PASTORAAT AGNESKERK PASTORAAT AGNESKERK


In onze gemeente vindt er pastoraat plaats. Je zou het kunnen omschrijven als het zorgen voor het verhaal van de ander, in relatie tot het verhaal van God. In de kerk van Jezus Christus is het meeleven van de leden met elkaar eigenlijk een vanzelfsprekende zaak. De hele gemeente heeft een pastorale taak: we zien om naar elkaar.

Binnen het pastoraat is er ruimte voor verschillende lagen:
1.Onderlinge ontmoeting tussen mensen.
2.Liturgische vieringen, preken, catechese, kerkopbouw en bestuur.
3.Onderlinge zorg van gemeenteleden, waarbij vrijwilligers worden ingeschakeld als ambtsdrager of als pastorale medewerker.
4.Pastorale counseling, de gespecialiseerde en professionele zorg voor mensen die specifieke vragen hebben van pastorale aard.

In plaats van het oude verzorgingsmodel: de kerk komt naar je toe, werken we met een model waarin initiatief meer bij de gemeenteleden ligt. Deels noodgedwongen, door een tekort aan menskracht,  deels door de veranderende tijdgeest en de mondigheid van mensen.

We werken met een pastoraal team, bestaande uit vrijwillige pastorale medewerkers, die het `team 80 plus` vormen, zij bezoeken mensen van 80 jaar en ouder die dat op prijs stellen. Het bezoekwerk van de oudere gemeenteleden blijft een kerntaak. Het 'team bijzondere aandacht` komt in actie als mensen zelf een signaal afgeven. Daarnaast organiseert het `team groepspastoraat`  o.a. bijeenkomsten met een pastoraal thema voor diverse leeftijdsgroepen.

Heeft u nog vragen of wilt u in contact komen met iemand, dan kunt u het contactformulier op de site invullen
(https://goutum.protestantsekerk.net/formulier).

Het model ziet er als volgt uit:

Wie Activiteit  Contactperso(o)n(en)
Basispastoraat: iedereen Omzien naar elkaar:
Bezoekjes, kaartjes, telefoontjes e.d.
 
 
Team 80 plus: predikant/kerkelijk werker plus pastorale medewerkers Bezoeken ouderen die hier prijs op stellen Marlies Hemel

 
Team bijzondere aandacht:
predikant/kerkelijk werker
 
Op verzoek mensen bijstaan.
Bijvoorbeeld bij ziekte, scheiding, levenseinde of andere levensvragen.
Predikant: Siebe Sijtsema

Kerkelijk werker: Annemiek Heerma
 
Team groepspastoraat: predikant /kerkelijk werker, pastoraal ouderling/ vrijwilligers
 
Bijeenkomst nieuw-ingekomenen
Bijeenkomst over thema als geloofsopvoeding, rouw e.d.
 
Predikant/
Kerkelijk werker
Pastorale ouderlingen
Team welkom Welkomsbrief nieuw ingekomenen Henk de Vries
 

 

terug