CONTACT CONTACT


Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste pastorale medewerker of ouderling.
Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan een praatje; dan mag u ook bellen met onderstaande personen.
 
Willem van der Kooij  (ouderling)             058-8436979 of 06-25141545
 
Arie de vries (diaken)                                06-53659756

Marian Krol (ouderling kerkrentmeester) 06-12516704
 
Jenny Mink (ouderling)                              06-55946166
 
Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen met:
Johan Snijder                                               058-2883723
 
De Protestantse kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen.

www.leeuwardenhelpt.nl  bundelt ook hulpvragen. Via deze site kunt u hulp vragen en hulp aanbieden.

 
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
           31 maart 2020
De kerkenraad van de Protestantse gemeente Goutum c.a. volgt i.v.m. het coronavirus de maatregelen van de classis Fryslan en de regering op. 
Dat houdt in dat er tot 1 juni a.s. geen diensten zijn in de Agneskerk, Martinuskerk en Màrkant.
Ook alle andere activiteiten gaan niet door.
Wel laten we in deze tijd elke zaterdag een extra Agnesbrief met een overdenking en actuele berichten uitkomen.

 
 
MATERIAAL KIND OP ZONDAG MATERIAAL KIND OP ZONDAG

De kerk is dicht, de kindernevendienst gaat door!

Veel gezinnen werken al met het gezinsboekje, dat bij Kind op Zondag ontwikkeld is. Zeker nu de kinderen thuis zijn, is dit een mooie manier om thuis aandacht te besteden aan de Veertigdagentijd.

Omdat dit ook speelt in onze Agneskerk, heeft de leiding van de kindernevendienst gevraagd aan de redactie van Kind op Zondag om een linkje naar het boekje te mogen plaatsen op onze website. Dat is toegestaan.

EEN TEKEN VAN LEVEN
 
KERK-ZIJN IN TIJDEN VAN CORONA KERK-ZIJN IN TIJDEN VAN CORONA
Omdat veel kerkdiensten afgelast zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, ontvangt u vandaag een speciale nieuwsbrief vol suggesties om te bidden, vieren en delen.
 
Gods Geest vindt altijd wegen ...
 
 
 
Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
- Psalm 25 (NLB)


Het coronavirus raakt ons kerk-zijn in het hart, aldus scriba ds. René de Reuver. "De kerkdienst is de plek waar de lofzang gaande gehouden wordt en naar elkaar omzien is wezenlijk voor de kerk." De scriba is geraakt door de initiatieven die gemeenten ontwikkelen om de komende weken toch vorm te geven aan kerk-zijn. Gods Geest vindt altijd wegen … 
 
Lees meer
 
 
 
Alternatieve vormen van kerk-zijn
 
 
 
Elke zondagmorgen in deze crisistijd zendt de EO om 9.20 uur op NPO2 een korte meditatie uit.

Ook wordt er vanuit de Martinikerk te Franeker door Omrop Fryslân elke zondagmorgen om 10.00 uur een dienst gehouden

Kerk-zijn anders vormgeven, thuis een huiskamerviering houden of zelfs een corona-kliederkerkviering? Op de website van de Protestantse Kerk vindt u tips en ideeën om ‘de lofzang gaande te houden’. Jong Protestant maakte speciale werkvormen, onder andere over Psalm 25.

 
 
 
BEVESTIGING AMBTSDRAGERS BEVESTIGING AMBTSDRAGERS


Ds. Reinder Reitsma heeft in de dienst van 8 maart j.l. de volgende ambtsdragers bevestigd: 

Marian Krol als ouderling-kerkrentmeester,
Johan Snijder als ouderling.
 
ACTIE KERKBALANS 2020

ACTIE KERKBALANS 2020

Geachte wijkpost,

We willen u hierbij hartelijk bedanken voor uw inzet bij de Actie Kerkbalans 2020.
Het is altijd een heel karwei. We zijn blij, dat we een enthousiaste groep mensen hebben die zich wil inzetten voor de actie kerkbalans.

We zijn nu bezig met het verwerken van de gegevens en hebben inmiddels een bedrag toegezegd gekregen van € 80.670,00

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw inzet. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Zodat uw kerk kan geven aan anderen.

Namens het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Goutum c.a.
Jan de Graaf.

 
ACTIE LEEUWARDER VOEDSELBANK ACTIE LEEUWARDER VOEDSELBANK

Inzamelingsactie voor de Leeuwarder Voedselbank bij de Jumbo Zuiderburen.

