OVER ONS OVER ONS

Onze groeiende gemeente bestaat ondertussen uit ruim 600 adressen. Met inachtneming van het eeuwenoude erfgoed uit de oecumenische traditie van de kerk en de protestantse in het bijzonder, proberen wij een bijdetijdse gemeente te zijn, die open staat voor wat er hier en nu in kerk en wereld gaande is. Daarbij oriënteren wij ons op wat ons van Godswege in de Heilige Schrift is geraden en door Jezus Christus voorgeleefd en door de Heilige Geest wordt ingegeven. Deze instelling brengt met zich mee, dat de verschillende gaven van álle leden er in ons midden wezenlijk toe doen en dat een ieders inbreng van harte gerespecteerd en gewaardeerd wordt.

terug