PASTORALE MEDEDELING PASTORALE MEDEDELING

Als moderamen en kerkenraad proberen wij in de huidige situatie constructief en toekomstgericht vrijwillig ons werk voor onze kerk te doen en wij worstelen enorm om daar inhoud aan te geven. Soms blijkt dan een mededeling niet juist verwoord te zijn en veel verwarring veroorzaakt te hebben. Uiteraard is dat nooit onze bedoeling geweest en dat spijt ons oprecht. Vandaar dat het besluit is genomen om de avondmaalsviering op zondag 3 februari, niet door te laten gaan.  Ds. Wessels hoopt dan voor te gaan in een “gewone kerkdienst”. Tenslotte proberen wij, sneller dan tot nu toe werd beoogd, te zoeken naar een gelegenheid om met u in gesprek te gaan. Zodra daarover meer bekend is, laten wij u dat weten.

terug