COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING
Zangmiddag in De Schakel
 
In de Schakel wordt op zondagmiddag 5 februari een zangmiddag gegeven voor iedereen die van zingen houdt.
Aanvang 15.30 uur.
 
lees meer »
 
VIERING EN KAPELKUIER VIERING EN KAPELKUIER


 

 
20-ERS GENERATIE Z 20-ERS GENERATIE Z

De hiernaast afgebeelde uitnodiging valt binnenkort in de bus bij de 20plussers want ik nodig hen uit voor een gezellige avond en een zinvol gesprek over wat hen bezighoudt. Mocht je de uitnodiging niet ontvangen (hebben), laat het dan even weten (Siebe Sijtsema, 06 30561556) want je bent natuurlijk wel van harte welkom.
VRIJDAG 10 FEBRUARI IN MARKANT OM 20.30 UUR
 
ASWOENSDAG ASWOENSDAG
 
WERKGROEP STEUN AAN VLUCHTELINGEN WERKGROEP STEUN AAN VLUCHTELINGEN
Van de werkgroep steun aan vluchtelingen Goutum, Hempens/Teerns, Zuiderburen en de Zuidlanden.
Deze werkgroep is ontstaan vanuit enkele gemeenteleden van de Agneskerk-gemeente c.a. Nadrukkelijk zijn echter alle dorps - en wijkbewoners steeds welkom om mee te doen!
Sinds 17 oktober verblijven de asielzoekers, waaronder veel gezinnen, in Heliconstate. We overleggen regelmatig met het COA en de activiteitenbegeleiders wat er nodig is en waar geholpen kan worden. Dat kan een oproep zijn voor materialen of vrijwilligers, maar ook activiteiten om vluchtelingen een paar aangename uurtjes te bezorgen. 
Samen bakken.
Van een internationaal bedrijf die bakproducten produceert, kunnen we meedoen met een samen- bak actie. Daarmee kunnen we een gezellige verbindende activiteit organiseren.
lees meer »
 
DOPEN ? DOPEN ?
(niet) Dopen
Er zijn veel verschillende redenen waarom ouders hun kinderen niet laten dopen. Sommige ouders vinden dat kinderen later zelf de keuze moeten maken. Anderen voelen zich minder betrokken bij de kerk en zien in dopen geen meerwaarde.
 
lees meer »
 
ZINCAFE ZINCAFE
Zincafé
Het eerstvolgende Zincafé is voor Zuidlanden op maandag 20 februari in de kantine van Blauw-Wit ’34.

De avonden beginnen om 19.45 uur.
Iedereen, in het bijzonder de bewoners van de genoemde wijken, van harte welkom.
 
 
KOFFIEOCHTEND KOFFIEOCHTEND

Koffieochtend
Pelgrimeren
Datum: Dinsdag 21 februari
Tijd: 10.00-11.30 uur
Plaats: Kosterij te Goutum
 
lees meer »
 
AANLOOPHUIS LEEUWARDEN AANLOOPHUIS LEEUWARDEN

Vacature: Schoonmaak/ huishoudelijke dienst
Aanloophuis (M/V)


Help je ons om het Aanloophuis weer schoon en netjes te maken?

Wat zoeken wij?
Wij zoeken dringend in totaal 5 mensen voor meerdere huishoudelijke teams. Je werkt één keer in de vijf weken op maandagochtend.


 
lees meer »
 
ACTIE KERKBALANS 2023 ACTIE KERKBALANS 2023
Geef vandaag voor
de kerk
van morgen
Actie Kerkbalans 2023 is van start!Wij hebben Actie Kerkbalans voor onze gemeente voorbereid. Een bijzonder moment! We kwamen bij elkaar om het startsein te geven voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken.  Na 16 januari valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?
lees meer »
 
JONGERENNIEUWS JONGERENNIEUWS

Zuiderjoos
Op vrijdagavond 27 januari gaan we met Zuiderjoos schaatsen. Zit je niet in de appgroep van Zuiderjoos maar je wilt wel graag mee? Laat het dan even weten aan Marja Bakker (06 10716903) of Siebe Sijtsema (06 30351556). 

