GEBOUWEN GEBOUWEN
De kerkdiensten worden gehouden in drie verschillende gebouwen. Iedere zondagmorgen om 9.30 uur  is er dienst in de Agneskerk in Goutum. Op de tweede zondag van de maand wordt er een dienst gehouden in wijkcentrum 'Màrkant' in Zuiderburen. Aanvang 11.30 uur. Op iedere vierde zondag van de maand, ook om 11.30 uur, is er een dienst in de Martinuskerk in Hempens. Zie voor meer informatie over elk gebouw de hierna volgende tabbladen.

 
terug