ACTIE KERKBALANS 2020

ACTIE KERKBALANS 2020

Namens de kerkrentmeesters vraag ik uw aandacht voor onze Actie Kerkbalans 2020. Bij deze actie, die traditioneel overal in Nederland in de maand januari wordt gehouden, doen wij weer een beroep op u allen om een financiële bijdrage te geven of toe te zeggen voor uw kerk, de Protestantse Gemeente van Goutum, Hempens/Teerns, Zuiderburen, Wiarda en Zuidlanden.

Uw vrijwillige bijdrage vormt een substantieel en onmisbaar onderdeel van de inkomsten van onze kerk.

lees meer »
 
VREEMDELINGEN EN PRIESTERS VREEMDELINGEN EN PRIESTERS

Vreemdelingen en priestersStephan Paas over de betekenis van kerk en christendom in een seculiere cultuur. Twee avonden met ds. Adri Terlouw in de Oase.

lees meer »
 
BETROKKEN BUURT BETROKKEN BUURT


Aandacht voor het project van het Diaconaal Platform Leeuwarden
                                  ‘BETROKKEN BUURT’


Al enkele jaren is het Diaconaal Platform Leeuwarden (DPL) van plan iets te doen aan het toenemende verschijnsel van ‘eenzaamheid’ onder mensen.
Drie jaar geleden is door DPL geprobeerd om een project op te zetten, maar dat is op niets uitgelopen, omdat een deel van het Platform dit meteen over de hele stad wilde uitrollen. Dat bleek te hoog gegrepen. Nu proberen we het opnieuw: kleinschalig, alleen in Leeuwarden-Zuid, stap voor stap, beseffend dat elke stap van waarde is. Uitgangspunt hierbij is: we beseffen dat er in een willekeurige wijk in onze stad veel christenen (helaas verdeeld over veel kerken) wonen die van betekenis kunnen zijn voor die wijk.

We noemen het project ‘Betrokken Buurt’, want dat is wat we als kerken van Christus op het oog hebben: de betrokkenheid op elkaar versterken, zorgen dat mensen een ander naast zich vinden bij wie ze terecht kunnen als ze ergens mee zitten, open zijn naar wat mensen nodig hebben en naar wat mensen aan talenten mee brengen.
lees meer »
 
HELP PRESENT HELPEN HELP PRESENT HELPEN


Present is de unieke vrijwilligersorganisatie, die mensen die willen helpen verbindt met mensen die deze hulp nodig hebben. Lees hier meer over het werk van de stichting Present. Kijk hier voor de nieuwste nieuwsbrief van present

 
ONTDEKKERKVIERING 12 JANUARI 2020 ONTDEKKERKVIERING 12 JANUARI 2020
De viering is om 11.30 uur in Markant.

Ik wens dat je het Licht
in jezelf mag ontdekken.
En dit Licht gaat gebruiken,
in alles wat je doet.

Dit gedichtje kwam ik tegen toen de feestdagen net achter ons lagen. Dankbaar voor de fijne dagen en een geweldige Herdertjestocht die we op kerstavond in de wijk met ruim 200 mensen hebben mogen beleven!

Het nieuwe jaar ligt voor ons en onze reis kan beginnen. Een reis van ontmoeten, verbinden, ontdekken en verwonderen. Daarbij kruisen we elkaars wegen.
lees meer »
 
JAARVERSLAG CLASSISPREDIKANT JAARVERSLAG CLASSISPREDIKANT

Beste lezer,
Met veel vreugde heb ik het afgelopen jaar gewerkt als classisdominee in uw midden. Sommigen van u heb ik ontmoet, anderen hoop ik in de toekomst te leren kennen. Graag bied ik u mijn verslag over het afgelopen jaar aan. Ik hoop dat u het met genoegen wilt lezen, en aan anderen wilt laten lezen.
Vriendelijke groet, ds. Wim Beekman.

 
INWIJDING NIEUW DOOPVONT IN AGNESKERK INWIJDING NIEUW DOOPVONT IN AGNESKERK


De nieuwe doopvont in de Agneskerk ingewijd door ds. Posthuma.
lees meer »