EEN KOSTER IN CORONATIJD EEN KOSTER IN CORONATIJD
Februari 2020. We horen van een onbekend virus in China, dat ook onze kant dreigt op te komen. We zijn bezorgd, we kijken verschrikt om ons heen. Maart 2020 is het duidelijk. Ook wij lopen gevaar hier in Europa, hier in Nederland, hier in Friesland, hier in Goutum…

Ik haal mijn dochter op uit Amsterdam, hier lijkt het veiliger te zijn dan in Noord-Holland. In de kerk vragen we ons af wat wijs is; kan de kerk open blijven? De  eerste vraag die zich aandient in maart over een begrafenis wordt door mij met lichte paniek beantwoord. De onwetendheid en onzekerheid maakt dat we besluiten om geen grote begrafenis bijeenkomst in de kerk te laten houden, tot spijt van de betrokkenen. Later maak ik nog wel mijn excuses voor het ongemak wat dit met zich meebrengt voor de nabestaanden. Men heeft wel begrip voor het besluit, maar toch doet het ook pijn.
lees meer »
 
ACTIE KERKBALANS 2021 ACTIE KERKBALANS 2021


Van de kerkrentmeesters.                                           Door Pieter Postma.
Aktie kerkbalans 2021 met als thema ‘Geef voor de kerk van morgen ‘.

Aan het einde van dit jaar van de afstandelijkheid, online kerkdiensten en beperkingen om als gemeenteleden bijeen te komen in zondagse vieringen en andere samenkomsten, hebben wij meer dan ooit weer behoefte aan het belijden en beleven van ons geloof op de normale, gemeenschappelijke en open, wijze die we gewend waren.
Wij hopen en bidden, dat het nieuwe jaar onze kerkelijke gemeenschap door een succesvolle toepassing van vaccins en andere middelen tegen het corona-virus geleidelijk weer mogelijkheden zal bieden om onze kerkelijke activiteiten op te pakken en uit te voeren. Het thema voor de Aktie Kerkbalans 2021 ‘Geef voor de kerk van morgen’ past  in dat opzicht wonderwel bij dit verlangen.
lees meer »
 
AGNESKERK IN LOCKDOWN AGNESKERK IN LOCKDOWN
     

Van de kerkenraad.

De Agneskerk ook mee in lockdown.
 
De kerkenraad van onze gemeente heeft besloten om, net als in maart en april, de richtlijnen van het RIVM en de dringende adviezen van de PKN en de Classis Fryslân op te volgen. 

Dit houdt in dat er tot en met 9 februari 2021 geen diensten zijn in de Agneskerk, Martinuskerk en Màrkant. Na 9 februari weten we meer. Zie voor actuele berichten onze website: www agneskerkgoutum.nl

De kerkenraad neemt haar verantwoordelijkheid in deze zware tijden om de deuren van de Agneskerk te sluiten. Onze verantwoordelijkheid houdt in dat we ons bewust zijn van de risico’s voor de gezondheid van onze naasten en die van onszelf. We delen de zorgen die er landelijk zijn over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus.
 
lees meer »
 
BLOEMENGROET GAAT DOOR BLOEMENGROET GAAT DOOR
De wekelijkse bloemengroet vanuit de Agneskerk gaat wel door, ondanks de lockdown. (geen diensten)

Kent u mensen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken d.m.v. deze bloemengroet, laat het weten aan:

Jannie Willemsen,
058-2884042  of  jc.willemsen@kpnmail.nl 
 
DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGENCollectedoelen voor zondag 17 januari 2021                                                      
  • De eerste collecte is voor de diaconie
  • De tweede collecte is voor de PKN ondersteuning gemeenten

    Opbrengst collecten in de maand december:
Diaconie: €368,00

Kerk: €233,-

Hartelijk dank voor uw gaven in de maand december!
lees meer »
 
VAN DE DIACONIE VAN DE DIACONIE
Het college van diakenen wil u graag attenderen op een aantal zaken die de aandacht van ons als gemeente behoeven. 

De Voedselbank kan door de diverse coronamaatregelen geen winkelacties houden, wat betekent dat er binnenkort waarschijnlijk een voedseltekort zal ontstaan voor bijna 500 klanten van de Voedselbank Leeuwarden.

WILT U ONS HELPEN?Help kinderen in armoede in Nederland!
Ieder kind moet erbij kunnen horen, vindt Kinderhulp. Voor ruim 300.000 kinderen die in ons land in armoede opgroeien is dat helaas niet vanzelfsprekend. Zij voelen zich vaak buitengesloten.

WILT U ONS HELPEN?
 
lees meer »
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
 

In verband met de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen heeft de kerkenraad besloten geen diensten te houden in Hempens en Markant.
Dit zal in ieder geval zijn t/m 9 februari 2021.

 
lees meer »
 
GELOVEN IN LEEUWARDEN GELOVEN IN LEEUWARDEN


Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en TheologieCultuurSamenlevingSpiritualiteitOntmoeting en gesprekJeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de homepage staan steeds de drie eerstvolgende activiteiten.

GELOVEN IN LEEUWARDEN

lees meer »
 
DE PREEK VAN DE WEEK DE PREEK VAN DE WEEK


De diensten in onze Agneskerk zijn weer voorzichtig begonnen.

Wat nu ook weer gestart is, is ‘de preek van de week’.

Onder het kopje ‘KERKDIENSTEN’ vind je de ‘PREEK VAN DE WEEK’
 
 
GEBRUIKSPLAN AGNESKERK GEBRUIKSPLAN AGNESKERK
GEBRUIKSPLAN
Betreffende de Agneskerk te Goutum.
In beheer bij de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Goutum c.a.Er kunnen aanpassingen komen n.a.v. de ervaringen en gewijzigde regelgeving!
I.v.m. de lockdown van de Agneskerk is het onderstaande gebruiksplan voorlopig niet van toepassing.

GEBRUIKSPLAN   
 
WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING

Hoewel we op dit moment niet weten , wanneer we weer als kerk samen kunnen komen, moeten we er wel van uitgaan dat we binnenkort weer iets kunnen organiseren, om samen te beleven en van te genieten. 
Dit is gedeeltelijk de taak van de Commissie Vorming en Toerusting. We organiseren geloofsondersteunende activiteiten, zoals lezingen, boekbesprekingen, toneeluitvoeringen, muziek etc. 

 
lees meer »
 
CONTACT CONTACT


Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste pastorale medewerker of ouderling.
Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan een praatje; dan mag u ook bellen met onderstaande personen.
 
Willem van der Kooij  (ouderling)             058-8436979 of 06-25141545
 
Arie de vries (diaken)                                06-53659755

Marian Krol (ouderling kerkrentmeester) 06-12516704
 
Jenny Mink (ouderling)                              06-55946166
 
Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen met:
Johan Snijder                                               058-2883723
 
De Protestantse kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen.

www.leeuwardenhelpt.nl  bundelt ook hulpvragen. Via deze site kunt u hulp vragen en hulp aanbieden.