RECTIFICATIE IN AGNESBRIEF RECTIFICATIE IN AGNESBRIEF
De dienst, waarin dhr. Paul van der Wal bevestigd zal worden als ouderling met een bijzondere opdracht, nl. het scribaat, is niet op 26 februari, maar op zondag 20 februari!
 
STICHTING PRESENT LEEUWARDEN STICHTING PRESENT LEEUWARDEN
Goede voornemens voor 2021; past Present daarin?
Aan het begin van een jaar hebben we vaak goede voornemens. Meer bewegen en afvallen zijn toppers. Soms hoor je ook: meer aandacht voor de omgeving, voor medemensen. Is het een idee om eens aan Present te denken? Deze uit de kerken voortgekomen stichting zet zich in voor mensen, die aandacht of hulp nodig hebben. Niet door woorden maar met daden. Wij slaan een brug tussen mensen, kerken, bedrijven enz. die iets willen geven in tijd, vaardigheden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Denk aan klussen, hulp bij verhuizing of opruimen huis/ tuin. Een voorwaarde is, dat de hulpvrager deze hulp niet kan betalen of een netwerk heeft die deze hulp ook kan geven.
 
lees meer »
 
ACTIE KERKBALANS 2022 ACTIE KERKBALANS 2022


Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2022.
Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan.
Het thema van de actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
lees meer »
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
 PROCEDURE KERKDIENSTEN AGNESKERK T/M ZONDAG 30 JANUARI
 
Alle kerkdiensten worden gehouden zonder kerkgangers.
Alle kerkdiensten worden gestreamd via Kerkdienst Gemist.
Alle gedurende de week geplande activiteiten zullen fysiek niet doorgaan, maar on-line, via zoom bijvoorbeeld, zijn wèl mogelijk.
lees meer »
 
AVG AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetgeving geldt ook voor de kerken. U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom heeft de kerkenraad een commissie gevraagd om uit te werken hoe onze gemeente er voor zorgt dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn; uw gegevens worden beveiligd en privacyregels worden toegepast.

lees meer »
 
KOFFIEOCHTEND KOFFIEOCHTEND


Koffieochtend
Datum: Dinsdag 25 januari gaat niet door, maar wordt verplaatst naar dinsdag 22 februari
Tijd: 10.00-11.30 uur
Plaats: Agneskerk te Goutum
Koffie drinken rondom een schilderij.
Hierbij nodig ik u van harte uit voor een koffiemoment op dinsdag 25 januari in de Agneskerk.
De ochtend zal in het teken staan van ontmoeting met elkaar en we gaan een schilderij van Rembrandt van Rijn bekijken. Wat spreekt ons daarin aan?
Iedereen is welkom!
lees meer »
 
EVEN VOORSTELLEN - JOHAN SMIT - ORGANIST EVEN VOORSTELLEN - JOHAN SMIT - ORGANIST

Vanaf komend jaar hoop ik in uw gemeente een aantal vieringen te gaan begeleiden. Daarom vertel ik graag kort iets over mijzelf.

Van oorsprong kom ik uit het Gelderse Wapenveld, alwaar ik ook begon met het begeleiden van kerkdiensten. Ik studeerde commerciële economie aan de hogeschool in Zwolle en ging een jaar werken bij een bank.
 
lees meer »
 
MEDITATIE MEDITATIE
 
ANDERS
Je bent zo mooi anders dan ik, natuurlijk niet meer of minder maar zo mooi anders, ik zou je nooit anders dan anders willen.


