WELKOM WELKOM

Welkom in de Protestantse Gemeente Goutum


We heten je welkom, wie je ook bent:
overtuigd gelovige, zoeker of twijfelaar.

We verwelkomen je
of je nou midden in de gemeente staat
of bivakkeert aan de rand.
We verwelkomen je
of je iets te vieren hebt
of als je je verdriet wilt delen.


We verwelkomen je
online en in onze gebouwen
op zondag en door de week.


We verwelkomen je
wat je kleur, aard of geslacht ook is
en ongeacht hoe jong of oud je je voelt.
We verwelkomen je met liefde.
 
40-dagentijd 2024 40-dagentijd 2024
KUNSTPROJECT
Elke zondag in de 40-dagentijd wordt een kunstwerk tentoongesteld, gemaakt door één van onze gemeenteleden en wat past bij de lezingen of het thema van de dienst.

Zondag  3 maart is het thema: 'Een golf van verontwaardiging'

Ruurd Rijpstra geeft uitleg over zijn beeld:
'De SPANNING heeft zich samengeperst in de punt en zoekt een uitweg. Een golf van verontwaardiging volgt. Ook in steen komt dat hard aan'

 
lees meer »
 
40-DAGENTIJD 2024 40-DAGENTIJD 2024
SOBERE MAALTIJD EN VESPER
Op Aswoensdag 14 februari begint de Veertigdagentijd en bereiden we ons 40 dagen voor op Pasen. De kleur is paars want het is een tijd van bezinning, soberheid en vasten. 
Het vasten is een oefening in zelfdiscipline en matigheid. Het doel kan zijn om te consuminderen, af te vallen, te de-toxen of af te komen van een verslavende gewoonte. Het is ook een tijd van bezinning op jezelf, de wereld of je meer open te stellen voor God en medemensen. 
 
lees meer »
 
GEZOCHT GEZOCHT
Filmliefhebbers
Ben jij een filmliefhebber? En zou je het leuk vinden om 2x per jaar mee te helpen om een filmavond/middag te organiseren in MARKANT?  Dit betekent samen een film uitzoeken met inhoud, waar een goed nagesprek over mogelijk is. Heb je interesse? Meld je dan aan per mail of bel me even voor meer informatie.

Pelgrims
Wie wil er een keer meedoen met het voorbereiden van een kapelkuier? Het houdt in dat we met een klein aantal mensen een liturgie maken voor de viering. Daaromtrent wat kleine taakjes zoals het bakken van een cake, het kopen van een bloemetje, voorbereiden van een wandeling. Lijkt het je wat?
Van harte welkom op maandagavond 4 maart om half 8 in de kosterij ter voorbereiding van de kuier van zondagmiddag 14 april. Zin om mee te doen? Mail of bel me even.

Pastorale medewerkers
We zoeken pastorale medewerkers (mannen en vrouwen) om ons pastorale team 80 plus te versterken. Vind u het leuk om iemand te bezoeken? Een kaartje te sturen of een bloemetje te brengen? Mail of bel me even.
Hartelijke groet van Annemiek Heerma
M:a.heerma@agneskerkgoutum.nl
T: 06-25162885
 
WORKSHOP SCHILDEREN VOOR VLUCHTELINGEN WORKSHOP SCHILDEREN VOOR VLUCHTELINGEN
Workshop schilderen voor vrouwen uit AZC Heliconstate.
Maandagmorgen 26 februari kwamen een aantal vrouwen uit AZC Heliconstate naar de koffieruimte van de Agneskerk voor een workshop schilderen.
Dit keer allemaal meisjes en vrouwen uit Syrië.
Onder de bezielende leiding van Dicky Stroetenga werden er prachtige schilderijen gemaakt. Een droomhuis, iets nagemaakt van internet of een vaas met bloemen. “Bloemen geven mij hoop”; aldus één van de vrouwen.
 
lees meer »
 
40-DAGENTIJD 2024 40-DAGENTIJD 2024
KINDERNEVENDIENST

Thema: 'Een vleugje hemel'

De verheerlijking op de berg.Ds. Siebe Sijtsema met de kinderen van de kindernevendienst.
Je ziet meer als je op een trap staat. Jezus ziet ook meer dingen op de berg, een opmaat naar het verhaal in hun eigen dienst.
 
