SLEUTELUITGIFTE AGNESKERK SLEUTELUITGIFTE AGNESKERK

Als gevolg van het onverwachte, plotselinge overlijden van Steven Hartkamp hebben wij onvoldoende zicht op  hoeveel sleutels  in omloop zijn -  en bij wie - voor de toegang tot de Agneskerk. Daarom is besloten om in de kerkdeur een nieuw  gecertificeerd  slot aan te brengen.
 
De sleuteladministratie is in handen van de koster.
Sytske Aalders start deze maand met de uitgifte van de nieuwe sleutels voor de deur van de Agneskerk.  Zij zal iedereen die bij haar bekend is en daarvoor in aanmerking komt een sleutel van het kerkgebouw  aanbieden.  Globaal is de stelregel  dat de voorzitter van een geleding, orgaan of commissie in ieder geval een sleutel krijgt. Zoals bijvoorbeeld de diaconie, kindernevendienst en de cantorij. Daarnaast krijgen personen die in aanmerking komen  vanuit hun functie een sleutel. Denk bijvoorbeeld aan de predikant, organisten ,jeugdouderling , de scriba van de gemeente en enkele leden van het college van kerkrentmeesters.  Tegelijk met het overhandigen van de gecertificeerde sleutel wordt door de ontvanger een zogenoemde  ‘verklaring van ontvangst’  getekend.
 
Reageren en ingangsdatum
Als u vanuit uw  rol of functie in de gemeente een sleutel van de Agneskerk nodig hebt en u bent nog niet benaderd, neem dan contact op met Sytske Aalders. Uiteindelijk gaat het ons om maatwerk. We nemen ruim de tijd om iedereen die daarvoor in aanmerking komt een nieuwe  sleutel te verstrekken. Wij verwachten dat dit in de loop van februari 2018 het geval zal zijn. Eind februari zal waarschijnlijk het nieuwe gecertificeerde slot in de kerkdeur worden aangebracht. Let  daarom tegen die tijd op  de mededeling met ingang van wanneer precies , we het nieuwe slot in gebruik nemen. Vanaf die datum hebt  u immers de nieuwe sleutel nodig. Alvast bedankt voor uw medewerking.
 
Hartelijke groet
College van Kerkrentmeesters
Boukje van Koningsveld
 
 
 

terug