VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
*In de zomermaanden heeft de Agneskerk meegedaan aan de open kerkdagen van  ‘Tsjerkepaad 2021 ’  Er zijn op de vier zaterdagen totaal 37  bezoekers geweest die in onze kerk geïnteresseerd waren.  Uit het gastenboek blijkt dat men blij verrast is over onze mooie gerestaureerde kerk.  Een bezoeker die al 30 jaar in Goutum woont kwam voor het eerst onze kerk bekijken en was onder de indruk.  Op twee van de vier zaterdagen werd het orgel bespeeld door een door de Stichting Organum Frisicum geregelde Friese organist.

* Het college is samen met onze cantor/organist, Olchert Clevering, op zoek naar de opvolging van Broer de Witte per 1 januari 2022. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. Eén van hen, Han Giesing, wil graag kennismaken met ons orgel. Daarom speelt hij in de maanden november en december een aantal keren in onze kerk. 

* Eind oktober neemt onze gemeente een nieuwe werkwijze voor het verwerken van de inkoopfacturen in gebruik. Dit houdt in dat we alleen nog digitale facturen van onze leveranciers en dienstverleners willen ontvangen via facturen@agneskerkgoutum.nl. De begraafplaatsen hebben een eigen digitaal mailadres.  De nieuwe werkwijze bespaart papier en is efficiënter. Het is ook kostenbesparend omdat het administratiekantoor minder handmatige handelingen hoeft te verrichten.  Ambtsdragers en vrijwilligers die namens de gemeente bestellingen plaatsen of verplichtingen aangaan met derden, overleggen dit met degene die de factuur voor akkoord tekent. Deze ’bestellers’ zorgen er ook voor dat de leverancier/dienstverlener de naam van de zogenoemde autorisator op hun digitale factuur vermeldt. Voor de vrijwilligers die kleinere bedragen voorschieten is een digitaal declaratieformulier beschikbaar. 

* Sinds 3 oktober is het mogelijk de eredienst in de Agneskerk via kerkdienstgemist.nl te horen én te zien. Met twee camera’s wordt de dienst door een enthousiast streaming-team geregistreerd en is het voor iedereen mogelijk mee te kijken en luisteren met wat er in de kerk gebeurt en wat er op de schermen getoond wordt. Bij een tweetal cameraposities zijn de stoelen in beeld. Houd u er rekening mee dat u op die plaatsen van achteren in beeld kunt komen. Door het gebruik van beide camera’s kunnen we alles goed en tijdig in beeld brengen. De ene camera zendt uit en met de andere kunnen we beelden klaarzetten en vloeiende overgangen maken. De ervaringen zijn tot dusver goed.
Maar er valt nog wel het een en ander te verbeteren. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat niet alleen de liturgie op de beeldschermen wordt geprojecteerd, maar het zou ook mooi zijn als we de liedteksten inclusief notenbalken zouden kunnen meenemen. Dat moet dan via Picture-in-Picture geprojecteerd worden. Daar wordt de komende weken aan gewerkt. Wel kunt u wekelijks de liturgie van de eredienst op www.agneskerkgoutum.nl vinden. 

* In de maand oktober ontvangen de abonnees van het kerkblad Geandewei, zoals vanouds de brief met daarin het verzoek om de contributie voor 2021 ad € 30,-- over te maken. De hoogte van de contributie voor 2022 is nog niet bekend. Hierover ontvangt u voor het einde van dit jaar bericht.    
 
terug