OVER ONS OVER ONS

In 1986 fuseerden de toenmalige Hervormde gemeente te Goutum en die te Hempens/Teerns tot de Hervormde gemeente te Goutum cum annexis, die later een federatie aanging met de hiertoe opgerichte Gereformeerde kerk van Goutum.

Deze Samen op Weg-gemeente werd in 2004 omgedoopt tot de huidige Protestantse gemeente, die het gebied van de dorpen Goutum, Hempens/Teerns en de Leeuwarder stadswijken Zuiderburen en De Zuidlanden omvat.

lees meer »
 
ONTDEKKERKVIERING ONTDEKKERKVIERING
Ontdekkerkviering is voor kinderen tot 16 jaar, ouders en verzorgers, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes en wie er allemaal maar wil komen.

We hebben hier een laagdrempelige vorm van kerkgaan ontwikkeld en willen kinderen graag laten kennismaken met Bijbelverhalen en deze leren toe te passen in het leven van hier en nu.

Het doel is om samen te ontdekken, vieren en gezellig bijeen zijn met koffie/thee en lekkere dingen.

Waar;
De vieringen vinden plaats in de Leeuwarder wijk Zuiderburen, MFC Màrkant, Wite Mar 7.
Elk jaar worden de data middels een flyer en website bekend gemaakt. Er is gekozen voor een vast tijdstip van 11.30 uur.
Werkgroep Ontdekkerkviering:
  • Siebe Sijtsema
  • Marian Krol
  • Maaike Boersma
  • Hanneke Nijendijk
  • Roelien Linthorst
 
KINDERNEVENDIENST KINDERNEVENDIENST
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er in de Agneskerk  op de laatste zondag van de maand een kindernevendienst. De leiding werkt vooral met ‘Kind op Zondag’.
I
Contactpersoon:
Jelle Brandsma 
E-mail: jewebra@hotmail.com

 
lees meer »
 
KINDEROPPAS KINDEROPPAS

In de kosterij bij de Agneskerk in Goutum is er kinderoppas. Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag vóór 20.00 uur melden bij Trientsje Wijbenga. Dit kan via e-mail of telefonisch (sms of whatsapp).
 
Contactpersoon
:
Trientsje Wijbenga 
E-mail  trientsjewijbenga@hotmail.com

Telefoon 06-20621807


 
 
 

 
WERKGROEP VIERENDE AGNESKERK WERKGROEP VIERENDE AGNESKERK

Deze commissie houdt zich bezig met liturgie in het algemeen en die in onze gemeente in het bijzonder. Daartoe bestudeert zij o.a. de Dienstboeken van de Protestantse kerk en leest zij het blad ‘Eredienstvaardig’. Zij kan de kerkenraad zo nodig informeren en adviseren m.b.t. de inkleding van de kerkdiensten.
 

 
BEAMERCOMMISSIE BEAMERCOMMISSIE
Streaming:
Jelle Brandsma
Leo ter Haar
Harry Kuipers

Deze groep mannen verzorgt elke zondag de streaming, zodat de mensen thuis live, maar ook achteraf, de kerkdienst mee kunnen maken via kerkdienstgemist.nl

Presentatie:
Tjeerd Bakker
E-mail: tjeerdallebakker@hotmail.com 

Voor elke zondag wordt een presentatie gemaakt waarbij de liturgie en de liederen geprojecteerd worden op een groot scherm voor in de kerk.

Algemeen reserve:
Matthijs Haandrikman
 
 
INTERIEURCOMMISSIE INTERIEURCOMMISSIE

Ook het interieur maakt de Agneskerk tot een bijzonder gebouw. Om de 'huisstijl' te bewaren is een interieurcommissie in het leven geroepen.
De interieurcommissie toetst plannen inzake het interieur, komend vanuit de gemeente. De commissie kan zelf ook plannen ontwikkelen.

 
Contactpersoon:
Uitgangspunten zijn :  
- de kleurstelling van het interieur is conform de lijn van de laatste restauraties                                                                                      
- de historische componenten van het middeleeuwse gebouw, de toepassing van moderne materialen en
  het praktische gebruik moeten goed worden gecombineerd.
                                                                 
      

lees meer »
 
BLOEMENCOMMISSIE BLOEMENCOMMISSIE


Na afloop van de dienst worden de bloemen naar een gemeentelid gebracht dat door ziekte of om een andere reden daarvoor in aanmerking komt. Kent u iemand die een bloemengroet nodig heeft, meld het aan de contactpersoon.


Contactpersoon:
Jannie Willemsen,
Email:  jcwillemsen@kpnplanet.nl                                                                     

 
LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Er is een werkgroep, die zich bezig houdt met het liturgisch bloemschikken.
In de Veertigdagentijd en Pasen, in de Adventstijd en Kerst zijn dergelijke bloemschikkingen in de Agneskerk. (soms bij speciale diensten)

Door een klein ritueel wordt duidelijk dat de schikking een onderdeel van de liturgie is, het gesproken woord ondersteunt en de weg opent tot andere beelden.

Contactpersoon:
Willy van Dijk,
E-mail: jwvdijk@kpnmail.nl  

 
AUTODIENST AUTODIENST


Voor de mensen die slecht ter been zijn en zelf geen vervoer hebben is er op de zondagmorgen een autodienst die de mensen thuis ophaalt en na de dienst ook weer thuisbrengt.