VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
    Wees welkom in de Agneskerk!

                                              
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
                                              
(Lied 388:5)

                       
            Beëindiging coronamaatregelen bij Kerkdiensten in de Agneskerk te Goutum. 
           
            Geldig met ingang van zondag 20 februari 2022.

            Vervallen zijn:
 1.  De voorafgaande aanmelding voor kerkbezoek.
 2.  Het verplicht dragen van een mondkapje (mond-/neusmasker) bij binnengaan en verlaten van de kerk.
           (Uiteraard mag u dat nog wel dragen, wanneer u zich daar veiliger bij voelt.)
 1.  Het verplicht ontsmetten van de handen bij binnenkomst van de kerk.
           (Uiteraard mag u dat nog wel doen, wanneer u zich daar veiliger bij voelt.)
 1.  Het verplicht meenemen van uw jas naar uw zitplaats, want de garderobe is weer terug.
 2.  Het verplicht aanhouden van 1,5 meter onderlinge afstand.
           (Uiteraard mag u dat nog wel doen, wanneer u zich daar veiliger bij voelt.)

Wat wel weer kan:
 1. U kunt in de kerkzaal plaatsnemen waar u wilt.
 2. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken.

            Bestaan blijven nog:
 1. Geen handen schudden
 2. Hoesten of niezen in de elleboog.
 3. Eén ambtsdrager vertegenwoordigt de Kerkenraad (Ambtsdrager van Dienst). 
 4. Hij/Zij is tevens lector en kondigt de pastorale- en diaconale mededelingen af.
 5. Collectes blijven nog digitaal.
                        (Raadpleeg website voor collectedoelen en rekeningnummers.)
 1. We gaan ervan uit dat onze kerkgangers van 12 jaar en ouder zijn gevaccineerd of negatief zijn getest op COVID-19 .
 2. Laten we er voor elkaar zijn en om elkaar blijven denken.
 3. Deze procedure wordt in week 8 opnieuw aan de dan geldende maatregelen getoetst.

             Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
 
terug