START 40-DAGENTIJD / GEMEENTEAVOND OP WOENSDAG 14 FEBRUARI START 40-DAGENTIJD / GEMEENTEAVOND OP WOENSDAG 14 FEBRUARI

Woensdag 14 februari 2018 start de 40-dagentijd. Het thema van dit jaar is: onvoorwaardelijke liefde. We beginnen deze avond in de Agneskerk om 18.00 uur met een sobere maaltijd. De diaconie zorgt voor soep, water en thee. U dient zelf onbelegd brood mee te nemen.
 
Om 19.00 uur beginnen we de gemeenteavond met gebed.
Vervolgens zal er uitleg gegeven worden over projecten in de 40-dagentijd en zal Olchert Clevering ons informeren over te zingen liederen in deze 40-dagentijd. Uiteraard gaan we deze ook samen oefenen.

 
Van 20 – 20.30 uur is er tijd voor koffie of thee.
 
Om 20.30 uur vervolgen we de avond.
Door kerkenraadsleden is, samen met u, gekeken hoe wij invulling kunnen geen aan wijk- en/of inspiratieavonden. Dit onderzoek zal op deze avond verder toegelicht worden. Het College van Kerkrentmeesters wil met u de jaarrekening 2016 doornemen. De staat van Baten en Lasten vindt u op de website onder ‘ANBI gemeente’. En de verbouwing van de kosterij zal worden besproken. Ook de (eventuele) wijziging van de gemeentenaam zal deze avond aan de orde komen.

 
We willen deze avond om 21.30 uur afsluiten met het zingen van een lied.
 
U kunt op elk moment (18 uur, 19 uur of om 20.30 uur) insteken.
 
De kerkenraad nodigt u van harte uit om deze avond met ons mee te vieren, te praten en te denken.
 
 
Namens de kerkenraad
Annette Brandenburg, scriba

terug