PASEN 2019 PASEN 2019De nieuwe Paaskaars werd door diaken Marian Krol en de kinderen van de nevendienst binnengebracht en op zijn plaats gezet.Sieta de Vries heeft in een gesprek met de kinderen het 40-dagenproject afgerond.

 
PLAATSING PROJECTSCHERMEN PLAATSING PROJECTSCHERMEN

Tijdens de gemeenteavond van 16 januari j.l. is het voornemen tot plaatsing van projectieschermen in de kerk al gepresenteerd en met instemming door de gemeente begroet. Na aanleg van de nodige bekabeling in eigen beheer is het op 16 en 17 april zover. Op die data gaat de fa. Schaapsound BV de schermen plaatsen en de benodigde aansturingsplekken realiseren. 

lees meer »
 
PALMPASEN 2019 PALMPASEN 2019


Palmpasen 14 april 


In de Agneskerk kwamen de kinderen van de nevendienst met hun versierde palmpaasstok de kerk binnen!

 

lees meer »
 
VOORLOPIG RESULTAAT ACTIE KERKBALANS VOORLOPIG RESULTAAT ACTIE KERKBALANS


Wij zijn blij en dankbaar voor de bereikte eindstand van de Actie Kerkbalans 2019 in onze gemeente; deze bedraagt namelijk 84.864,- euro. Weliswaar is de opbrengst lager dan die in 2018 (86.854,- euro), maar we zijn toch nagenoeg op het in de begroting 2019 geraamde bedrag van 85.000,- euro uitgekomen. Wij willen u allen hartelijk bedanken voor uw bijdrage.                            

lees meer »
 
ONTDEKKERK OP 12 MEI ONTDEKKERK OP 12 MEI


Ontdekkerkviering:
Zondag 10 maart 11.30 uur in Markant, Zuiderburen.

De vriendenboekjes zijn in de maak!! En leuk dat het wordt!

Thema voor 10 maart is: KIEZEN.
Er ligt weer een uitdaging voor de werkgroep van de ontdekkerkvieringen, wat gaan we doen op 10 maart. Welke activiteiten kiezen we en passen bij de jongeren, maar ook bij de 12+ kinderen.
En kunnen de volwassenen zich ook weer vinden in ons aanbod?
Welk Bijbelverhaal past er rond de 40 dagentijd?  Wij zijn er nog niet helemaal uit. Wat zou jij kiezen?

lees meer »
 
GROOTLETTERBIJBEL GROOTLETTERBIJBEL


Veel oudere mensen kampen met slechter wordende ogen. De lettertjes in een ‘gewone’ Bijbel zijn te klein geworden voor hen. Daardoor gaat het lezen steeds moeilijker of het lukt zelfs helemaal niet meer. Met name als het de Bijbel betreft wordt dat vaak als een groot gemis ervaren. De oplossing lijkt simpel: dan koopt zo iemand toch een Groot Letter Bijbel?! Maar zo simpel is het niet! Groot Letter Bijbels zijn nauwelijks nog te koop. Hier en daar is hooguit nog aan een gebruikt exemplaar te komen. Overigens waren de nieuwe exemplaren destijds ook enorm prijzig. En dat voor mensen die door hun handicap vaak toch al te maken hebben met veel extra kosten! 

lees meer »
 
STAMPPOTTENBUFFET STAMPPOTTENBUFFET
Komende zomer gaat er een groep tieners / jongeren van verschillende kerken uit Leeuwarden met Geloven058 en World Servants naar Ghana om daar 3 klaslokalen te bouwen.

Van onze kerk gaan Anna, Wouter en Floor mee.
Om deze reis mogelijk te maken organiseerden zij een stamppotbuffet op vrijdag 8 maart om 18:00 uur in Màrkant.  Een zeer geslaagde actie!
Er werd heerlijk gegeten in een enorm gezellige sfeer!


Dit zijn Anna Halma, Wouter Bakker en Floor Demes.

Meer foto's, zie FOTOALBUM

 
SIRKELSLAG 2019 SIRKELSLAG 2019Op een vrijdag in februari zaten er 13 tieners klaar voor de 5de editie van Sirkelslag Young.
Precies half 8 begonnen we met een live-verbinding. In het hele land deden meer dan 400 tiener-groepen mee. Tijdens de hele avond hoorden we stukjes uit het leven van Jozes. Elke keer volgde weer een opdracht. 

lees meer »