ADVENTSKALENDER 2022 ADVENTSKALENDER 2022

De komende tijd hangt er aan de Agneskerk een grote Adventskalender (2,5x2,5 meter). En zoals elke Adventskalender heeft ook deze kalender 28 vakken die in eerste instantie gesloten zijn. Elke dag wordt één vak opengemaakt en verschijnt er een tekst of een foto. Ik licht alvast een klein tipje van de sluier op.Ik hoop dat de Adventskalender bijdraagt aan de nieuwsgierigheid naar en het beleven van Advent in kerk en dorp.
Ds.Siebe Sijtsema

lees meer »
 
VIERINGEN ROND KERST VIERINGEN ROND KERST
VIERINGEN ROND KERST
Ik maak u ook alvast even attent op de vieringen rond kerst. Allereerst op Kerstavond 24 december. Dan is er om 21 uur een Kerstnachtviering waaraan het koor LOFT meewerkt. Het wordt een laagdrempelige viering met veel bekende kerstliederen. Op kerstmorgen 25 december vieren we met jong en oud kerst. Er is veel aandacht voor de kinderen en de Cantorij doet mee.
Ds. Siebe Sijtsema
 
BIJ DE VIERINGEN - ADVENT EN KERST BIJ DE VIERINGEN - ADVENT EN KERST

In de adventstijd lezen we over de ‘voormoeders’ van Jezus. De evangelist Matteüs begint zijn evangelie met een overzicht van Jezus’ afstamming.
Het overzicht begint bij Abraham en vertelt over drie keer veertien generaties. Er komen namen voorbij als Jakob, David en Salomo. Tussen al die namen worden ook vier vrouwen genoemd: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en aan het eind van de lijst noemt Matteüs ook nog Maria als vrouw van Jozef.
Deze vrouwen staan centraal in de lezingen van dit jaar.
lees meer »
 
KINDERNEVENDIENST KINDERNEVENDIENST
In de Adventstijd is er ELKE ZONDAG kindernevendienst en we volgen het project van Kind op Zondag met als thema: Levenslicht. De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk met elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. 

Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit ‘levenslicht geven’ spelen de genoemde vrouwen een belangrijke rol.
Achtereenvolgens komen aan bod: Bathseba (27 november), Ruth (4 december), Rachab (11 december) en Tamar (18 december). In de viering op kerstmorgen treedt vanzelfsprekend Maria op de voorgrond.
 
LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING
Ook de werkgroep Liturgisch Bloemschikken levert elke zondag een bijdrage met een schikking die aansluit bij de genoemde lezingen én bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: Aan tafel.
We hopen op mooie vieringen.
 
MEDITATIE MEDITATIE
Met het licht in de rug.                                                                                          Annemiek Heerma

De glans is eraf! Dat vertelde een collega eens na het overlijden van haar man. Ja, ze hadden een goed leven gehad samen met hun drie kinderen. Mooie herinneringen aan onder andere de kampeervakanties in Oostenrijk, waar ze prachtige bergwandelingen hadden gemaakt. En nu? Het leek alsof ze voor een donkere afgrond stond, waarin geen licht te bekennen viel. Hoe kom je daar door heen?
 
lees meer »
 
KOFFIEOCHTEND KOFFIEOCHTEND

Koffieochtend over luisteren
Spreken is zilver, luisteren is goud.
Datum: Dinsdag 29 november
Tijd: 10.00-11.30 uur
Plaats: Kosterij te Goutum
Hierbij nodig ik u van harte uit voor een koffiemoment op dinsdag 29 november in de kosterij van de Agneskerk.
lees meer »
 
SCHOENENDOOSACTIE SCHOENENDOOSACTIE

Schoenendoosactie “Van mij voor jou”
Ook dit jaar willen we samen met IKC Maxima weer meedoen aan de schoenendoosactie van Gain. Iedereen kan meedoen aan deze prachtige actie, door zelf een schoenendoos te versieren en te vullen met de aangegeven spullen uit de folder. Je kunt een flyer vinden in de kerk of mailen naar agnesheetuwelkom@gmail.com. Ook voor vragen. De dozen kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 30 november. Daarna worden de dozen gelijk weggebracht.
lees meer »
 
