GEBRUIKSPLAN AGNESKERK GEBRUIKSPLAN AGNESKERK
GEBRUIKSPLAN
Betreffende de Agneskerk te Goutum.
In beheer bij de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Goutum c.a.Er kunnen aanpassingen komen n.a.v. de ervaringen en gewijzigde regelgeving!
lees meer »
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD

 
28 juni 2020

Beste gemeenteleden,
Een reguliere Agnesbrief waarin de kerkenraad u verheugd kan meedelen dat de
“AGNES” U van harte WELKOM heet!
En wel op zondag 5 juli 2020 in een aangepaste kerkdienst in de AGNESKERK.

Dit is gelukkig mogelijk nu de maatregelen, vanaf 1 juli, geleidelijk aan versoepeld worden.
We willen zondag 5 juli graag een aangepaste dienst in onze vertrouwde Agneskerk houden, maar we zullen rekening moeten houden met speciale maatregelen die zijn vastgelegd in het gebruiksplan.
Het aantal plaatsen blijft beperkt tot een maximum van 35 en als gemeente samen zingen is niet toegestaan. Eén of enkele solisten mag weer wel, maar dan op afstand.
Om zoveel mogelijk plaatsen voor gemeenteleden beschikbaar te hebben werkt er één ambtsdrager aan de dienst mee, die tevens lector is.                                                        
De dienst is ook te beluisteren via kerkdienst gemist.nl (zie onze website).
lees meer »
 
DS. HARMEN ENGELSMA DS. HARMEN ENGELSMA

Het gezicht achter de overdenking


  Dit is de persoon achter de wekelijkse overdenking. Ik ben nu ongeveer     een jaar betrokken bij de gemeente rondom de Agneskerk. Al die tijd was   ik consulent van de kerkenraad. Een kerkenraad heeft recht op een   consulent, wanneer er geen predikant werkzaam is in de gemeente. Sinds   afgelopen maart ben ik ook voorzitter van de kerkenraad. Ik ben Fries van   geboorte, afkomstig uit het dorp It Heidenskip. Ik ben al vrij lang predikant   en ben dominee geweest in Zeerijp, Oosterbierum, Hasselt, IJsselmuiden   en Hellendoorn. Op dit moment werk ik in Wijnjewoude. Daar woon ik ook, samen met mijn vrouw. Wij hebben drie kinderen die wij graag bezoeken op de plek waar zij wonen en die het, van hun kant, ook fijn vinden hun ouders af en toe op zoeken. Van het contact met mensen in mijn dagelijks werk heb ik altijd erg genoten. Ik hou er verder van om het ‘levens- en geloofsboek’ de Bijbel te lezen, de woorden daarin te beluisteren en vervolgens mijn ontdekkingen op te schrijven in korte artikelen. Dit combineer ik dan graag met een hedendaags gedicht. Op deze manier was het schrijven van de overdenkingen, hoewel het natuurlijk wel z’n aandacht vroeg, geen al te grote opgave. Ik heb het met plezier gedaan, niet in de laatste plaats omdat ik hoorde dat dit voor gemeenteleden van de Agneskerk-gemeente belangrijk was in deze ‘kerkloze’ tijd.
 
Met een hartelijke groet, ds. Harmen Engelsma 
 
'HOUD MOED. HEB LIEF' 'HOUD MOED. HEB LIEF'


De woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen ten grondslag aan deze woorden op de vlag.
'Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.
Door de liefde blijf je altijd volhouden'
Het is de liefde die ons moed geeft!
 
BEZINNINGSPLEKJE ACHTER DE KERK BEZINNINGSPLEKJE ACHTER DE KERK
WELKOM
Beste mens die onderweg is,
En die langs de Agneskerk loopt, waarvan de deur dicht is, en op uw verdere weg bij deze ontmoetingsplek komt.
Even tot rust komen, genieten van het uitzicht met een eeuwenoude kerkmuur in uw rug.
Een plek van bezinning in deze verwarrende tijden met in de trommel inspirerende teksten.
Maar ook een handgel, die allereerst gebruikt dient te worden, vóór u iets aanraakt.
Blader, lees en reflecteer. Alleen of samen.
Uw gedachten mag u in het schriftje schrijven, voor u zelf of voor een volgende bezoeker.
Wilt u, voordat u verder trekt op uw weg, de trommel goed afsluiten?
 
WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING

Hoewel we op dit moment niet weten , wanneer we weer als kerk samen kunnen komen, moeten we er wel van uitgaan dat we binnenkort weer iets kunnen organiseren, om samen te beleven en van te genieten. 
Dit is gedeeltelijk de taak van de Commissie Vorming en Toerusting. We organiseren geloofsondersteunende activiteiten, zoals lezingen, boekbesprekingen, toneeluitvoeringen, muziek etc. 
We verzorgen de contacten met de mensen die we uitnodigen en doen de publiciteit. Kortom we houden ons bezig met alle praktische zaken rondom een evenement. 
Er wordt gemiddeld 1 x per 2 maanden vergaderd, of vaker, als dat nodig is. De Commissie is een samenwerking tussen de Oase (Leeuwarden-Oost) en de (Agneskerk-Goutum). Beide kerken leveren commissieleden. 
Op dit moment is er vanuit Goutum nog maar 1 commissielid. Dat is te weinig. Heb je zin om mee te doen, graag een berichtje naar Jansje Tolsma tel. nr. 058-2801034 of e-mail jtb@chello.nl
 
 
CONTACT CONTACT


Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste pastorale medewerker of ouderling.
Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan een praatje; dan mag u ook bellen met onderstaande personen.
 
Willem van der Kooij  (ouderling)             058-8436979 of 06-25141545
 
Arie de vries (diaken)                                06-53659755

Marian Krol (ouderling kerkrentmeester) 06-12516704
 
Jenny Mink (ouderling)                              06-55946166
 
Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen met:
Johan Snijder                                               058-2883723
 
De Protestantse kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen.

www.leeuwardenhelpt.nl  bundelt ook hulpvragen. Via deze site kunt u hulp vragen en hulp aanbieden.