GEBOUWEN GEBOUWEN
De kerkdiensten worden gehouden in drie verschillende gebouwen.
Iedere zondagmorgen om 9.30 uur  is er dienst in de Agneskerk in Goutum.
Op de tweede zondag van de maand wordt er een dienst gehouden in de Martinuskerk in Hempens. Aanvang 11.30 uur.
Op iedere vierde zondag van de maand, ook om 11.30 uur, is er een dienst in het Wijkcentrum Màrkant in Zuiderburen. 
Eén keer in de twee maaanden is er in Màrkant een Ontdekkerkviering.
Zie voor meer informatie over elk gebouw de hierna volgende tabbladen.


 
terug