Agneskerk Goutum Agneskerk Goutum
Eind 15e eeuw kreeg de kerk zijn huidige vorm. Vooral aan de noordmuur is de geschiedenis van de Agneskerk goed af te lezen: men ziet daar een bont palet van de verschillende stenen, die in de loop der eeuwen gebruikt zijn: lagen tufsteen wisselen af met rode en gele bakstenen en stenen uit later tijdperk.
Enkele ramen zijn verkleind of dichtgemetseld. Kortom: de buitenkant van
de kerk biedt voor liefhebber en kenner heel wat interessante bijzonder-
heden.
In 1994 werden de buitenmuren van kerk en toren hersteld. Tevens werd
de kerk van een nieuw dak en plafond voorzien. 
terug