KERKCAFE MET HINDRIK VAN DER MEER KERKCAFE MET HINDRIK VAN DER MEER


Zondagmiddag 3 november was er kerkcafé in de Martinuskerk van Hempens. Speciale gast was Hindrik van der Meer, die zijn levensverhaal vertelde en ons liet zingen uit zijn nieuwe bundel 'Hertslach'
Na een kleine pauze, waarin een hapje en drankje kon worden genuttigd, speelde Van der Meer afwisselend op de piano en z'n eigen meegenomen orgeltje, waarbij we weer uit volle borst mee konden zingen!
Tot slot heeft Van der Meer nog even op het kerkorgel van Hempens gespeeld. Het was een prachtige middag! 
lees meer »
 
HINDRIK VAN DER MEER MEI KWARTETTEKOAR HINDRIK VAN DER MEER MEI KWARTETTEKOAR


Snein 3 novimber hawwe wy yn 'e Agnestsjerke in prachtige Fryske tsjinst belibbe mei Hindrik van der Meer en syn Kwartettekoar.
Under oaren ha wy songen:

'Lit ús in hûs fan stilte bouwe,
mei muorren fan leafde
en in dak fan frede,
mei keamers fol blydskip
en in tún mei wat ljocht en skaad,
mei wat sjongende fûgels
en in slûgjende kat op it paad.
Lit ús in hûs fan leafde bouwe,
mei muorren fan begryp
en in dak fan fertrouwen ....


 
lees meer »
 
NIEUWE WEBSITE 'KERKDIENST GEMIST' NIEUWE WEBSITE 'KERKDIENST GEMIST'

Onze gemeente is aangesloten bij Kerkdienst Gemist.  Zo kunnen gemeenteleden, die door omstandigheden een kerkdienst of vergelijkbare bijeenkomst niet kunnen bijwonen, deze beluisteren via een digitaal medium. Daarvoor kan worden ingelogd op de website ‘kerkdienstgemist.nl’. Deze website is recent vernieuwd en is nog duidelijker en gebruiksvriendelijker geworden. 

lees meer »
 
ONTDEKKERKVIERING 10 NOVEMBER ONTDEKKERKVIERING 10 NOVEMBER
Zondag 10 november 11.30 uur Ontdekkerkviering in Markant

De eerste ontdekkerkviering is een feit en we kijken met een goed gevoel terug. We waren bijzonder verrast, oude bekenden weer te zien, maar ook hebben we kennis gemaakt met nieuwe kinderen, ouders en andere belangstellenden. Het uitdragen van onze mooie manier van vieren en verbinding zoeken met onze naaste heeft deze zondag een bijzonder tintje gegeven. De viering was een beetje anders ingericht omdat er kinderen mee deden met de musical Jona.

10 november staat de volgende ontdekkerkviering op de planning.
lees meer »
 
SIRKELSLAG AGNESKIDZZ SIRKELSLAG AGNESKIDZZ

Op vrijdagavond 15 november a.s. gaan wij als Agneskidzz de strijd aan in Sirkelslag kids, een spel voor kinderen in de basisschoolleeftijd van groep 6, 7 en 8. Via een DVD krijg je actieve, gekke, creatieve spelopdrachten rond het thema: in het donker zoeken naar licht! 
 
Meld je aan en kom de Agneskidzz versterken! Zit je in groep 6, 7 of 8, meld je dan aan en mail je naam naar: of stuur een app naar: 06-25320610.  We starten om 19.00 uur in MFC Màrkant.
 
KERSTMUSICAL: OPERATIE KERSTPOST KERSTMUSICAL: OPERATIE KERSTPOST

Wegens groot succes het afgelopen jaar, gaan we ook dit jaar weer bezig met een kerstmusical, met als titel:
Operatie kerstpost!’  

Binnenkort horen jullie hierover meer...