Dit is een groot succes geworden! De actie heeft 59 grote kratten vol voedsel opgeleverd voor de Voedselbank Leeuwarden!

Maar de voedselbank heeft onze hulp nog steeds nodig! Nu vooral in deze moeilijke tijd. 
Ook zijn er vrijwilligers te weinig!!!  Help ons!!
 
VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN - KINDERNEVENDIENST VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN - KINDERNEVENDIENST
THEMA: 'EEN TEKEN VAN LEVEN'
In de veertigdagentijd gaan we met de kinderen op weg naar Pasen. Dat doen we dit jaar met verhalen uit het boek Exodus. De verhalen laten zien, dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht.

Bij het project is een groot boek gemaakt,dat vooraan in de kerk ligt. Elke week staat in het boek een grote illustratie bij het bijbelverhaal en opdrachten voor de kinderen.
 
VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN - SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN - SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN

Thema: STA OP

Om in beweging te komen is een doel nodig, een stip op de horizon. Deze stip is als uitgangspunt gekozen voor de schikking.
De stip is geen ingevulde ruimte, maar een open ruimte. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes.
De open stip en het weefsel  symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier!
Iedere zondag roepen we een ander beeld op om duidelijk te maken, waarom u in beweging moet komen.


PALMPASEN             
Op Palmpasen staat de zalving centraal en wijst vooruit naar Jezus’ dood. Als symbool
gebruiken we allerlei verse kruiden en een doek rondom de beker verwijst naar de
balseming. 
lees meer »
 
40-DAGENKALENDER 40-DAGENKALENDER
Geachte lezer,

Naast de 40-dagenkalender die de landelijke organisatie van de PKN uitbrengt, kennen we in Fryslân nog een: de kalender van ds. Joke van der Velden te Baard.
Wij brengen die graag onder uw aandacht. Mogelijk is er ook in uw gemeente interesse voor dit alternatief.

Mei freonlike groetnis,
Janny Brinkman, scriba classis Fryslân
lees meer »
 
VRIJWILLIGER GEVRAAGD IN ERASMUSHIEM VRIJWILLIGER GEVRAAGD IN ERASMUSHIEM
Beste lezer, 
Ik ben coördinator welzijn in woonzorgcentrum Erasmushiem.
Op de afdeling Kleinschalige zorg woont een(licht dementerende) meneer die graag naar de kerkdienst in het MCL zou willen.
Ik zoek een vrijwilliger die hem wil begeleiden op zondagochtend. 
Meneer is goed ter been, dus al wandelend van Erasmushiem naar MCL. Eén keer per maand op zondag van 9.45 - 12.15 uur.
 
Met vriendelijke groet,
Anna van Aalderen
 
BETROKKEN BUURT BETROKKEN BUURT


Aandacht voor het project van het Diaconaal Platform Leeuwarden
                                  ‘BETROKKEN BUURT’


Al enkele jaren is het Diaconaal Platform Leeuwarden (DPL) van plan iets te doen aan het toenemende verschijnsel van ‘eenzaamheid’ onder mensen.
Drie jaar geleden is door DPL geprobeerd om een project op te zetten, maar dat is op niets uitgelopen, omdat een deel van het Platform dit meteen over de hele stad wilde uitrollen. Dat bleek te hoog gegrepen. Nu proberen we het opnieuw: kleinschalig, alleen in Leeuwarden-Zuid, stap voor stap, beseffend dat elke stap van waarde is. Uitgangspunt hierbij is: we beseffen dat er in een willekeurige wijk in onze stad veel christenen (helaas verdeeld over veel kerken) wonen die van betekenis kunnen zijn voor die wijk.

We noemen het project ‘Betrokken Buurt’, want dat is wat we als kerken van Christus op het oog hebben: de betrokkenheid op elkaar versterken, zorgen dat mensen een ander naast zich vinden bij wie ze terecht kunnen als ze ergens mee zitten, open zijn naar wat mensen nodig hebben en naar wat mensen aan talenten mee brengen.
lees meer »
 
INWIJDING NIEUW DOOPVONT IN AGNESKERK INWIJDING NIEUW DOOPVONT IN AGNESKERK


De nieuwe doopvont in de Agneskerk ingewijd door ds. Posthuma.
lees meer »