TRANSITIE PASTORAAT TRANSITIE PASTORAAT

Na overleg met de kerkelijk werker in Stiens, de gemeenteadviseur Tineke Klei en de pastorale medewerkers hebben we ons een beeld gevormd van een mogelijk nieuw model. Deze transitie vraagt een andere manier van kijken en denken. Er zal tijd voor nodig zijn om deze omslag te gaan maken, ook voor u als gemeenteleden. Kortom dit model zal moeten groeien! Kenmerk hiervan is dat de hele gemeente een pastorale taak heeft: we zien om naar elkaar. Het bezoekwerk van de oudere gemeenteleden blijft een kerntaak. Daarnaast zijn er vrijwillige pastorale medewerkers, een pastoraal ouderling, de kerkelijk werker en predikant, die in actie komen als mensen zelf een signaal afgeven. De gemeente wordt niet langer in secties ingedeeld, maar zal bestaan uit één wijk, ongedeeld. We stellen een nieuwe model aan u voor, waar we op dit moment aan werken. Het is verdeeld in teams met contactpersonen, op deze wijze blijven de taken behapbaar.
Het ziet er als volgt uit:

Wie

Activiteit

Basispastoraat: iedereen

Omzien naar elkaar:
Bezoekjes, kaartjes, telefoontjes e.d.

Team 80 plus: pastorale medewerkers, plus predikant/ kerkelijk werker

Bezoeken ouderen die hier prijs op stellen.

Team groepspastoraat: predikant/kerkelijk werker, pastoraal ouderling/vrijwilligers

Netwerkbijeenkomsten voor nieuw-ingekomenen of bijeenkomsten over thema’s zoals geloofsopvoeding, rouw e.d.

Team bijzondere aandacht:
Predikant/kerkelijk werker en pastorale ouderling
 

Op verzoek mensen bijstaan(b.v. bij ziekte, rouw, scheiding).

Team sectieposten

Ogen en oren van de gemeente. Bezorging Actie Kerkbalans, Agnesbrief.


Mocht u belangstelling hebben om mee te doen met het team 80 plus, team groepspastoraat of team sectieposten en meer informatie willen, dan kunt u vrijblijvend komen op maandagavond 30 mei om half 8 in de Agneskerk. Van harte uitgenodigd! En u kunt altijd bellen, mailen of een praatje met de pastorale medewerkers maken.
Annemieke Heerma
Telefoon: 06-25162885
Mailadres: a.heerma@agneskerkgoutum.nl


 

terug