AGNESBRIEF AGNESBRIEF

 

Dit maandelijkse blad verschijnt in de week vóór de 4de zondag en wordt als digitale nieuwsbrief naar abonnees verzonden. 
De Agnesbrief bevat voornamelijk aanvullende informatie voor de gemeenteleden en is niet bedoeld als vervanging van het reguliere kerkblad Geandewei. Kopij moet op de donderdag vóór de 3de zondag worden ingeleverd bij agnesbrief@agneskerkgoutum.nl 
Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan bij het kerkelijkbureau@agneskerkgoutum.nl 
terug