EINDRESULTAAT KERKBALANS EINDRESULTAAT KERKBALANS


De actie Kerkbalans 2018 heeft € 86.854,- opgebracht. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.  De opbrengst van 2018 valt  € 2.330,-  hoger uit (= + 2,8%)  dan die in 2017 en toen zaten we ook al in de lift!  We zijn ook heel blij dat we met deze opbrengst  het  in de begroting opgenomen  bedrag  van € 87.000,- praktisch hebben gehaald.  Want er staat immers weer zoveel aan activiteiten te gebeuren dit jaar. En er valt zoveel te organiseren om samen kerk in deze wereld te mogen zijn.  Een analyse van de cijfers van de actie Kerkbalans over de afgelopen jaren zullen we u presenteren tijdens  de gemeente-avond in het najaar.

De kerkrentmeesters. 
terug