ZUIDERJOOS EN KINDERNEVENDIENST EN ONTDEKKERKVIERINGEN ZUIDERJOOS EN KINDERNEVENDIENST EN ONTDEKKERKVIERINGEN

Even voorstellen.

Zuiderjoos bestaat uit een groep jongeren uit klas 1, 2, 3 en 4 van de middelbare school. Ook vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom !

Zuiderjoos komt maandelijks bij elkaar; meestal is dat op vrijdagavond (vanaf 19.30 uur) in het jongerenhonk The Area in het wijkgebouw Màrkant in Zuiderburen.

Wat valt er te beleven? Bovenaan staat gezelligheid. Je ontmoet misschien nieuwe meiden en jongens, die ook aan de zuidkant van Leeuwarden wonen.
Naast gezelligheid komen er ook serieuze onderwerpen aan de orde. Zo hebben we het afgelopen jaar stilgestaan bij het werk van de Voedselbank en de Daklozenopvang in Leeuwarden. Ook hebben we voor de Voedselbank goederen ingezameld bij de Jumbo !
 
Na het serieuze gedeelte is er tijd voor muziek, spel, cola en chips, lachen, kletsen en nog veel meer ! 

Dus je ziet voor elk wat wils. Nog vragen of belangstelling? Mail gerust met één van de begeleiders.
Voor Zuiderjoos zijn dit Dick van Egmond - dickvegmond@hotmail.com - telnr: 06-53555352 en  
Annemiek de Vries - hans.en.annemiek@online.nl

We zouden het heel fijn vinden als we versterking kregen van de leiding van Zuiderjoos! Dus ben je geinteresseerd in omgaan met jongeren, mail ons dan ook maar!
 
Een jaarlijks terugkerend evenement is varen, of liever zeilen in een groot zeilschip. De tocht wordt georganiseerd in het eerste week van oktober. Wil je mee? Te zijner tijd kun je je aanmelden!


Kindernevendienst           

Wanneer: elke laatste zondag van de maand in de Agneskerk, behalve in de zomervakantie.

Voor wie: alle kinderen van de basisschool
          


Ontdekkerkviering.

Ontstaan van Ontdekkerk;
De Ontdekkerk is ontstaan vanuit de werkgroep Kind & Jongeren die in 2015 tot stand is gekomen om de kinderen en jongeren meer te verbinden met de Agneskerk.
Het idee om naast de reguliere diensten waarin de kindernevendienst een speciale plek inneemt, ook een laagdrempelige kinderviering voor kinderen tussen 0 – 16 jaar te ontwikkelen waarin ouders samen met hun kinderen in een viering kunnen optrekken. Er is een pilot gehouden om te kijken of er draagvlak was.

Ontdekkerkviering is voor kinderen tot 16 jaar, ouders en verzorgers, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes en wie er allemaal maar wil komen.

We hebben hier een laagdrempelige vorm van kerkgaan ontwikkeld en willen kinderen graag laten kennismaken met Bijbelverhalen en deze leren toe te passen in het leven van hier en nu.

Het doel is om samen te ontdekken, vieren en gezellig bijeen zijn met koffie/thee en lekkere dingen.

Waar;
De vieringen vinden plaats in de Leeuwarder wijk Zuiderburen, MFC Markant Wite Mar 7.
Elk jaar worden de data middels een flyer en website bekend gemaakt. Er is gekozen voor een vast tijdstip van 11.30 uur.

Ervaringen;
De Ontdekkerk wordt door onze gasten als laagdrempelig ervaren. De speelsheid in het kennismaken met de Bijbelverhalen en het samen ‘werken’ daarmee, wordt herkend en werkt plezierig voor de deelnemers. De vertaling naar het hier en nu middels spiegelverhaal, knutselen, spelen, ontmoeting en terugkoppeling in de kring, komt over en wordt gewaardeerd. De sfeer is goed, onderlinge band tussen de kinderen en ouders groeit.
Het enthousiasme rond het concept van de Ontdekkerk is groot en heeft een uitstraling tot over de gemeentegrenzen.


Zijn jullie nieuwsgierig geworden naar wat we gaan doen tijdens deze viering?
Kom dan eens langs om kennis te maken. Iedereen is welkom!
 
Meer informatie en foto’s over de Ontdekkerk kun je vinden op de website van de Agneskerk Goutum of op onze facebookpagina Ontdekkerk Agneskerk.

Namens de Werkgroep:

  • Siebe Sijtsema
  • Marian Krol
  • Maaike Boersma
  • Hanneke Nijendijk
  • Roelien Linthorst


                    

 

 


 

terug