WERKGROEP VLUCHTELINGEN GOUTUM EN OMGEVING WERKGROEP VLUCHTELINGEN GOUTUM EN OMGEVING


Van de werkgroep vluchtelingen Goutum en omgeving.


In maart 2022 zijn we gestart met onze activiteiten voor asielzoekers. Eerst met een aantal mensen vanuit de Agneskerk, maar inmiddels aangevuld met ook niet-kerkleden en dat is nadrukkelijk ook onze bedoeling. Iedereen is welkom om mee te doen!
Onze werkgroep bestaat momenteel uit 8 leden. Daarnaast beschikken we inmiddels over een lijst met personen die ad hoc hand – en spandiensten willen verrichten. Dat kan zijn bij kinderactiviteiten, vervoer, het geven van workshops, beheren van ons budget, thuis gasten ontvangen, het geven van taalles, het geven van geestelijke steun, het gratis aanbieden van ruimte enz. We zijn hier erg blij mee, dit voelt rijk! Want het maakt het mogelijk dat we als werkgroep onze taken kunnen verdelen.
Door in contact te komen met de bewoners van Heliconstate en Campanile krijgen vluchtelingen “een gezicht”. Er ontstaat begrip en respect voor elkaar en vooroordelen verdwijnen.
Een aantal bewoners van Campanile bezoeken regelmatig de kerkdiensten in de Agneskerk en worden opgenomen in de gemeente.
Bijzonder was het om tijdens kerstavond in de Agneskerk het kerstevangelie te horen in het Nederlands, Arabisch en Urdu.

Wanneer u één of meerder gasten wilt ontvangen voor een maaltijd bij u thuis, dan kunt u mailen naar Meet en Eat, emailadres: meeteneatgoutum@gmail.com.
Wilt u helpen bij iets anders, of heeft u een leuke activiteit, dan kunt u mailen naar jennymink@outlook.com

Activiteiten die we in het jaar 2023 hebben kunnen uitvoeren waren:
 • Muffinsbakken met kinderen uit Heliconstate en dorp/wijk
 • Pannenkoeken bakken met jongeren uit Heliconstate en Zuiderjoos
 • Welkom bewoners Campanile
 • Picknick bij MFC Markant voor bewoners Heliconstate en dorps/wijkbewoners
 • Doorgeven van gratis activiteiten in Leeuwarden en omgeving aan COA Heliconstate en Campanile
 • Elke maand Meet en Eat voor bewoners Campanile
 • Informatiestand van onze werkgroep bij de open dag van Campanile
 • Uitnodiging startzondag protestantse gemeente Goutum c.a. met sport en spel
 • Workshop speksteen bewerken voor bewoners Campanile
 • Bloemschikken voor vrouwen uit Heliconstate
 • Sinterklaasactie:120 rugtassen met inhoud voor kinderen van Heliconstate

Helaas kon in december de gezamenlijk maaltijd in dorpshuis Ien en Mien niet doorgaan. Er heerste een griepgolf onder de bewoners!
We gaan bespreken wanneer we dit wel kunnen realiseren.

Al deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt met fysieke steun van vrijwilligers, maar ook financiële steun! Daarvoor zijn we u zeer erkentelijk!
De werkgroep wenst u voor het jaar 2024 alle goeds en we hopen weer op een mooie samenwerking ten behoeve van de bewoners van Heliconstate en Campanile. Een paar uurtjes ontspanning en contact met de Nederlands bevolking wordt door hen enorm gewaardeerd!

Namens de werkgroep activiteiten vluchtelingen Goutum e.o.
Jenny Mink

:

 
terug