GAST AAN TAFEL GAST AAN TAFEL


De ogen van de ander
Op woensdagmiddag 16 november ging om vijf uur de deur open van het dorpshuis “Ien en Mien” te Goutum. Bij het binnentreden rook je meteen de verrukkelijke etensgeuren. Er werd een maaltijd bereid door een aantal vluchtelingen uit Heliconstate. De koks hebben gekookt voor dorpsbewoners, leden van de Agneskerk en medevluchtelingen. Zij waren die dag al om 10 uur begonnen!
lees meer »
 
ADVENTSVESPER ADVENTSVESPER
Adventsvesper: “Geef Licht”


Advent is een tijd van stilte en inkeer en van intens verlangen naar “Licht”. Het is mooi om dat samen te beleven, daarom van harte uitgenodigd voor de adventsvesper op woensdagavond 14 december. Het is een korte viering waarin we liederen zingen en er ruimte is voor een lezing, gebed en stilte.
Opgave niet nodig.

Datum: Woensdag 14 december.
Tijd: 19.30- 20.15 uur
Plek: Agneskerk te Goutum
lees meer »
 
KOFFIEOCHTEND KOFFIEOCHTEND
 
Koffieochtend
Kerst
Datum: Dinsdag 20 december
Tijd: 10.00-11.30 uur
Plaats: Kosterij te Goutum

Hierbij nodig ik u van harte uit voor een koffiemoment op dinsdag 20 december in de kosterij van de Agneskerk. Deze ochtend staat in het teken van het komende kerstfeest. 
lees meer »
 
SIRKELSLAG 2022 SIRKELSLAG 2022
Afgelopen vrijdagavond 4 november hebben de kinderen van de Agneskerk meegedaan aan Sirkelslag Kids. Sirkelslag is een spel om jongeren te betrekken bij activiteiten van de kerk. Je speelt Sirkelslag als groep in je eigen gemeente. Je speelt tegen teams met kinderen of jongeren van andere kerken uit heel Nederland. Scores worden landelijk verzameld en daarna wordt de winnaar bekend gemaakt. Sirkelslag is het spel waarbij het gaat om creativiteit, actie en teamspirit.
 
lees meer »
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
Gemeenteavond
Op woensdag 9 november houden we een interessante gemeente-avond waarbij 2 belangrijke onderwerpen aan de orde komen: de Pionierende kerk en de Profielschets voor een te beroepen predikant.
In ons beleidsplan wordt niet alleen gesproken over de Vierende kerk en de Ontdekkende Kerk maar ook over de Pionierende Kerk. Er staat: “Wij willen de komende beleidsperiode echt werk maken van de Pionierende Kerk.”
lees meer »
 
MUZIKANTEN GEVRAAGD MUZIKANTEN GEVRAAGD
In onze vieringen worden we bij de samenzang meestal begeleid door onze organisten. Daar zijn we heel blij mee maar het kan heel verrijkend zijn om daarnaast gebruik te maken van andere instrumenten. En dus zijn we op zoek naar muzikanten die af en toe (samen met de organisten) een bijdrage willen leveren aan de vieringen.
Vind je het leuk om mee te doen of weet je iemand die een instrument bespeelt?  Geef het door aan ds Siebe Sijtsema.
 
ZIN IN EEN GOED VERHAAL ZIN IN EEN GOED VERHAAL
Zin in een goed verhaal ?
Binnenkort breekt de herfst aan en korten de dagen, dan is het tijd voor een goed verhaal bij de kachel. U herinnert zich vast nog de verhalen van uw ouders en de meesters en juffen op school. Op uw beurt zult u ze ook weer hebben doorverteld. Dit kunnen verhalen zijn die troosten, bemoedigen en inspireren.
lees meer »
 
GESPREKSGROEP 30/40/50 PLUSSERS GESPREKSGROEP 30/40/50 PLUSSERS
    Zin in
Vorig seizoen zijn we gestart met de gespreksgroep van 30/40/50 plussers. 

Op dinsdag 20 december om 20.30 uur in de kosterij van de Agneskerk


Annemiek Heerma
Telefoon: 06-25162885
Mailadres: a.heerma@agneskerkgoutum.nl
 
 
COLLECTEGELDEN COLLECTEGELDEN

Op zondag 27 november 2022  zijn de collecten bestemd voor: KIA Werelddiaconaat en kerk

In oktober heeft de diaconie de volgende giften ontvangen:
Collecte diaconie             €  270,50      
Gerlande                           €  40,00


De collecteopbrengsten voor de kerk waren in oktober:  € 217,50

lees meer »