Deze kaart met de tekst van Hans Andreus ontving ik tijdens een inspiratieweekend van een vriendin. Inmiddels staat die in een lijstje op mijn bureau. Prachtig gedicht! Alleen klopt het niet altijd met mijn werkelijkheid. Je hebt van die momenten…. Dan kan je de kaart wel in stukjes scheuren en in de prullenbak mikken. Altijd speelt de vraag hoe je je moet verhouden tot de ander, dat is een universeel thema. Hoe doe je dat?

 
lees meer »
 
WELKOM IN DE AGNESKERK WELKOM IN DE AGNESKERK
Welkom in de Agneskerk
Op de donderdagmiddagen  20 en 27 januari bent u van 15.30-16.45 uur van harte welkom in de Agneskerk. U kunt een boek meenemen om te lezen, of gewoon even rustig zitten in de banken. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan is dat mogelijk. Weet u welkom!
De Agneskerk te Goutum
 
 
KAPELKUIER HEMPENS KAPELKUIER HEMPENS


Kapelkuier Hempens
  
Datum: Zaterdag 29 januari 2022
Tijd: 10.00 -11.30 uur
Plaats: De Martinuskerk te Hempens
             Skoalledyk 40

Op stap met een goed verhaal
Onthaasten en verstillen in een kerkje.
Samen kuieren door een Fries landschap.
Mediteren over een verhaal.
Ruimte voor een goed gesprek en stiltemomenten.
Ons laten aanraken door de goedheid van God.
Spreekt dit u aan?
Dan nodig ik u van harte uit om mee te doen met een bijzondere wandeling.
lees meer »
 
PASTORAAT PASTORAAT
De activiteiten waren afgelopen maanden aardig op gang gekomen en komen nu weer onder druk te staan door de lock down. We zijn voorzichtig met elkaar en met onszelf. Gelukkig mogen we elkaar nog wel bezoeken en mijn voornemen is dan ook om dat te doen.
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan bent u ook zelf van harte uitgenodigd om de telefoon te pakken en te bellen. Het kan heel goed zijn om gevoelens van angst, onzekerheid, eenzaamheid en zorg met elkaar te delen. Overigens kunt u ook zelf overwegen om andere gemeenteleden van wie u weet of het vermoeden heeft dat zij daar behoefte aan hebben, te bellen of een kaartje te sturen.  Zo steunen we elkaar en vormen we een gemeenschap en maken we een belangrijk aspect van gemeente-zijn waar.
Annemiek Heerma
tel:06-25162885
 
LECTIO DIVINA LECTIO DIVINA

Op dit moment leven we weer in een periode van zoveel mogelijk thuis werken en niet naar de kerk kunnen gaan. Hoe schep je dan ruimte voor de kostbare dingen in het leven?
Het lijkt me goed om het volgende devies van Benedictus van Nursia (480-547) te volgen: Naast het aandachtig doen van je werkzaamheden gaat het ook om het regelmatig beoefenen van de `geestelijke lezing’, de lectio divina.
 
lees meer »
 
DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGENOp 16 januari 2022  zijn de collecten bestemd voor: Diaconie en PKN Missionair Werk.


In december heeft de diaconie de volgende giften ontvangen:
Collecte diaconie             €  476,00       
Gerlande                           € 90,-

De collecteopbrengsten voor de kerk waren in december: € 351,00

lees meer »
 
LOTGENOTEN CONTACT LOTGENOTEN CONTACT

Iets uitspreken geeft een bestaan
aan wat het in stilte niet had.


                  Jonathan Safran Foer

Uitnodiging lotgenoten contact

Elk mens weet hoe pijnlijk en verdrietig een verlies is. De eerste tijd krijg je vaak steun van mensen om je heen. Na enige tijd verwacht men dat het leven weer gewoon wordt, ook voor u, terwijl je dan juist behoefte hebt aan een klankbord, een luisterend oor, aan mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.
In het nieuwe jaar wil ik starten met een aantal bijeenkomsten voor mensen, die hun dierbare hebben verloren.
lees meer »
 
BLOEMENGROET GAAT DOOR BLOEMENGROET GAAT DOOR

De wekelijkse bloemengroet vanuit de Agneskerk gaat wel door, ondanks de lockdown. Kent u mensen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken d.m.v. deze bloemengroet, laat het weten aan: Jannie Willemsen, 058-2884042  of  jc.willemsen@kpnmail.nl