KERK IN ACTIE KERK IN ACTIEKerk in Actie is de organisatie die het zendings- en diaconale werk in binnen- en buitenland van de Protestantse kerk samen met ICCO regelt.
Alle diaconieën krijgen via Kerk in Actie  materiaal aangereikt voor te houden collectes. Ook de projecten voor de veertigdagentijd en advent worden door Kerk in Actie gemaakt, zij verzorgen het materiaal en werken daarbij samen met Kind op Zondag, zodat de projecten op elkaar zijn afgestemd. Het materiaal voor de liturgische bloemschikkingen wordt ook gemaakt bij het thema van het project.
Kerk in Actie krijgt aanvragen binnen voor steun aan projecten in binnen- en buitenland en controleert de projecten op betrouwbaarheid en haalbaarheid. Op basis van deze informatie wordt namens de Protestantse kerk in Nederland geld toegezegd. Projectmedewerkers en uitgezonden medewerkers dragen zorg voor een goede besteding van de ingezamelde gelden.
Bij grote rampen (tsunami, aardbeving) vraagt Kerk in Actie ons om een extra inzameling voor noodhulp te houden. In rampgebieden wordt altijd samengewerkt met plaatselijke organisaties.

Naast de collectedoelen die door Kerk in Actie worden aangereikt,
geven wij bijdragen aan de doelen die worden aanbevolen op de lijst van het provinciaal bijdragenadvies.

Kerk In Actie

terug