BIJ DE VIERINGEN BIJ DE VIERINGEN
door ds. Siebe Sijtsema
Palmpasen 2 april
Palmpasen wordt een feestelijke gezinsviering waarbij jong en oud natuurlijk van harte welkom zijn. We zijn ook heel blij dat een blazersgroep van Hosanna meewerkt aan deze viering. Onder de rubriek  ‘Jongerennieuws’ is meer informatie vinden, in het bijzonder voor kinderen.

Witte Donderdag
Na het feestelijke Palmpasen volgt de Stille Week waarin we op Witte Donderdag beginnen met het lezen van het lijdensverhaal. Op Witte Donderdag staat het laatste avondmaal centraal en we vieren dan ook de Maaltijd van de Heer. Aan het einde van de viering worden de liturgische voorwerpen (met uitzondering van de Paaskaars) de kerk uitgedragen en verlaten we in stilte de kerk. Aan deze viering werkt de Cantorij mee.
 
Goede Vrijdag en bloemen
Op Goede Vrijdag vervolgen we de weg van Jezus die vandaag begint in Getsemane en eindigt op Golgotha.
Een belangrijk moment in de viering is de ‘kruisverering’ waarmee we Christus en in Hem alle lijdenden gedenken door bloemen bij het kruis te leggen. Daarom vragen we iedereen een (liefst witte) bloem mee te nemen. Van deze bloemen die bij het kruis gelegd worden, maakt de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken een ‘bloeiend kruis’ dat in de Paasnacht zichtbaar wordt.

Stille Zaterdag/Paaswake
We beginnen de viering in stilte en het licht in de kerk is getemperd maar vanuit het donker wordt de brandende Paaskaars binnen gebracht en verlicht het duister. In deze nacht vieren we dat het Licht terugkomt, de Hoop niet sterft omdat Christus is opgestaan. Het is ook de viering waarin iedereen de persoonlijke band met God of de eigen doop kan gedenken door langs het doopvont te lopen en een waterkruisje te ontvangen. De viering eindigt buiten waar we het Licht aan elkaar doorgeven en elkaar een zalig of gezegend Pasen kunnen wensen.

Paasmorgen
“De Heer is waarlijk opgestaan”.  Met die jubelkreet beginnen we de viering op de Paasmorgen.  Vanzelfsprekend wordt het een vrolijke en hoopvolle viering. Er is kindernevendienst en we zingen veel mooie Paasliederen.

Iedereen goede vieringen gewenst.
 
 
JONGERENNIEUWS JONGERENNIEUWS
Palmpasen                                                                                                          door leiding Kindernevendienst

Zondag 2 april is het Palmpasen. Dan vieren we dat Jezus door de mensen wordt toegejuicht en dat ze met Palmtakken zwaaien. Daarom lopen op deze zondag de kinderen met versierde Palmpasenstokken een feestelijke optocht in en om de kerk. Wil jij ook meedoen? Kom dan op zondagochtend 2 april om 9.30 uur naar de Agneskerk.

Voor het versieren van de Palmpasenstok ben je op zaterdag 1 april om 13.30 van harte welkom in de Agneskerk. Als je thuis nog een kruis hebt staan van vorig jaar, wil je deze dan zo snel mogelijk bij de Agneskerk inleveren? Je hoeft niets mee te nemen want wij zorgen voor een stok en alles wat nodig is om deze mooi en lekker te versieren.Als je zelf thuis een Palmpasenstok wilt maken en je wilt weten hoe dat moet, kijk dan naar het filmpje hierboven.
 
 
MEDITATIE MEDITATIE
De tuin                                  door Annemiek Heerma
Als ik een blik door het keukenraam werp, zie ik dat onze tuin er wat rommelig uitziet; scheef gegroeide heggetjes en rozenstruiken die zijn opgeschoten als dunne bomen.
 
lees meer »
 
KAPELKUIER HEMPENS KAPELKUIER HEMPENS
 
PANNENKOEKEN BAKKEN PANNENKOEKEN BAKKEN


Terugblik
Vrijdag 17 maart was het nationale pannenkoekendag en hebben we pannenkoeken gebakken met ruim 20 tieners van Zuiderjoos en Heliconstate.
lees meer »
 
KLAS IN DE KERK KLAS IN DE KERK

Terugblik
Klas in de kerk

Afgelopen maand hebben kinderen van de Maximaschool de Agneskerk bezocht. Naast dat ze kennis opdoen over de historie van het gebouw, biedt zo’n bezoekje nog meer mogelijkheden. Zo mochten er enkele kinderen een kaarsje aansteken aan de paaskaars en neerzetten op de devotietafel. Daarna waren we even stil met elkaar.

 
lees meer »
 
VESPER VESPER

Terugblik
Woensdag 15 maart om 19.00 uur vesper in de Agneskerk - terugblik
 
lees meer »
 
KOFFIEOCHTEND KOFFIEOCHTEND

Terugblik
Dinsdagmorgen 14 maart was er de maandelijkse koffieochtend, die in het teken stond van het boek 'Gouden jaren'. O.l.v. Annemiek Heerma werd er geanimeerd gesproken over de ongekende naoorlogse groei die ons leven veranderde.
 
lees meer »
 
ONTDEKKERKVIERING ONTDEKKERKVIERING
Terugblik
Wat was het een prachtige Ontdekkerkviering met veel kinderen, tieners en
volwassenen. Het thema was: Wat kun jij laten staan? 
Dit had alles te maken met vasten.