 
RESULTAAT ACTIE KERKBALANS 2024 RESULTAAT ACTIE KERKBALANS 2024
VAN DE KERKRENTMEESTERS
BEDANKT VOOR JE INZET!

De actieperiode van Actie Kerkbalans 2024 zit erop.
Het was een goede campagne dit jaar.
We hebben in totaal € 81.611 toegezegd gekregen en al € 1.125 cash mogen ontvangen.
315 enveloppen met een bijdrage,dat is een respons van 74,1% van alle aanschrijvingen.
Dat is hoog en ook de gemiddelde bijdrage was hoger dan eerdere jaren.
Hartelijk dank voor uw vrijgevigheid en ondersteuning van het kerkenwerk.

Natuurlijk ook een dankwoord aan alle vrijwilligers die de Actie dit jaar mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk bedankt voor je inzet. Zonder jullie was dit niet gelukt.

Tot slot, is om wat voor redenen dan ook, uw brief niet ontvangen of is uw antwoord nog niet ingeleverd, dan kunt u altijd een email sturen naar penningmeester@agneskerkgoutum.nl of een bedrag overmaken op NL49 RABO 0335 4228 45 onder vermelding van Actie Kerkbalans 2024.
 
GESPREKSAVOND 30-40-50- PLUSSERS GESPREKSAVOND 30-40-50- PLUSSERS
INVITATION
Datum:          Dinsdag 12 maart
Tijd:               20.15 uur
Plaats:           Kosterij Agneskerk

Heb je zin in een gesprek over wat je echt belangrijk vindt in je leven?
Kom dan naar de gespreksgroep voor 30-40-50-plussers. Ook is er tijdens de avond ruimte voor je eigen geloofsverhaal. ZIN IN? Van harte welkom!
Annemiek Heerma      Telefoon: 06-25162885     Mailadres: a.heerma@agneskerkgoutum.nl 

 
 
KOFFIEOCHTEND WOENSDAG 20 MAART KOFFIEOCHTEND WOENSDAG 20 MAART
Koffieochtend
Kan een mens leven van brood alleen?

Datum: Woensdag 20 maart (let op woensdag!)
Tijd: 10.00 -11.30 uur
Plaats: Agneskerk te Goutum
Deze koffieochtend valt in de vastentijd voor Pasen. Het herinnert aan de 40 dagen waarin Jezus zich terugtrok in de woestijn, als voorbereiding op zijn taak. Daar deed hij de uitspraak: ‘Een mens kan niet leven van brood alleen’.  
lees meer »
 
GEMEENTEAVOND 20 MAART GEMEENTEAVOND 20 MAART
VAN DE KERKENRAAD


Op 20 maart a.s. houden we onze jaarlijkse gemeenteavond (in de Agneskerk) met als onderwerpen:
    • de voortgang van het beroepingswerk
    • Veilige kerk: uitkomsten van de werkgroep Veilige kerk
    • update privacyregeling
    • van gedachten wisselen met elkaar hoe ook in de toekomst krachtig uitvoering te kunnen blijven geven aan de invulling van ambten, werkgroepen en vrijwilligerswerk
Daarnaast is natuurlijk gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De gemeenteavond begint om 20.00 uur maar vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar. Iedereen van harte welkom.
 
ACTIE VOEDSELBANK 23 MAART ACTIE VOEDSELBANK 23 MAART
VAN DE DIACONIE
Acties voor de Voedselbank
Op vrijdag 19 januari hebben we vanuit de diaconie elf dozen vol producten afgeleverd bij de Voedselbank in Leeuwarden. Dit was de opbrengst van een geslaagde actie waar veel gemeenteleden aan bijgedragen hebben. Iedereen heel hartelijk bedankt voor het inleveren van de producten. Bij de Voedselbank is men er erg blij mee!
Naast deze extra actie in januari bereiden we ons ook voor op de jaarlijkse actie voor de Voedselbank bij Jumbo Els Boek in Zuiderburen. Deze actie zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 23 maart tussen 9:00 en 17:00 uur. 
 
PALMPASEN 24 MAART PALMPASEN 24 MAART
JONGERENNIEUWS
Beste kinderen,
Op zondag 24 maart is het Palmpasen. Zoals je misschien wel weet, mag je dan tijdens de ochtenddienst in de Agneskerk met een kruis, versierd met gekleurd crêpepapier en snoep in de kerk komen. Voor het versieren van het kruis ben je op zaterdag 23 maart om 13.30 van harte welkom in de Agneskerk. Als je thuis nog een kruis hebt staan van vorig jaar, wil je deze dan zo snel mogelijk bij de Agneskerk inleveren? 

