VOORBESCHOUWING VOORBESCHOUWING


Dit is de voorbeschouwing van ds. Siebe Sijtsema voor de Pinksterdienst op zondag 28 mei.
 
ADVERTENTIE PREDIKANT GOUTUM ADVERTENTIE PREDIKANT GOUTUM
De Protestantse Gemeente Goutum zoekt een predikant (24 – 32 uur)
die ons voor wil gaan als een motiverende reisgenoot.
Ben jij:
  • verbindend
  • een bruggenbouwer
  • inspirerend
  • innoverend
Dan zoeken we jou!

De richting die wij gekozen hebben, is te lezen in ons beleidsplan dat ook te vinden is op deze website.
Sollicitaties kunnen vóór 20 juni gestuurd worden naar agnesheetuwelkom@gmail.com
 
PROFIELSCHETS PREDIKANT GOUTUM PROFIELSCHETS PREDIKANT GOUTUM

Goutum is een terpdorp dat pal ten zuiden van Leeuwarden ligt. Leeuwarden breidt dusdanig uit waardoor Goutum ingesloten is door de stad. De protestantse gemeente Goutum CA heeft zo’n 800 leden die uit het dorp Goutum en de Leeuwarder wijken Zuiderburen en De Zuidlanden komen.

De Protestantse Gemeente Goutum c.a. zoekt een predikant(e) – voor 0,6 tot 0,8 fte – die zich kenmerkt door…

… het willen werken in teamverband
… zijn/haar doorzettingsvermogen en durf
… zijn/haar benaderbaarheid
… zijn/ haar gevoel voor humor
… zelfreflectie, samenwerking en bereidheid om te blijven leren.
… te leven en werken vanuit een persoonlijk, levend geloof in de opgestane
     Heer

én die in goede samenwerking met een kerkelijk werker:
lees meer »
 
ONTDEKKERKVIERING 4 JUNI ONTDEKKERKVIERING 4 JUNI
 
MEDITATIE MEDITATIE
VRIJHEID
Vrijheid, in deze maand van herdenken staan we stil bij deze belangrijke waarde. Als we het nieuws volgen, weten we dat vrijheid voor velen niet vanzelfsprekend is. Maar zijn wijzelf  eigenlijk wel zo vrij als we denken?

 
lees meer »
 
WERKGROEP VLUCHTELINGEN WERKGROEP VLUCHTELINGEN


Lunch en ontmoeting met vluchtelingen
Als werkgroep Goutum, Zuiderburen, Hempens/Teerns en de Zuidlanden organiseren we een lunch/picknick op zaterdagmiddag 24 juni voor bewoners van Heliconstate en dorps/wijkbewoners.
Locatie: MFC Markant in Zuiderburen van 12.00 -14.00 uur.
lees meer »
 
KAPELKUIER KAPELKUIER
 
COLLECTEREN IN DE KERK COLLECTEREN IN DE KERK
Vanaf zondag 7 mei wordt er weer gecollecteerd. De collecte vindt plaats bij de uitgang van de kerk.
Daarnaast blijft er de mogelijkheid om uw gaven digitaal over te maken.
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD

Van de Kerkenraad

Van harte welkom                                                     
‘Je kunt maar één keer een eerste indruk maken’. Met dat gezegde voor ogen is door een aantal mensen nagedacht over de wijze waarop we nieuwe gemeenteleden verwelkomen.
Het resultaat van dit brainstormen is een ‘goodiebag’, een tasje met het logo van onze gemeente. In deze goodiebag zitten een ‘hartelijk welkomkaart’ met info over onze gemeente, waxinelichtjes met houder, een pakje thee en koekjes, een jojo voor de kinderen en een uitnodigingskaart voor de kindernevendienst. 
lees meer »
 
COLLECTEGELDEN COLLECTEGELDEN

Op zondag 14 mei 2023  zijn de collecten bestemd voor: KIA Binnenlands Diaconaat en Kerk.

In april heeft de diaconie de volgende giften ontvangen:
Collecte diaconie             €  321,50      
Gerlande                          €    55,00

In april was de collecteopbrengst voor de kerk:  € 147,50

Op 29 april was het Orgelconcert van Theo Jellema. De collecte voor onderhoud van de Agneskerk bedroeg
€ 288,75    


ALLE GEVERS HARTELIJK DANK!

lees meer »
 
WERKGROEP VIERENDE AGNESKERK WERKGROEP VIERENDE AGNESKERK
Kinderlied
Marja Bakker (namens de Kindernevendienst), kerkmusicus Johan Smit en ds. Siebe Sijtsema hebben nagedacht over een manier om kinderliederen te laten zingen in de zondagse vieringen. In dit gesprek kwam naar voren dat dit idee erg gewaardeerd wordt, maar dat het voor de verschillende partijen lastig is om te bepalen wanneer een lied geschikt is om te laten zingen in een viering. 
lees meer »
 
MEDITATIE MEDITATIE
Door Siebe Sijtsema
Schelp
Oorschelpen zijn, net als vingerafdrukken, uniek en dus kunnen ze gebruikt worden om de identiteit van mensen vast te stellen. Maar ze spelen natuurlijk vooral de hoofdrol in het opvangen van geluiden. De plooien filteren de tonen waardoor niet elk geluid even oorverdovend is maar wij een selectief gehoor hebben. Trouwens, niet de grootte maar de plooibaarheid van de oorschelpen bepalen wat we horen of niet horen.

 
lees meer »
 
DOPEN ? DOPEN ?
(niet) Dopen
Er zijn veel verschillende redenen waarom ouders hun kinderen niet laten dopen. Sommige ouders vinden dat kinderen later zelf de keuze moeten maken. Anderen voelen zich minder betrokken bij de kerk en zien in dopen geen meerwaarde.
 
lees meer »
 
MUZIKANTEN GEVRAAGD MUZIKANTEN GEVRAAGD
In onze vieringen worden we bij de samenzang meestal begeleid door onze organisten. Daar zijn we heel blij mee maar het kan heel verrijkend zijn om daarnaast gebruik te maken van andere instrumenten. En dus zijn we op zoek naar muzikanten die af en toe (samen met de organisten) een bijdrage willen leveren aan de vieringen.
Vind je het leuk om mee te doen of weet je iemand die een instrument bespeelt?  Geef het door aan ds Siebe Sijtsema.
 
ZIN IN EEN GOED VERHAAL ZIN IN EEN GOED VERHAAL
Zin in een goed verhaal ?
Binnenkort breekt de herfst aan en korten de dagen, dan is het tijd voor een goed verhaal bij de kachel. U herinnert zich vast nog de verhalen van uw ouders en de meesters en juffen op school. Op uw beurt zult u ze ook weer hebben doorverteld. Dit kunnen verhalen zijn die troosten, bemoedigen en inspireren.
lees meer »