PUBLICITEIT PUBLICITEIT

Wij hechten belang aan een goede interne communicatie. Alle gemeenteleden dienen op de hoogte te zijn van wat er in de gemeente te doen is en wat er m.b.t. het - door de kerkenraad gevoerde - beleid zoal speelt. En omdat onze gemeente het als haar roeping ziet, om ‘kerk in de buurt’ te zijn, dat is in ons geval: kerk in dorp en stad, besteden we ook de nodige aandacht aan de communicatie naar buiten toe. Voor de communicatie via de website en de Agnesbrief is een redactiestatuut vastgesteld. Wij maken gebruik van de volgende media:

 

terug