VORMING EN TOERUSTING VORMING EN TOERUSTING

Onze wijkgemeente participeert in de opzet van de stedelijke toerustingsgids. Hierin staan per winterseizoen toerustingsactiviteiten waaraan ieder die belangstelling heeft kan deelnemen. U kunt het aanbod ook bekijken op de website


In onze gemeente
De in eerste instantie voor eigen gemeenteleden bedoelde activiteiten worden in de Agnesbrief, op de website en in kerkblad
'Geandewei' gepresenteerd. Vaste terugkerende activiteiten zijn:


 • Maandelijkse ochtendkring op een dinsdagmorgen van 9.30  
  uur tot 11.00 uur in de Agneskerk

 • Meerdere korter of langer lopende gesprekskringen voor
  bepaalde doelgroepen (zoals jonge ouders) of voor alle leeftijden

 • Avonden rondom een thema, waarin allerlei zaken betreffende kerk
  & cultuur of kerk & samenleving aan de orde kunnen komen

 • Eenmalige activiteiten als reisjes naar evenementen, bezoek
  aan musea of kloosters e.d., een sobere maaltijd in de 40 dagen
  voor Pasen op biddag, besloten met een vesper

Commissie Vorming en Toerusting
Activiteiten die door de commissie Vorming en Toerusting worden georganiseerd worden aangekondigd op deze website maar ook via Facebook.
Contactpersoon:
Jansje Tolsma-Bakker - Wetterkrite 26 - 9084 DM Goutum - 058-2801034   - jtb@chello.nl 

Voor de jongeren

 • Voor jongeren in de tienerleeftijd is er een jongerensoos in Màrkant, 'Zuiderjoos' (plus) geheten,waarin jongeren af en toe met serieuze thema's bezig zijn
  ( zie 'Jeugdwerk')


 
 

terug