ACTIE KERKBALANS ACTIE KERKBALANS

Geef voor je kerk
Jaarlijks halen tientallen vrijwilligers geld op voor hun kerk in Goutum, Hempens / Teerns,  Zuiderburen,  De Zuidlanden.  Dit  is nodig om ons als kerk actief te laten zijn. We willen graag dat iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Uw bijdrage is belangrijk en onmisbaar. 
Vorig jaar haalden wij nagenoeg het  streefbedrag:  u zegde in 2018 € 86.800,- aan vrijwillige bijdragen toe.  Dat mooie resultaat willen we in 2019 graag herhalen.  Misschien is een kleine verhoging zelfs haalbaar.  

lees meer »
 
AVONDMAALSVIERING AVONDMAALSVIERING

Het is bekend dat er binnen de kerkenraad een vertrouwenscrisis bestaat en dat de kerkenraad een traject met coaching en evaluaties gaat starten, teneinde die crisissituatie op te kunnen lossen.
Binnen de kerkenraad bestaat het vermoeden, dat er gemeenteleden zijn, die daar zodanig bij betrokken zijn geraakt, dat zij om die reden niet aan het avondmaal kunnen deelnemen indien de eigen predikant voorgaat in de viering daarvan. 

lees meer »
 
AANLOOPHUIS 35 JAAR AANLOOPHUIS 35 JAAR

Het Aanloophuis is er 35 jaar!
Kerst 1983, een bijzonder project gaat van start; het Aanloophuis van de kerken in Leeuwarden wordt geopend! Nu, 35 jaar later, is het Aanloophuis nog steeds ieder weekend open! Dit dankzij de vele, vele handen!!!
Bij een verjaardag hoort een cadeau, niet waar?
Nu treft het zo dat het Aanloophuis althans wij als medewerkers van het Aanloophuis zijn genomineerd voor de 'meer dan handen vrijwilligersprijs'!!!

Vind jij dat ook? Stem dan middels onderstaande link!
https://www.vrijwilligersprijzen.nl/initiatief/aanloophuis-leeuwarden

lees meer »
 
GESPREKSKRING VOOR ROUWENDEN GESPREKSKRING VOOR ROUWENDEN

Datum:    Woensdag 30 januari
Tijd:      10.00 – 12.00 uur
Plaats:  Agneskerk (naast de kerk)

Deze kring is bedoeld voor mensen die hun verdriet willen delen. Die met anderen samen stappen willen zetten op de weg van losmaken en loslaten. Een groep voor mensen die rouwen om de dood van een ander. Daarbij maakt het niet uit hoe lang dat geleden is. 

lees meer »
 
DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRING DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRINGDinsdag 5 februari komen we weer bij elkaar om het recentelijk verschenen boek van rabbijn Jonathan Sacks: 'Niet in Gods naam' met de groep te bespreken.
Jonathan Sacks, voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië, is één van de belangrijke religieuze leiders van dit moment. Hij zet zich in voor het gesprek tussen de religies, met name waar het de drie abrahamitische religies van Jodendom, christendom en Islam betreft. In zijn boek 'Niet in Gods naam' houdt hij een krachtig pleidooi tegen religieus geïnspireerd geweld.

Iedereen is welkom!

lees meer »