 
 
EEN BOEK BESPREKEN EEN BOEK BESPREKEN
Tijdens ontmoetingen met u, is wel eens het idee geopperd om een boek te bespreken. Bij deze stel ik voor om het boek van Tish Warren: `Bidden in de nacht` te lezen. Bij de schrijfster gaat het om de vraag: “Hoe kunnen we God vertrouwen als alles om ons heen donker is?” Zij koos ervoor om de liturgische gebeden van de kerk weer te gaan bidden. In tijden van twijfel geven de gebeden van de kerk haar grond onder de voeten.

 
lees meer »
 
MEDITATIE MEDITATIE
Gewoon                                                 Annemiek Heerma
Het is januari en alles is weer `gewoon`, veel mensen vinden dat bijzonder plezierig! Toch zijn de maanden januari en februari, op zijn Fries een bytsje dreech, omdat de winter met korte donkere dagen oneindig lijkt.
Er is zelfs een maandag, die de meest depressieve dag van het jaar genoemd wordt; de zogenaamde blue monday.
Kunnen de gelukkig nieuw jaar wensen, die we mochten ontvangen ons hierin bemoedigen?
 
lees meer »
 
COLLECTEGELDEN COLLECTEGELDEN

Op zondag 5 februari 2023  zijn de collecten bestemd voor: Kerk in Actie: Werelddiaconaat en Kerk

In december heeft de diaconie de volgende giften ontvangen:
Collecte diaconie             €  1303,50      
Gerlande                           €    70,00

De collecteopbrengsten voor de kerk waren in december:  € 343,50

ALLE GEVERS HARTELIJK DANK!

lees meer »
 
FILM: ADAM WAAR BEN JE? FILM: ADAM WAAR BEN JE?

Film: “Adam, waar ben je?”
Zaterdag 11 maart
Tijd: 15.30 uur
Kosten: 10 euro (contant betalen)
Wijkcentrum MARKANT
Witte Mar 7
8939CC Leeuwarden

Op zaterdag 11 maart wordt in het kader van de 40 dagen tijd een film gedraaid in wijkcentrum Markant te Zuiderburen.
lees meer »
 
ZUIDERJOOS ZUIDERJOOS

Op vrijdag 16 december was er weer Zuiderjoos. We speelden een kerst-ganzenbord en natuurlijk was er ook alle tijd om bij te kletsen. Het was weer supergezellig.
Zit je op het Voortgezet Onderwijs?  Dan hopen we in het nieuwe jaar ook jou (weer) te zien bij Zuiderjoos.  Meer info bij Marja Bakker of Siebe Sijtsema
 
 
MUZIKANTEN GEVRAAGD MUZIKANTEN GEVRAAGD
In onze vieringen worden we bij de samenzang meestal begeleid door onze organisten. Daar zijn we heel blij mee maar het kan heel verrijkend zijn om daarnaast gebruik te maken van andere instrumenten. En dus zijn we op zoek naar muzikanten die af en toe (samen met de organisten) een bijdrage willen leveren aan de vieringen.
Vind je het leuk om mee te doen of weet je iemand die een instrument bespeelt?  Geef het door aan ds Siebe Sijtsema.
 
ZIN IN EEN GOED VERHAAL ZIN IN EEN GOED VERHAAL
Zin in een goed verhaal ?
Binnenkort breekt de herfst aan en korten de dagen, dan is het tijd voor een goed verhaal bij de kachel. U herinnert zich vast nog de verhalen van uw ouders en de meesters en juffen op school. Op uw beurt zult u ze ook weer hebben doorverteld. Dit kunnen verhalen zijn die troosten, bemoedigen en inspireren.
lees meer »