VORMING EN TOERUSTING VORMING EN TOERUSTING

Onze wijkgemeente participeert in de opzet van de stedelijke toerustingsgids. Hierin staan per winterseizoen toerustingsactiviteiten waaraan ieder die belangstelling heeft kan deelnemen. U kunt het aanbod ook bekijken op de website GELOVEN IN LEEUWARDEN 


In onze gemeente
De in eerste instantie voor eigen gemeenteleden bedoelde activiteiten worden in de Agnesbrief, op de website en in kerkblad 'Geandewei' gepresenteerd. 


 

 


 
 

terug