VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
Beste gemeenteleden, 
 
De kerkenraad van de Protestantse gemeente Goutum c.a. volgt i.v.m. het coronavirus de maatregelen van de classis Fryslân en de regering. Het moderamen van de Classis Fryslân geeft in haar nieuwsbrief van 1 mei het volgende aan: ‘Inmiddels is duidelijk dat de stop op de erediensten en kerkelijke bijeenkomsten in elkaars nabijheid langer duurt dan ons lief is. Onze landelijke kerk staat daarover in voortdurend contact met de minister. Wij begrijpen dat we voorlopig geen verruiming van de overheidsmaatregelen voor samenkomsten kunnen verwachten. Daarom wil ik u dringend verzoeken om ook in deze tijd voorlopig nog geen bijeenkomsten in elkaars nabijheid te houden’.

Daar heeft de persconferentie van de regering op 6 mei, ondanks de versoepeling van maatregelen op sommige gebieden, nog geen verandering in gebracht. Het moderamen van de Protestantse Kerk Nederland adviseert dan ook dringend om tot en met 30 juni 2020 geen kerkdiensten en andere bijeenkomsten te houden. Alleen zo kunnen we als gemeente zoveel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij aansluitend met de woorden van minister Hugo de Jonge: “Verspreid het Woord, maar niet het virus”. 
 
We’ll meet again…………… (maar een appje, belletje of mailtje ondertussen mag ook) 

 
terug