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst.
 
 
COLLECTEGELDEN COLLECTEGELDEN

Op zondag 25 februari zijn de collecten bestemd voor: Diaconie en PKN Missionair Werk
Er wordt weer gecollecteerd bij de uitgang van de kerk.
Daarnaast blijft er de mogelijkheid om uw gaven digitaal over te maken.

In december heeft de diaconie de volgende giften ontvangen:
Collecte diaconie             €  1151,47      
Gerlande                          €    20,00

In januari heeft de diaconie de volgende giften ontvangen:
Collecte diaconie           €  234,20
Gerlande                        €    20,00

In januari was de collecteopbrengst voor de kerk:  €  222,95
Dit is de opbrengst uit digitale giften en de kerkcollecten.


ALLE GEVERS HARTELIJK DANK!

lees meer »
 
VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST 13 APRIL VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST 13 APRIL
VAN DE KERKENRAAD
Vrijwilligers in het zonnetje op zaterdag 13 april
Op zaterdag 13 april organiseert de kerkenraad een vrijwilligersbijeenkomst voor iedereen die zich inzet voor onze gemeente. Veel gemeenteleden dragen hun steentje bij of hebben dat in de afgelopen jaren gedaan. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan! We verzorgen voor alle vrijwilligers een gezellige high tea op zaterdag 13 april a.s. van 15.00 – 17.00 uur. Een definitieve uitnodiging volgt binnenkort per mail. Noteer alvast datum en tijdstip in de agenda!
Namens de kerkenraad, Roelien en Cocky  
 
KOSTER STELT ZICH VOOR KOSTER STELT ZICH VOOR
Beste gemeenteleden,
Ik ben Dirk van Weerden, geboren in Groningen in 1975, getogen in Warffum. Per 18 januari jongstleden ben ik in dienst getreden als koster van de Agneskerk, en beheerder van de begraafplaatsen in Goutum en Swichum. Daar ben ik erg blij mee!
Ik ben stapje voor stapje de kerk, de gemeente en mijn taken aan het leren kennen, waarbij ik me erg gesteund voel door iedereen binnen de kerk, en natuurlijk door Sytske, die haar werk aan mij over draagt.
 
lees meer »
 
AFSCHEID KOSTER SYTSKE AALDERS AFSCHEID KOSTER SYTSKE AALDERS
In de dienst van zondag 28 januari is er afscheid genomen van Sytske Aalders. 
Tevens is de nieuwe koster, Dirk van Weerden, welkom geheten.
lees meer »
 
TERUGBLIK KOFFIEOCHTEND 23 JAN. TERUGBLIK KOFFIEOCHTEND 23 JAN.
Clown Heppie
Op dinsdag 23 januari bezocht clown Heppie oftewel Erna Dalemans uit Goutum de koffieochtend in de Agneskerk. “Een clown in de kerk” vraagt u zich af ?! Dat past prima, want een clown zorgt voor verbinding, brengt vrolijkheid en leert ons oog te hebben voor de verwondering.
Een clown kijkt naar het leven door de ogen van een klein kind, dat de wereld nog moet ontdekken. Alles is nieuw en wonderlijk! Wat kan je bijvoorbeeld doen met een vaas van plastic? De deelnemers riepen van alles en de clown voerde uit, dat leverde ludieke situaties op. 
lees meer »
 
WERKGROEP VLUCHTELINGEN GOUTUM EN OMGEVING WERKGROEP VLUCHTELINGEN GOUTUM EN OMGEVING
Van de werkgroep vluchtelingen Goutum en omgeving.

In maart 2022 zijn we gestart met onze activiteiten voor asielzoekers. Eerst met een aantal mensen vanuit de Agneskerk, maar inmiddels aangevuld met ook niet-kerkleden en dat is nadrukkelijk ook onze bedoeling. Iedereen is welkom om mee te doen!
Onze werkgroep bestaat momenteel uit 8 leden. Daarnaast beschikken we inmiddels over een lijst met personen die ad hoc hand – en spandiensten willen verrichten. 
lees meer »
 
WERKGROEP STEUN AAN VLUCHTELINGEN WERKGROEP STEUN AAN VLUCHTELINGEN
De eerste  Meat and EAT met  bewoners AZC Campanille, bij Goutumers thuis: Een warm succesverhaal!

