KERKCAFE IN MARTINUSKERK TE HEMPENS KERKCAFE IN MARTINUSKERK TE HEMPENS

ZONDAGMIDDAG  
4 NOVEMBER 2018
VAN 15.30 - 17.00 UUR

IN DE 
MARTINUSKERK IN HEMPENS

Het thema van deze middag is:   MUZIEK EN POEZIE


Rein Tolsma zal gedichten voorlezen van o.a.  Slauerhoff, Obe Postma,
Gerard Reve, Vasalis, Durk van der Ploeg en Rutger Kopland.
                     
Broer de Witte zal dit omlijsten met zijn muziek op een klavechord.    

EEN BIJZONDERE COMBINATIE .................... KOM EN LUISTER!

Rond dit gebeuren is er nog genoeg tijd voor gezellig samenzijn, zoals gebruikelijk met een hapje en drankje!
De toegang is gratis! Voor een vrijwillige bijdrage staat er een bus bij de uitgang.

Het kerkcafé wordt georganiseerd door het pastoraal team van Zuiderburen/Hempens/Teerns van de Protestantse gemeente te Goutum.
 

terug