VOORLOPIG RESULTAAT ACTIE KERKBALANS VOORLOPIG RESULTAAT ACTIE KERKBALANS


Wij zijn blij en dankbaar voor de bereikte eindstand van de Actie Kerkbalans 2019 in onze gemeente; deze bedraagt namelijk  84.864,- euro. Weliswaar is de opbrengst lager dan die in 2018 (86.854,- euro), maar we zijn toch nagenoeg op het in de begroting 2019 geraamde bedrag van 85.000,- euro uitgekomen. Wij willen u allen hartelijk bedanken voor uw bijdrage.Met deze opbrengst kunnen wij de voor onze gemeente in de begroting 2019 opgenomen activiteiten met een gerust hart realiseren en daarmee ook inhoud geven aan onze gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid als kerk in de wereld. Tenslotte melden wij, dat wij voornemens zijn tijdens een in het najaar te houden gemeenteavond aan u een analyse te presenteren over de Actie Kerkbalans, waarbij ook de resultaten van de afgelopen jaren in de beschouwing zullen worden betrokken.

De kerkrentmeesters.      

terug