PASTORALE ZORG IN VAKANTIETIJD PASTORALE ZORG IN VAKANTIETIJD

In de zomer kunnen zowel pastorale ouderlingen als uw pastor weg zijn op een moment dat u iemand van de kerk zou willen spreken. Maar mocht u in dringende situaties een pastor of dominee willen spreken, dan is dat dankzij de samenwerking met mijn collega’s uit de classis wel mogelijk. Daarvoor kunt u altijd contact opnemen met uw ouderling of een van de pastorale medewerkers. Mochten zij niet bereikbaar zijn, dan kunt u ook rechtstreeks bellen met de moderamenleden Johan Snijder of Boukje van Koningsveld. Zij allen kunnen u in contact brengen met een vervangende dominee of pastor.

terug