VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
                   PROCEDURE KERKDIENSTEN AGNESKERK T/M ZONDAG 30 JANUARI
 
Alle kerkdiensten worden gehouden zonder kerkgangers.
Alle kerkdiensten worden gestreamd via Kerkdienst Gemist.
Alle gedurende de week geplande activiteiten zullen fysiek niet doorgaan, maar on-line, via zoom bijvoorbeeld, zijn wèl mogelijk.

De wekelijkse bloemengroet, na afloop van de dienst op zondagmorgen, gaat   wel door, dus als u mensen kent, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken door middel van een bloemengroet, dan kunt u de naam doorgeven aan Janny Willemsen, tel. 058-2884042 of via jc.willemsen@kpnmail.nl
 
Het klokluiden vervalt zolang er geen kerkgangers mogen komen. 
 
Uiterlijk 29 januari 2022 wordt deze procedure opnieuw bezien. 

Moderamen van de Kerkenraad en 
Commissie Kerkdiensten volgens Coronaprotocol.
terug