WERKGROEP VIERENDE AGNESKERK WERKGROEP VIERENDE AGNESKERK
Kinderlied
Marja Bakker (namens de Kindernevendienst), kerkmusicus Johan Smit en ds. Siebe Sijtsema hebben nagedacht over een manier om kinderliederen te laten zingen in de zondagse vieringen. In dit gesprek kwam naar voren dat dit idee erg gewaardeerd wordt, maar dat het voor de verschillende partijen lastig is om te bepalen wanneer een lied geschikt is om te laten zingen in een viering. Is het zingbaar, te begeleiden, sluit het aan bij de kinderen, past het in de liturgie? We denken dat een lied dat een paar zondagen achter elkaar terugkomt, hierbij kan helpen, te beginnen op zondag 23 april. Het uitgangspunt is dat we een lied zingen dat past bij de tijd van het kerkelijk jaar. Het eerste lied dat we gaan zingen is ‘Dit is de dag’ dat ongetwijfeld bij velen bekend is. Het is een bewerking van psalm 118, een psalm die past bij de feestelijke tijd na Pasen. Dit lied zingen we tot eind mei en vanaf juni zal dan elke maand een ander kinderlied centraal staan.
 
terug