DOPEN ? DOPEN ?
(niet) Dopen
Er zijn veel verschillende redenen waarom ouders hun kinderen niet laten dopen. Sommige ouders vinden dat kinderen later zelf de keuze moeten maken. Anderen voelen zich minder betrokken bij de kerk en zien in dopen geen meerwaarde. Weer anderen zouden misschien wel graag hun kinderen laten dopen maar, omdat ze zelf nauwelijks de kerkdiensten bezoeken, vinden ze het hypocriet om dat te doen. Jammer, want dopen is niet afhankelijk van de kerkgang van ouders maar is Gods aanbod aan ieder mens.
Het kan natuurlijk zijn dat je nog volledig achter je (al dan niet bewuste) keuze staat en geen behoefte hebt om het daar nog eens over te hebben. Mocht je er echter wel een keer over willen doordenken en praten met mij en/of anderen, neem dan contact op (Siebe Sijtsema, 06 30561556; predikant@agneskerkgoutum.nl).
Deze uitnodiging geldt ook voor volwassenen die als kind niet gedoopt zijn.
terug