DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGEN
Collectedoelen voor zondag 25 april 2021                                                      
  • De eerste collecte is voor de diaconie
  • De tweede collecte is voor de Kerk - JOP 


Opbrengst collecten in de maand april 2021:

Diaconie: € 274,00
In deze maand heeft de diaconie de volgende bedragen overgemaakt:

€ 50,00 naar Paascollecte KIA Werelddiaconaat
€ 50,00 naar KIA Binnenlands diaconaat
€ 55,00 naar Gerlande BertinKerk: € 289,00
Deze maand is de collecteopbrengst in z'n geheel voor de gemeente.
 
Ook in deze tijd, nu er aangepaste diensten zijn, worden de collecten van harte bij u aanbevolen.
Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers.

                                                                                  
Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845
t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. kerkcollecte

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. diaconale collecte 
terug