ZENDING - WERELDDIACONAAT - ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ZENDING - WERELDDIACONAAT - ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Zending:
het doorgeven van het evangelie in woord en daad

Werelddiaconaat:
het geven van noodhulp in de wereld

Ontwikkelingssamenwerking:
het steunen van structurele verbeteringen wereldwijd, zodat mensen zelf in hun behoeften kunnen voorzien.
Er zijn veel goede doelen, zodat het moeilijk is om een keuze te maken. 
Binnen de Agneskerk volgen we als diaconie het collecterooster van Kerk in Actie (KIA). Daarnaast geven we aan lokale projecten zoals de voedselbank en stichting Present en doen we mee aan de noodhulpacties van KIA.  
      
 
terug