AFSCHEID MARTHA KROES EN ALICE ROMAR AFSCHEID MARTHA KROES EN ALICE ROMAR


Afgelopen zondag was er weer, na lange, lange tijd een ontdekkerkviering.
Deze viering van 15 mei was tevens de laatste van het seizoen en een afsluiting van de hele coronaperiode.
Het thema was dan ook heel toepasselijk: samen op reis, ieder zijn kant uit, en daar hoort afscheid nemen ook bij. We hebben in de viering dan ook afscheid genomen van Martha en van Alice.
lees meer »
 
ONTDEKKERKVIERING 15 MEI ONTDEKKERKVIERING 15 MEI


Thema was: Samen op reis - ieder zijn kant uit

Alice Romar heeft als lid van de werkgroep Ontdekkerk haar afscheid op de volgende manier verwoord:
Innerlijke reis
lees meer »
 
STEUN AAN VLUCHTELINGEN STEUN AAN VLUCHTELINGEN

De gevluchte vrouwen die in het WTC  verblijven maken van het gekregen handwerkmateriaal prachtige spullen. Deze willen ze graag laten zien. Die kans willen we hen geven op zondag 5 juni, 1e Pinksterdag! Ze mogen spullen niet verkopen, maar wanneer u graag iets wilt aanschaffen, dan kunt u een vrijwillige bijdrage doen in een bus. Hiermee kunnen zij weer dingen aanschaffen die ze nodig hebben om kleding/voorwerpen te maken.

 

lees meer »
 
MEDITATIE TOEKOMST MEDITATIE TOEKOMST

Mijn nichtje doet eindexamen voor de HAVO. Hierdoor raakten we aan de praat over welke vervolgopleiding ze zou gaan kiezen. Ze kon nog geen keuze maken en nam populair gezegd een keuzejaar. Haar toekomst is nog in raadselen gehuld. Elk mens, religieus of niet houdt zich bezig met toekomstvragen. Vooral in deze post-coronatijd met een oorlog in onze achtertuin maken veel mensen zich hier veel zorgen over.

lees meer »
 
BOSK - ACTIVITEITEN BOSK - ACTIVITEITEN

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven.

 
lees meer »
 
KAPELKUIER HEMPENS KAPELKUIER HEMPENS

Kapelkuier Hempens op zaterdag 28 mei 2022.  Van 10.00 -11.30 uur.
Op stap met een goed verhaal.

lees meer »
 
KOFFIEOCHTEND OP 31 MEI KOFFIEOCHTEND OP 31 MEI

Afbeelding met drankAutomatisch gegenereerde beschrijvingHierbij nodig ik u van harte uit voor een koffiemoment op dinsdag 31 mei in de Agneskerk. Tijd: 10.00 - 11.30 uur.

 

lees meer »
 
MEDITATIE BLOEIEN IN HET DONKER MEDITATIE BLOEIEN IN HET DONKER

In de tuin van mijn buurman bloeien weer voorjaarsbloemen. Dat gebeurt in meer tuinen zult u denken! Toch is het bijzonder, want vorig jaar was zijn tuin kaal en leeg. Mijn buurman is na een lang huwelijk gescheiden. Als buurvrouw zijnde kwam zijn verhaal dichtbij, want je ziet hoe een mens moet omgaan met eindigheid die ons allen in het leven kan overkomen. Een scheiding, een baan, het verlies van gezondheid of een kerk die niet meer zo is, zoals vroeger. Leegte en afwezigheid volgen dan, dat is beangstigend.

lees meer »
 
DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGEN

Op zondag  15 mei 2022  zijn de collecten bestemd voor: Kerk in Actie en Binnenlands diaconaat.


In april heeft de diaconie de volgende giften ontvangen:
Collecte diaconie             €  465,00      
Gerlande                           € 25,00

De collecteopbrengsten voor de kerk waren in april: € 260,00

lees meer »
 
TRANSITIE PASTORAAT TRANSITIE PASTORAAT

Graag wil ik u iets vertellen over de transitie van het pastoraat. De aanleiding om het pastoraat te veranderen is deels gekomen door een tekort aan menskracht en door de veranderende tijdgeest. Tijdens de actiekerkbalans is er een brief uitgegaan om nieuwe pastorale medewerkers en sectieposten te werven. Hier is echter geen reactie opgekomen. Tevens is er een behoefte aan “een nieuw gezicht” van het pastoraat, door de veranderingen in de wereld waarin we leven. Eigenlijk staan we op het punt een omslag te maken van het oude verzorgingsmodel: de kerk komt naar je toe, naar een model waarin meer initiatief bij de gemeenteleden ligt.

lees meer »
 
VOORSTELLEN WIETSE OUWEJAN ORGANIST VOORSTELLEN WIETSE OUWEJAN ORGANIST

Mijn naam is Wietse Ouwejan en ik ben 23 jaar. Ik ben op mijn achtste begonnen met orgellessen en dat sloeg goed aan. Lessen kreeg ik van een kennis. Al snel daarna nam ik lessen bij Jochem Schuurman, bij wie ik bijna 10 jaar lessen heb gevolgd.
Sinds 2016 studeer ik aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. 
lees meer »
 
JONGERENNIEUWS JONGERENNIEUWS

Met de versoepeling van de coronamaatregelen hopen we weer van start te gaan met de kindernevendienst op iedere laatste zondag van de maand en tijdens bijzondere feestdagen.
Noteer alvast de data:
Zondag 10 april Palmpasen
Zondag 17 april 1e Paasdag
Zondag 24 april
Zondag 5 juni 1e Pinksterdag
Zondag 26 juni Afscheid groep 8


 
lees meer »