AANLOOPHUIS LEEUWARDEN AANLOOPHUIS LEEUWARDEN


Het Aanloophuis, in de Bagijnestraat 36 te Leeuwarden, is een plek waar een warme, gezellige sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is een plek waar tijd is voor een gesprek, waar iemand even op adem kan komen of een moment van stilte kan vinden. Ook zijn er spelletjes, liggen er kranten en natuurlijk is er koffie, thee, brood en soep. Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven, met psychische problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben.

Het Aanloophuis is het grootste diaconale project binnen de diaconie van de Protestantse Gemeente Leeuwarden.
Het Aanloophuis is op zoek naar gastheren en gastvrouwen in het weekend en op woensdagmiddag! Tevens is er een vacature voor een vrijwilliger in het huishoudelijke team. Ook je bijdrage leveren of wil je meer informatie? Kijk dan op onze website: www.aanloophuisleeuwarden.nl
Volg ons ook op facebook! https://www.facebook.com/profile.php?id=100068914821539
 
terug