NACHT DER ZIELEN NACHT DER ZIELEN


Zaterdag 2 november a.s. Agneskerk Goutum.
Aanvang 20.00 uur.
Tijdens de Nacht der Zielen – open voor iedereen, ook voor niet kerkelijke mensen -bieden we ruimte aan iedereen die een verlies te dragen heeft. Tijdens deze samenkomst kan men het eigen verlies herdenken en stil staan bij de 'mensen van voorbij'.

Met muziek, poëzie en stilte willen we ruimte scheppen voor verdriet, maar misschien ook voor troost, dankbaarheid, licht en hoop.
Wie wil, mag daarbij een kaars aansteken en zo iemand gedenken.  
Mensen die niet een verlies hebben te gedenken kunnen door hun aanwezigheid een steun zijn voor anderen.
lees meer »
 
IN SJONGBUNDEL FOAR HINDRIK VAN DER MEER IN SJONGBUNDEL FOAR HINDRIK VAN DER MEER


Yn septimber 2018 is muzykman Hindrik van der Meer oan syn ôfskiedstoernee begûn. Mar leafst 44 tsjerken reizget er bydel, om oeral noch ien kear lucht te blazen yn it fluitsje dat er altyd yn ’e bûse hat as dirigint. Oait rjochte Van der Meer it Kwartettekoar op, dat no al wer trettjin jier mei him ûnderweis is. Hindrik hat de leeftyd fan 80 jier berikt en wurdt no traktearre op in mânske sjongbondel, mei lieten fan himsels en oaren. Op 27 jannewaris 2019 is yn de Anna Tsjerke fan Winsum Hertslach presintearre, 170 ‘lieten om it út te sjongen’, sa’t de ûndertitel seit. Dêr sit de jubel fan it libben yn, mar ek de oantrún om it fol te hâlden”. Sa beskriuwt Eppie Dam dizze nije lietenbondel.

Op 3 novimber a.s.sjongt it koar foar de 21ste  keer út Hertslach yn de Agnestsjerke in Goutum. Aanvang 9.30 uur. 
 
lees meer »
 
KERKCAFE MET HINDRIK VAN DER MEER KERKCAFE MET HINDRIK VAN DER MEER

Zondagmiddag 3 november is er kerkcafé in de Martinuskerk in Hempens van 15.30 – 17.00 uur.

Hindrik van der Meer is onze gast. Muziek is zijn grote passie!
Zijn muzikale talenten stelt hij graag in dienst van evenementen. Bezinning is daarbij een van de kernwoorden.

Om’t er op 3 novimber de moarns yn de Agnestsjerke west hat, is it in prachtige kans foar him, mar ek foar ús, om yn lytser ferbân it der noch efkes oer te hawwen en fan de lieten en teksten te priuwen. Hy nimt syn mini oargeltsje mei. Dêr sjonge wy by, mar hy lit it ek yn moaije bijdragen hearre.

KOM EN LUISTER EN DOE MEE

Rond dit gebeuren is er nog genoeg ruimte voor gezellig samenzijn, zoals gebruikelijk met een hapje en drankje!
De toegang is gratis! Voor een vrijwillige bijdrage staat er een bus bij de uitgang.
Het kerkcafé wordt georganiseerd door het pastoraal team van Zuiderburen/Hempens/Teerns van de Protestantse gemeente te Goutum.

 
ONTDEKKERKVIERING 10 NOVEMBER ONTDEKKERKVIERING 10 NOVEMBER
Zondag 10 november 11.30 uur Ontdekkerkviering in Markant

De eerste ontdekkerkviering is een feit en we kijken met een goed gevoel terug. We waren bijzonder verrast, oude bekenden weer te zien, maar ook hebben we kennis gemaakt met nieuwe kinderen, ouders en andere belangstellenden. Het uitdragen van onze mooie manier van vieren en verbinding zoeken met onze naaste heeft deze zondag een bijzonder tintje gegeven. De viering was een beetje anders ingericht omdat er kinderen mee deden met de musical Jona.

10 november staat de volgende ontdekkerkviering op de planning.
lees meer »
 
LEZING HENK PIETERSMA LEZING HENK PIETERSMA


Donderdag 14 november houdt Henk  Pietersma een lezing over zijn schilderijen geïnspireerd op de psalmen. De lezing vindt plaat in de  Oase op 14 november 19.30 uur.  De toegang is gratis.
Pietersma volgde o.a.  een opleiding aan de Kunstacademie Minerva Groningen (1968-1973) en woont in Leeuwarden.


 

lees meer »
 
Ds. Reinder Reitsma 40 jaar predikant Ds. Reinder Reitsma 40 jaar predikant


Zondagmorgen 6 oktober was ds. Reinder Reitsma voorganger in de dienst in de Agneskerk. Na afloop overhandigde diaken Marian Krol hem een boeket bloemen, vanwege het feit dat hij 40 jaar predikant is geweest. 
Als tractatie was er van de familie Reitsma een heerlijk stuk oranjekoek bij de koffie!
 
MUSICAL JONA MUSICAL JONA


Zoals jullie wellicht nog weten hebben we twee jaar geleden in één dag de musical Esther ingestudeerd en uitgevoerd. Op zondag 13 oktober gaan we met de gezamenlijke kerken van Leeuwarden en Goutum de musical Jona opvoeren in één dag, onder leiding van De Vliegende Speeldoos.

We beginnen 's middags met het instuderen van de teksten en dansjes of rap. De uitvoering is ’s avonds in de Fonteinkerk aan de Goudenregenstraat. Meer informatie volgt via de kindernevendienstleiding.
 
SIRKELSLAG AGNESKIDZZ SIRKELSLAG AGNESKIDZZ

Op vrijdagavond 15 november a.s. gaan wij als Agneskidzz de strijd aan in Sirkelslag kids, een spel voor kinderen in de basisschoolleeftijd van groep 6, 7 en 8. Via een DVD krijg je actieve, gekke, creatieve spelopdrachten rond het thema: in het donker zoeken naar licht! 
 
Meld je aan en kom de Agneskidzz versterken! Zit je in groep 6, 7 of 8, meld je dan aan en mail je naam naar: of stuur een app naar: 06-25320610.  We starten om 19.00 uur in MFC Màrkant.
 
KERSTMUSICAL: OPERATIE KERSTPOST KERSTMUSICAL: OPERATIE KERSTPOST

Wegens groot succes het afgelopen jaar, gaan we ook dit jaar weer bezig met een kerstmusical, met als titel:
Operatie kerstpost!’  

Binnenkort horen jullie hierover meer...