maanden moesten ze noodgedwongen de deuren sluiten.


Sinds zaterdag 6 juni is het Aanloophuis weer open, weliswaar beperkt. Wij zijn benieuwd hoe het gaat met het Aanloophuis, maar ook hoe het gaat met Titia de Boer, coördinator van het huis. Wat betekent deze tijd voor haar?

 
lees meer »
 
GEBRUIKSPLAN AGNESKERK GEBRUIKSPLAN AGNESKERK
GEBRUIKSPLAN
Betreffende de Agneskerk te Goutum.
In beheer bij de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Goutum c.a.Er kunnen aanpassingen komen n.a.v. de ervaringen en gewijzigde regelgeving!

GEBRUIKSPLAN
 
'HOUD MOED. HEB LIEF' 'HOUD MOED. HEB LIEF'


De woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen ten grondslag aan deze woorden op de vlag.
'Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.
Door de liefde blijf je altijd volhouden'
Het is de liefde die ons moed geeft!
 
BEZINNINGSPLEKJE ACHTER DE KERK BEZINNINGSPLEKJE ACHTER DE KERK
WELKOM
Beste mens die onderweg is,
En die langs de Agneskerk loopt, waarvan de deur dicht is, en op uw verdere weg bij deze ontmoetingsplek komt.
Even tot rust komen, genieten van het uitzicht met een eeuwenoude kerkmuur in uw rug.
Een plek van bezinning in deze verwarrende tijden met in de trommel inspirerende teksten.
Maar ook een handgel, die allereerst gebruikt dient te worden, vóór u iets aanraakt.
Blader, lees en reflecteer. Alleen of samen.
Uw gedachten mag u in het schriftje schrijven, voor u zelf of voor een volgende bezoeker.
Wilt u, voordat u verder trekt op uw weg, de trommel goed afsluiten?
 
WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING

Hoewel we op dit moment niet weten , wanneer we weer als kerk samen kunnen komen, moeten we er wel van uitgaan dat we binnenkort weer iets kunnen organiseren, om samen te beleven en van te genieten. 
Dit is gedeeltelijk de taak van de Commissie Vorming en Toerusting. We organiseren geloofsondersteunende activiteiten, zoals lezingen, boekbesprekingen, toneeluitvoeringen, muziek etc. 
We verzorgen de contacten met de mensen die we uitnodigen en doen de publiciteit. Kortom we houden ons bezig met alle praktische zaken rondom een evenement. 
Er wordt gemiddeld 1 x per 2 maanden vergaderd, of vaker, als dat nodig is. De Commissie is een samenwerking tussen de Oase (Leeuwarden-Oost) en de (Agneskerk-Goutum). Beide kerken leveren commissieleden. 
Op dit moment is er vanuit Goutum nog maar 1 commissielid. Dat is te weinig. Heb je zin om mee te doen, graag een berichtje naar Jansje Tolsma tel. nr. 058-2801034 of e-mail jtb@chello.nl
 
 
CONTACT CONTACT


Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste pastorale medewerker of ouderling.
Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan een praatje; dan mag u ook bellen met onderstaande personen.
 
Willem van der Kooij  (ouderling)             058-8436979 of 06-25141545
 
Arie de vries (diaken)                                06-53659755

Marian Krol (ouderling kerkrentmeester) 06-12516704
 
Jenny Mink (ouderling)                              06-55946166
 
Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen met:
Johan Snijder                                               058-2883723
 
De Protestantse kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen.

www.leeuwardenhelpt.nl  bundelt ook hulpvragen. Via deze site kunt u hulp vragen en hulp aanbieden.