VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
28 juni 2020

Beste gemeenteleden,
Een reguliere Agnesbrief waarin de kerkenraad u verheugd kan meedelen dat de
“AGNES” U van harte WELKOM heet!
En wel op zondag 5 juli 2020 in een aangepaste kerkdienst in de AGNESKERK.

Dit is gelukkig mogelijk nu de maatregelen, vanaf 1 juli, geleidelijk aan versoepeld worden.
We willen zondag 5 juli graag een aangepaste dienst in onze vertrouwde Agneskerk houden, maar we zullen rekening moeten houden met speciale maatregelen die zijn vastgelegd in het gebruiksplan.
Het aantal plaatsen blijft beperkt tot een maximum van 35 en als gemeente samen zingen is niet toegestaan. Eén of enkele solisten mag weer wel, maar dan op afstand.
Om zoveel mogelijk plaatsen voor gemeenteleden beschikbaar te hebben werkt er één ambtsdrager aan de dienst mee, die tevens lector is.                                                        De dienst is ook te beluisteren via kerkdienst gemist.nl (zie onze website).

Op zondag 5 juli 2020 zal de aangepaste kerkdienst als vanouds beginnen om 09:30 uur.
Voorganger: ds. P. Beintema
Organist: Olchert Cleveringh
Soliste: Ettie Hartholt.
De liturgie wordt op een beeldscherm geprojecteerd, deze kunt u, inclusief de liederen, meelezen.

Als u deze kerkdienst wilt bezoeken dient u rekening te houden met de volgende maatregelen:

Voor deze dienst op 5 juli 2020 moet u zich vooraf aanmelden tot uiterlijk  10:00 uur op vrijdagmorgen 3 juli 2020 op een van deze twee manieren:   

a. bij voorkeur via het e-mailadres agnesheetuwelkom@gmail.com
b. eventueel ook bij Tjeerd Bakker,via telefoonnummer 06-53735578
    op maandag t/m donderdag
          Uitsluitend tussen 17:00 en 18:00 uur.

Wij vragen u daarbij aan te geven met hoeveel mensen u komt en of die wel of niet deel uitmaken van dezelfde huishouding. 
U krijgt daarna een bevestiging (per mail of telefonisch) of wij plaats/plaatsen voor u hebben gereserveerd.
Mocht er onverhoopt geen plaats voor u zijn, dan kunt u, met uw instemming, genoteerd worden voor de volgende dienst.
Er is geen vervoerregeling naar en van de kerk.

De kerkdeuren gaan open om 09:00 uur voor diegenen waarvoor een plaats is gereserveerd.
Het kan zijn dat u even buiten moet wachten.
U ontsmet uw handen bij binnenkomst en u wordt een poster getoond met onderstaande vragen:
 
  1. Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38º C)?
  2. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  3. Heeft u huisgenoten of gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  4. Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als op één van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, dan mag u de kerk niet bezoeken.
Als op alle vragen het antwoord ‘nee’ is, dan wordt u naar uw gereserveerde plaats(en) in de kerkzaal gebracht. U neemt daarbij uw jas en/of paraplu mee, want er is géén garderobe.

Er wordt niet gecollecteerd, de collecte(s) blijven uitsluitend digitaal.
Na de dienst wordt u gevraagd om de kerk per rij vanaf de achterste banken te verlaten.
Na afloop is er géén koffiedrinken, u wordt verzocht om direct door te lopen naar buiten, met inachtneming van een voortdurende onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter.

Ter vervanging van de bloemen staat een bloeiende plant in de kerk. De bloemen worden later in de week door de bloemist bezorgd.

Tijdens de zomermaanden is er geen kindernevendienst. Wanneer er wel kinderen in de kerk komen, dan graag zelf iets voor hen meenemen om te tekenen of te knutselen tijdens de preek.

Voor eventuele vragen en suggesties voor een bloemengroet kunt u contact opnemen met Marja Bakker, tel. 06-10716903.

Wij zien er naar uit om elkaar als gemeente weer te kunnen ontmoeten, ook al is het voorlopig wel  op 1,5 meter afstand.

                                                        +++++
Kerkenraadsverkiezingen
Dit jaar zijn twee leden van de kerkenraad aftredend.
Aftredend en niet herkiesbaar: diaken Marike van Dijk.
Aftredend en herkiesbaar:  diaken Arie de Vries.
In september/oktober van dit jaar zullen kerkenraadsverkiezingen worden gehouden voor het ambt van diaken.
In de Agnesbrief van september a.s. wordt de verkiezingsregeling gepubliceerd.

 


 
terug