In de Ijsbreker kregen we een leuk filmpje te zien over kinderen die moeite hadden om snoepjes te laten staan maar ook de kinderen in de Ontdekkerk kregen te maken met deze uitdaging.
lees meer »
 
ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK
Terugblik
Zaterdag 11 maart was de jaarlijkse inzamelactie van onze diaconie in de Jumbo, Zuiderburen, voor de Voedselbank Leeuwarden.

51 volle kratten is de opbrengst. Wat een geweldig resultaat!

Iedereen die meegeholpen en gedoneerd heeft  BEDANKT
 
lees meer »
 
VEERTIGDAGENTIJD 2023 VEERTIGDAGENTIJD 2023
BIJ DE VIERINGEN -             door ds. Siebe Sijtsema

Zondag 26 februari begint de Veertigdagentijd. We volgen het project van de Kindernevendienst met als titel: Verander je mee?  Er kan immers van alles gebeuren in je leven: vrolijke dingen, maar ook dingen waar je verdrietig, bang of boos van wordt. Op weg naar Pasen vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt een nieuw begin, en jij mag daarin meegaan. Verander je mee? Er is gedurende de Veertigdagentijd elke zondag kindernevendienst!! Dat is heel mooi. Dank aan de leiding.

Ook in de Veertigdagentijd maakt de werkgroep Liturgisch Bloemschikken voor elke zondag een liturgische schikking, passend bij het thema en de lezingen. Dit jaar zijn dat de ‘traditionele’ lezingen, te beginnen met de Verzoeking in de woestijn.

Ik wens ons een goede reis op weg naar Pasen!

 
lees meer »
 
COLLECTEGELDEN COLLECTEGELDEN

Op zondag 19 maart 2023  zijn de collecten bestemd voor: Diaconie en PKN Missionair Werk

In februari heeft de diaconie de volgende giften ontvangen:
Collecte diaconie             €  354,00      
Gerlande                          €    20,00

De collecteopbrengsten voor de kerk waren in februari:  € 228,00

ALLE GEVERS HARTELIJK DANK!

lees meer »
 
KOFFIEOCHTEND 25 APRIL KOFFIEOCHTEND 25 APRIL
Koffieochtend
Feest
Datum: Dinsdag 25 april
Tijd: 10.00-11.30 uur
Plaats: Kosterij te Goutum

Hierbij nodig ik u van harte uit voor een koffiemoment op dinsdag 25 april in de kosterij van de Agneskerk.

I
lees meer »
 
DOPEN ? DOPEN ?
(niet) Dopen
Er zijn veel verschillende redenen waarom ouders hun kinderen niet laten dopen. Sommige ouders vinden dat kinderen later zelf de keuze moeten maken. Anderen voelen zich minder betrokken bij de kerk en zien in dopen geen meerwaarde.
 
lees meer »
 
EEN BOEK BESPREKEN EEN BOEK BESPREKEN
Tijdens ontmoetingen met u, is wel eens het idee geopperd om een boek te bespreken. Bij deze stel ik voor om het boek van Tish Warren: `Bidden in de nacht` te lezen. Bij de schrijfster gaat het om de vraag: “Hoe kunnen we God vertrouwen als alles om ons heen donker is?” Zij koos ervoor om de liturgische gebeden van de kerk weer te gaan bidden. In tijden van twijfel geven de gebeden van de kerk haar grond onder de voeten.

 
lees meer »
 
MUZIKANTEN GEVRAAGD MUZIKANTEN GEVRAAGD
In onze vieringen worden we bij de samenzang meestal begeleid door onze organisten. Daar zijn we heel blij mee maar het kan heel verrijkend zijn om daarnaast gebruik te maken van andere instrumenten. En dus zijn we op zoek naar muzikanten die af en toe (samen met de organisten) een bijdrage willen leveren aan de vieringen.
Vind je het leuk om mee te doen of weet je iemand die een instrument bespeelt?  Geef het door aan ds Siebe Sijtsema.
 
ZIN IN EEN GOED VERHAAL ZIN IN EEN GOED VERHAAL
Zin in een goed verhaal ?
Binnenkort breekt de herfst aan en korten de dagen, dan is het tijd voor een goed verhaal bij de kachel. U herinnert zich vast nog de verhalen van uw ouders en de meesters en juffen op school. Op uw beurt zult u ze ook weer hebben doorverteld. Dit kunnen verhalen zijn die troosten, bemoedigen en inspireren.
lees meer »