DIACONAAL PLATFORM LEEUWARDEN DIACONAAL PLATFORM LEEUWARDEN


Als diaconie van de Protestantse Gemeente Goutum c.a. zijn we aangesloten bij het Diaconaal Platform Leeuwarden (DPL). In dit platform bundelen de diaconieën van de verschillende kerken in Leeuwarden hun krachten. Samen kijken we om naar diegenen in Leeuwarden en omgeving die onze steun kunnen gebruiken, zoals ook in de missie van DPL verwoord wordt:

Missie Diaconaal Platform Leeuwarden
De stem van de zwakkeren in de samenleving versterken en stem geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken. De sterkeren in de samenleving te betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren. Dit alles in navolging van Christus.

DPL geeft onder andere invulling aan deze missie door gesprekspartner te zijn voor gemeente en organisaties op het gebied van sociale en maatschappelijke zorg, door krachten van verschillende diaconieën te bundelen en ervaringen uit te wisselen én door gezamenlijke ondersteuning te bieden aan hen die dat hard nodig hebben, bijvoorbeeld aan vluchtelingen of mensen die met weinig middelen rond moeten komen. Meer informatie is te vinden op: https://www.diaconaalplatformleeuwarden.nl/
 
terug