AGNESBRIEF AGNESBRIEF

 

Dit maandelijkse blad verschijnt in de week vóór de 4de zondag en wordt als digitale nieuwsbrief naar abonnees verzonden. Op verzoek krijgen gemeenteleden de Agnesbrief thuisbezorgd, neem hiervoor contact op met uw pastoraal werker.   De Agnesbrief bevat voornamelijk aanvullende informatie en is niet bedoeld als vervanging van het reguliere kerkblad Geandewei. Kopij moet op de donderdag vóór de 3de zondag worden ingeleverd bij Anja en Jelle Brandsma.
 
AGNESBRIEF JANUARI 2020 AGNESBRIEF JANUARI 2020
AGNESBRIEF JANUARI 2020
 
AGNESBRIEF DECEMBER 2019 AGNESBRIEF DECEMBER 2019
AGNESBRIEF DECEMBER 2019
 
AGNESBRIEF NOVEMBER 2019 AGNESBRIEF NOVEMBER 2019
AGNESBRIEF NOVEMBER 2019
 
AGNESBRIEF OKTOBER 2019 AGNESBRIEF OKTOBER 2019
AGNESBRIEF OKTOBER 2019
 
AGNESBRIEF JUNI 2019 AGNESBRIEF JUNI 2019
AGNESBRIEF JUNI 2019
 
AGNESBRIEF MEI 2019 AGNESBRIEF MEI 2019
AGNESBRIEF MEI 2019
 
AGNESBRIEF APRIL 2019 AGNESBRIEF APRIL 2019
AGNESBRIEF APRIL 2019
 
AGNESBRIEF MAART 2019 AGNESBRIEF MAART 2019
AGNESBRIEF MAART 2019