NACHT DER ZIELEN NACHT DER ZIELEN

Nacht der zielen - 2 november 2020 - Agneskerk Goutum

Op Allerzielen wordt de Agneskerk vanaf 19.30 uur één uur opengesteld om, voor wie dat wil, een kaarsje aan te steken en even tot rust te komen in de stilte van de kerk.
U bent van harte welkom.
En, misschien overbodig om te zeggen: met in achtneming van de coronaregels.
 
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
      


Aanpassingen in verband met aangescherpte regels Corona-virus,
geldig vanaf zondag 18.10.2020.


 
lees meer »
 
DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGENCollectedoelen voor zondag 25 oktober 2020                                                      
  • De eerste collecte is voor de diaconie
  • De tweede collecte is voor de kerk
lees meer »
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
 

In verband met de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen heeft de kerkenraad besloten geen diensten te houden in Hempens en Markant.
Dit zal in ieder geval zijn t/m 31 december 2020.

 
lees meer »
 
ONTDEKKERK 4 OKTOBER ONTDEKKERK 4 OKTOBER


Op weg met Sint Franciscus. 
Op zondag 4 oktober – dierendag –
hebben we een wandeling georganiseerd met de Ontdekkerk?
Corona-proof wandelen door de wijk met het  eigen gezin.
lees meer »
 
KINDERNEVENDIENST IS WEER BEGONNEN KINDERNEVENDIENST IS WEER BEGONNEN


In de dienst van 27 september  is de kindernevendienst weer begonnen.
Ds. Beintema: 'We zijn zo blij dat er weer kinderen in de kerk aanwezig zijn.
Heel erg welkom!'

Als kindernevendienstcommissie hebben we in overleg met de kerkenraad het plan opgevat om 1x per maand een kindernevendienst te gaan verzorgen in de Agneskerk. Dit doen we op de laatste zondag van de maand: 
27 sept 
25 okt
29 nov 
25 dec (1e kerstdag)
 
lees meer »
 
ZUIDERJOOS ZUIDERJOOS

Afgelopen zondag 20 september is een groep van ongeveer 20 jongeren, in de leeftijd van 12-20 vanuit Zuiderjoos een middag gaan suppen.

Qua weer hadden ze het niet beter kunnen treffen, alhoewel sommigen ervaren hebben hoe koud het water al weer was.

Na enige oefening zijn de meesten er toch in geslaagd op de plank te blijven, en trokken ze in het rondje door de stad behoorlijk wat bekijks!

 
 
GELOVEN IN LEEUWARDEN GELOVEN IN LEEUWARDEN


Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en TheologieCultuurSamenlevingSpiritualiteitOntmoeting en gesprekJeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de homepage staan steeds de drie eerstvolgende activiteiten.

GELOVEN IN LEEUWARDEN

lees meer »
 
THEMA-AVONDEN THEOLOGISCHE VORMING THEMA-AVONDEN THEOLOGISCHE VORMING
THEMA – AVONDEN THEOLOGISCHE VORMING LEEUWARDEN HERFST 2020


I. SPIRITUALITEIT IN HET SPOOR VAN LUTHER
( Samen met de Lutherse Gemeente van Leeuwarden)


In de Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 – 30 8911KN  Leeuwarden
In verband met 1,5 meter regels houden we de cursus in de kerkzaal.
Kosten: 20,-- (inclusief reader die tijdens de eerste bijeenkomst wordt uitgereikt) te voldoen op de eerste cursusavond
lees meer »
 
CURSUS THEOLOGISCHE VORMING CURSUS THEOLOGISCHE VORMING
Persbericht augustus 2020
CURSUS THEOLOGISCHE VORMING

Op 8 oktober gaat in Leeuwarden een nieuw blok van 9 avonden van de cursus Theologische Vorming van start.

Wat leer je er?
Theologie houdt zich bezig met grote vragen als: Wat is echt belangrijk in het leven? Welke idealen willen we nastreven? Waardoor laten we ons inspireren? Wat betekent het om een zinvol leven te leiden? Dat zijn nl. de vragen waar het ook over gaat in de tradities van de godsdiensten

 
lees meer »
 
DE KLOKKEN LUIDEN DE KLOKKEN LUIDEN


De klokken van de Agneskerk luiden weer om de mensen uit te nodigen
voor een dienst op de zondagmorgen.
Ina Haandrikman en zoon Matthijs in actie!
 
DE PREEK VAN DE WEEK DE PREEK VAN DE WEEK


De diensten in onze Agneskerk zijn weer voorzichtig begonnen.

Wat nu ook weer gestart is, is ‘de preek van de week’.

Onder het kopje ‘KERKDIENSTEN’ vind je de ‘PREEK VAN DE WEEK’
 
 
GEBRUIKSPLAN AGNESKERK GEBRUIKSPLAN AGNESKERK
GEBRUIKSPLAN
Betreffende de Agneskerk te Goutum.
In beheer bij de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Goutum c.a.Er kunnen aanpassingen komen n.a.v. de ervaringen en gewijzigde regelgeving!

GEBRUIKSPLAN
 
'HOUD MOED. HEB LIEF' 'HOUD MOED. HEB LIEF'


De woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen ten grondslag aan deze woorden op de vlag.
'Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.
Door de liefde blijf je altijd volhouden'
Het is de liefde die ons moed geeft!
 
BEZINNINGSPLEKJE ACHTER DE KERK BEZINNINGSPLEKJE ACHTER DE KERK
WELKOM
Beste mens die onderweg is,
En die langs de Agneskerk loopt, waarvan de deur dicht is, en op uw verdere weg bij deze ontmoetingsplek komt.
Even tot rust komen, genieten van het uitzicht met een eeuwenoude kerkmuur in uw rug.
Een plek van bezinning in deze verwarrende tijden met in de trommel inspirerende teksten.
Maar ook een handgel, die allereerst gebruikt dient te worden, vóór u iets aanraakt.
Blader, lees en reflecteer. Alleen of samen.
Uw gedachten mag u in het schriftje schrijven, voor u zelf of voor een volgende bezoeker.
Wilt u, voordat u verder trekt op uw weg, de trommel goed afsluiten?
 
WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING

Hoewel we op dit moment niet weten , wanneer we weer als kerk samen kunnen komen, moeten we er wel van uitgaan dat we binnenkort weer iets kunnen organiseren, om samen te beleven en van te genieten. 
Dit is gedeeltelijk de taak van de Commissie Vorming en Toerusting. We organiseren geloofsondersteunende activiteiten, zoals lezingen, boekbesprekingen, toneeluitvoeringen, muziek etc. 

 
lees meer »
 
CONTACT CONTACT


Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste pastorale medewerker of ouderling.
Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan een praatje; dan mag u ook bellen met onderstaande personen.
 
Willem van der Kooij  (ouderling)             058-8436979 of 06-25141545
 
Arie de vries (diaken)                                06-53659755

Marian Krol (ouderling kerkrentmeester) 06-12516704
 
Jenny Mink (ouderling)                              06-55946166
 
Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen met:
Johan Snijder                                               058-2883723
 
De Protestantse kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen.

www.leeuwardenhelpt.nl  bundelt ook hulpvragen. Via deze site kunt u hulp vragen en hulp aanbieden.