THEMAZONDAG 31 OKTOBER THEMAZONDAG 31 OKTOBER


'VAN U IS DE TOEKOMST'
Na een tijd van lockdown en gesloten kerk lijken we een periode in te gaan, waarin we wat meer 'mogen'
In het weekend van 30 en 31 oktober willen we daar bij stil staan. De jeugd van 12-20 jaar trapt op zaterdagavond af met een activiteit in de Agneskerk.
Op zondag 31 oktober is er in de Agneskerk een themadienst 'Van u is de toekomst'
lees meer »
 
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
    Enkele punten die bij 'lees meer' uitgewerkt zijn:

    - Tsjerkepaad  2021
    - Opvolging Broer de Witte
    - Nieuwe werkwijze voor het verwerken van de inkoopfacturen
    - Streaming kerkdiensten
    - Geandewei
lees meer »
 
FRIESE KERKENDAG 2021 FRIESE KERKENDAG 2021


24 oktober 2021 in Joure van 10.00 to 18.00 uur.

zie    www.friesekerkendag.nl 

 
 
NACHT DER ZIELEN NACHT DER ZIELEN

Nacht der zielen – dinsdag 2 november 2021 - Agneskerk Goutum

Op Allerzielen wordt de Agneskerk vanaf 17.00-19.00 uur opengesteld om, voor wie dat wil, een kaarsje aan te steken en even tot rust te komen in de stilte van de kerk.
U als dorpsgenoot, wijkgenoot en/of gemeentelid bent van harte welkom.
 
KAPELKUIER HEMPENS KAPELKUIER HEMPENS


Datum: Zaterdag 6 november
Tijd: 10.00 -11.15 uur
Plaats: De Martinuskerk te Hempens
             Skoalledyk 40

Op stap met een goed verhaal
lees meer »
 
STREAMING VAN ONZE KERKDIENSTEN STREAMING VAN ONZE KERKDIENSTEN


Het 'streamen' van onze kerkdiensten in de Agneskerk is begonnen vanaf zondag 3 okober.
Voortaan kun je de dienst via 'Kerkdienst gemist' volgen in woord EN BEELD.

Op de foto: Jelle Brandsma en Leo ter Haar achter de beeldschermen. Zij hebben de regie in handen.
 
AFSCHEID BROER DE WITTE AFSCHEID BROER DE WITTE

Zondag 3 oktober was de laatste kerkdienst die onze organist Broer de Witte begeleidde op het mooie orgel van de Agneskerk!
Ruim 15 jaar heeft hij dit met hart en ziel gedaan. De gemeente zal hem missen!
Het slotlied, door Broer zelf gekozen, was: Psalm 150a, door iedereen uit volle borst gezongen.
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.


Na de dienst gingen de gemeenteleden naar het dorpshuis 'Ien en Mien' voor een kopje koffie en om persoonlijk afscheid te nemen van Broer en zijn vrouw Mia.
lees meer »
 
GEEF ELKAAR DE RUIMTE GEEF ELKAAR DE RUIMTE

Procedure wijzigingen Agneskerk Goutum m.i.v. 26 september tot 1 november 2021

 Algemeen
 De verplichte afstand van 1,5 meter is vervallen, wel wordt van iedereen verwacht de handen te wassen, geen handen te schudden en te hoesten of te niezen in de ellenboog en voldoende afstand te blijven houden. Bij klachten dient u thuis te blijven, aanmelden per telefoon of per mail is vervallen.
We gaan ervan uit dat onze kerkgangers van 12 jaar en ouder voldoende tegen COVID-19 zijn gevaccineerd of zeer recent zijn getest, maar we zullen niemand vragen of controleren. De ruimte onder de toren kan weer dienstdoen als consistoriekamer.
Binnenkomst:
Bij binnenkomst in de kerk handen ontsmetten en jas en tas meenemen naar de zitplaats in de kerk, er is nog geen garderobe.
lees meer »
 
DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGEN

Op zondag 17 oktober zijn de collecten bestemd voor: KIA Werelddiaconaat  en Kerk

In september heeft de diaconie de volgende giften ontvangen:

Collecte diaconie             €  150,00       
Gerlande                           € 20,-

De collecteopbrengsten voor de kerk in september zijn: € 145,-

lees meer »
 
WELKOM IN DE AGNESKERK WELKOM IN DE AGNESKERK


De openstelling van De Agneskerk in Goutum op elke donderdag- en  zondag middag  tussen 16.00 – 17.00 uur loopt nog tot het begin van de zomervakantie. Mocht u in de zomervakantie de deur van de kerk  open zien staan, dan is de koster aanwezig en kunt u gerust even  binnenlopen. Na de zomervakantie wordt de openstelling geëvalueerd  en gaan we bekijken of deze vorm van openstelling gecontinueerd kan  worden.

 
BLOEMENGROET GAAT DOOR BLOEMENGROET GAAT DOOR

De wekelijkse bloemengroet vanuit de Agneskerk gaat wel door, ondanks de lockdown. Kent u mensen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken d.m.v. deze bloemengroet, laat het weten aan: Jannie Willemsen, 058-2884042  of  jc.willemsen@kpnmail.nl 

 
CONTACT CONTACT

Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste pastorale medewerker of ouderling. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan een praatje dan kunt u ook met een aantal andere ambtsdragers bellen, contactgegevens vindt u hier.