Agneskerk Goutum Agneskerk Goutum


De Agneskerk is genoemd naar de heilige Agnes, de patrones van Goutum, die op 13-jarige leeftijd als martelares is gestorven. Oorspronkelijk was het een houten kerkje, dat halverwege de 12e eeuw vervangen werd door een tufstenen kerk.
Omstreeks 1250 is de Agneskerk opnieuw verbouwd, waar
bij voor het eerst gele en rode bakstenen werden gebruikt.
  

lees meer »
 
Interieur Agneskerk Interieur Agneskerk


De laatste zeer uitgebreide restauratie en herinrichting van het interieur is in 2006 afgerond. In het koor is de houten vloer weliswaar gebleven en ook de kansel bevindt zich nog op de oude plaats, maar de kerkenraadsbanken
en het doophek zijn verwijderd.

lees meer »
 
Piscina Piscina


In het koor bevindt zich een bijzondere nis, de zgn. piscina, waarin oudtijds
een bodem was aangebracht met een gootje, waardoor gebruikt wij-, doop-
en reinigingswater naar buiten liep.
 

 
Nis in zuidmuur Nis in zuidmuur


In de zuidmuur kwam aan de binnenkant een lage nis tevoorschijn, waarvan de bodem laat zien dat de oude kerkmuren op een bed van keien zijn opgetrokken. 

 
Glazen vloer Glazen vloer


Lezenaar, paaskaarsstandaard en bloemenstandaard zijn nieuw en accorderen qua materiaal (natuursteen) met de nieuwe vloer in het schip, die deels
uit glasplaten bestaat. Deze bieden een doorkijk naar de oude grafzerken die eronder liggen.

 
Liturgietafel Liturgietafel


De nieuwe liturgietafel bestaat uit een stalen frame met daarop twee houten balken, waarop een goed geconserveerde oude altaarsteen (die in de vloer lag) rust.

 
Rouwborden Rouwborden


In de kerk hangen twee zgn. rouwborden, die voorname ingezetenen herdenken.
 

lees meer »
 
Twee bijzondere ramen Twee bijzondere ramen


Ondertussen is het noordelijke en het zuidelijke raam in het koor ingekleurd en van een medaillon (met het hoofd van Agnes en het Lam Gods) voorzien.

Mocht u het interieur nog niet hebben gezien, dan wordt dat de hoogste tijd. Het is echt de moeite waard.

lees meer »
 
Kunstwerk aan de muur Kunstwerk aan de muur


Kunstwerk aan de muur.        
Het beeld is gemaakt door Thomas Rodr. Vladimir ("Thomas") Rodr werd geboren in voormalig Tsjecho-Slowakije en trad na zijn middelbare schoolopleiding in 1946 toe tot de orde der Augustijnen. Hij vluchtte, met de naderende machtovername door de communisten, in 1948 naar Nederland, waar hij zich in Eindhoven bij de Augustijnen meldde. Hij studeerde filosofie en theologie in Nijmegen en werd op 19 maart 1953 tot priester gewijd. Hij kwam in het klooster der Augustijnen in Venlo. Hij studeerde van 1958 tot 1963 beeldhouwkunst bij onder anderen Fred Carasso aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht.
Rodr woonde en werkte een tijd in Venlo. Zijn werk wordt sterk bepaald door het thema religie. De laatste jaren woonde hij in Klooster Mariënhage in Eindhoven. Hij is overleden in 2011 en begraven in Eindhoven

 
Het orgel in de Agneskerk Het orgel in de Agneskerk


Het mooie orgel in de kerk dateert uit 1864 en is vervaardigd door de
Leeuwarder orgelbouwer Van Dam.

De Agneskerk heeft 2 luidklokken, vervaardigd in 1505. Deze klokken doen nog steeds dienst. Dit gebeurt op zaterdagavond om zeven uur om de gemeente aan de komende zondag te herinneren (een oud gebruik dat in ere wordt gehouden). Een kwartier voor aanvang van de dienst worden de klokken opnieuw geluid, evenals bij rouw- en trouwdiensten.

lees meer »
 
Wapen van Goutum Wapen van Goutum


Een oud venster is opengebroken en ingevuld met glas in lood, waarin het
wapen van Goutum is aangebracht.

Ook het raam boven de ingang in de toren is naar de oorspronkelijke vorm teruggebracht.

De hal en de voorkerk hebben een ware metamorfose ondergaan, met een
geheel andere indeling, een nieuwe trap en een heel bijzondere zoldering.
Ook werd een nieuwe toiletgroep aangebracht en een keukentje ingericht.
 

 
Hûnegat Hûnegat


Een niet oud, maar wel origineel “hûnegat” is ook bewaard.

Er zijn twee grote, tegenover elkaar staande ingangen. De noordelijk is thans gesloten en diende vroeger als ingang voor vrouwelijke kerkgangers, de zuidelijke was voor mannen bestemd en bleef als algemene ingang gehandhaafd.

Bij het koor vindt men een kleine uitgang, nu als nooduitgang in gebruik

 
Zeer oud uurwerk in de toren Zeer oud uurwerk in de toren


De benedenverdieping van de toren is van een rommelhok een mooie torenkamer geworden, waarin naar boven toe vrij zicht gekomen is op een
zeer oud uurwerk

lees meer »
 
Parel op bergzolder Agneskerk Parel op bergzolder Agneskerk


Goutum - De Protestantse Gemeente van Goutum wil een monumentale deur uit het voormalige koorhek in de Agneskerk laten restaureren. De deur, die dateert uit de eerste helft van de zestiende eeuw (1520-1530), is bij de laatste restauratie van de kerk verhuisd naar een bergzolder.
Maar … staat nu in de ruimte waar koffie wordt gedronken.

Een middeleeuwse koorhekdeur in Goutum, een artikel uit het blad 'Fryslan' in maart 2007 door Klaas Meindersma en Regnerus Steensma


 

 
Gravure deuren Agneskerk Gravure deuren Agneskerk


De renovatie van de Agneskerk in Goutum is een goed geslaagde combinatie van oud en modern. Daarom is er gekozen om een modern ontwerp te maken voor de gravure op de glazen deuren. De boodschap van het verhaal over Jezus die zijn toehoorders voedde met vijf broden en twee vissen is het uitgangspunt geweest voor het maken van deze gravure. ( aangeboden aan de kerk door de koster Steven Hartkamp).

UITLEG OVER DEZE GRAVURE