PASTORALE ZORG IN VAKANTIETIJD PASTORALE ZORG IN VAKANTIETIJD

In de zomer kunnen zowel pastorale ouderlingen als uw pastor weg zijn op een moment dat u iemand van de kerk zou willen spreken. Maar mocht u in dringende situaties een pastor of dominee willen spreken, dan is dat dankzij de samenwerking met mijn collega’s uit de classis wel mogelijk.

lees meer »
 
VACATURE PENNINGMEESTER M/V VACATURE PENNINGMEESTER M/V

Vanwege het aftreden van onze penningmeester Pieter Miedema, komt het College van Kerkrentmeesters graag in contact met gemeenteleden die belangstelling hebben voor de functie van penningmeester. 

lees meer »
 
OPENLUCHTDIENST 17 JUNI OPENLUCHTDIENST 17 JUNI

Het thema van de (overstap) dienst voor de jongeren was: Om de sprong te wagen heb je het vertrouwen nodig dat je de overkant zult halen.
 

lees meer »
 
ONTDEKKERK OP 10 JUNI ONTDEKKERK OP 10 JUNI


Hebben jullie deze laatste viering al in de agenda staan?
Ontdekkerkviering: zondag 10 juni 11.30 uur in Markant, Zuiderburen.

Het is nu woensdag 16 mei dat ik dit stukje schrijf, vanavond zet ik de koffie en thee klaar. We schuiven aan bij de grote tafel en de Bijbel, liedboekjes, Kind op zondag rooster liggen ter inspiratie te klaar.

 

lees meer »