Op woensdag 4 oktober was het eindelijk zo ver: Om 18.15 u mochten mijn man Gerard en ik met een blij kloppend hart onze twee gasten gaan ophalen bij het AZC Campanille voor de eerste Meat and Eat bij ons thuis.
lees meer »
 
BEDRIJFS HULP VERLENING IN AGNESKERK BEDRIJFS HULP VERLENING IN AGNESKERK

Donderdag 5 oktober hebben onze BHVérs, Sytske, Hero, Wim, Sieta, Rindert, Pieter, Ina, Marja,Tabitha en Karel examen BHV gedaan in de Agneskerk.
Twee avonden hebben ze les gehad, de eerste met levensreddende handelingen en de tweede met brandje blussen. 
Over twee weken horen ze of ze geslaagd zijn!
lees meer »
 
OPROEP AUTODIENST OPROEP AUTODIENST
Op de website van de Agneskerk staat de mogelijkheid gebruik te maken van een autodienst.
We willen deze service graag weer aanbieden voor mensen die slecht ter been zijn en/of geen vervoer hebben. We vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om op zondag naar de kerkdienst te komen, maar ook om deel te nemen aan de verschillende activiteiten of gemeenteavonden, die vanuit de kerk georganiseerd worden.
lees meer »
 
MEET & EAT MEET & EAT
Meet & Eat Goutum
Zoals je wellicht weet, is enkele weken geleden de noodopvang voor asielzoekers in Campanile van start gegaan. Ben je benieuwd wie je nieuwe dorpsgenoten zijn? Meld je dan aan voor de Meet & Eat, en ontvang iemand bij jou aan tafel. Samen eten is een mooie manier om kennis te maken met elkaar!
lees meer »
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD

Van de Kerkenraad

Van harte welkom                                                     
‘Je kunt maar één keer een eerste indruk maken’. Met dat gezegde voor ogen is door een aantal mensen nagedacht over de wijze waarop we nieuwe gemeenteleden verwelkomen.
Het resultaat van dit brainstormen is een ‘goodiebag’, een tasje met het logo van onze gemeente. In deze goodiebag zitten een ‘hartelijk welkomkaart’ met info over onze gemeente, waxinelichtjes met houder, een pakje thee en koekjes, een jojo voor de kinderen en een uitnodigingskaart voor de kindernevendienst. 
lees meer »
 
WERKGROEP VIERENDE AGNESKERK WERKGROEP VIERENDE AGNESKERK
Kinderlied
Marja Bakker (namens de Kindernevendienst), kerkmusicus Johan Smit en ds. Siebe Sijtsema hebben nagedacht over een manier om kinderliederen te laten zingen in de zondagse vieringen. In dit gesprek kwam naar voren dat dit idee erg gewaardeerd wordt, maar dat het voor de verschillende partijen lastig is om te bepalen wanneer een lied geschikt is om te laten zingen in een viering. 
lees meer »
 
DOPEN ? DOPEN ?
(niet) Dopen
Er zijn veel verschillende redenen waarom ouders hun kinderen niet laten dopen. Sommige ouders vinden dat kinderen later zelf de keuze moeten maken. Anderen voelen zich minder betrokken bij de kerk en zien in dopen geen meerwaarde.
 
lees meer »
 
MUZIKANTEN GEVRAAGD MUZIKANTEN GEVRAAGD
In onze vieringen worden we bij de samenzang meestal begeleid door onze organisten. Daar zijn we heel blij mee maar het kan heel verrijkend zijn om daarnaast gebruik te maken van andere instrumenten. En dus zijn we op zoek naar muzikanten die af en toe (samen met de organisten) een bijdrage willen leveren aan de vieringen.
Vind je het leuk om mee te doen of weet je iemand die een instrument bespeelt?  Geef het door aan ds Siebe Sijtsema.
 
ZIN IN EEN GOED VERHAAL ZIN IN EEN GOED VERHAAL
Zin in een goed verhaal ?
Binnenkort breekt de herfst aan en korten de dagen, dan is het tijd voor een goed verhaal bij de kachel. U herinnert zich vast nog de verhalen van uw ouders en de meesters en juffen op school. Op uw beurt zult u ze ook weer hebben doorverteld. Dit kunnen verhalen zijn die troosten, bemoedigen en inspireren.
lees meer »