Parel op bergzolder Agneskerk Parel op bergzolder Agneskerk

Goutum - De Protestantse Gemeente van Goutum wil een monumentale deur uit het voormalige koorhek in de Agneskerk laten restaureren. De deur, die dateert uit de eerste helft van de zestiende eeuw (1520-1530), is bij de laatste restauratie van de kerk verhuisd naar een bergzolder.
Maar … staat nu in de ruimte waar koffie wordt gedronken.

Een middeleeuwse koorhekdeur in Goutum, een artikel uit het blad 'Fryslan' in maart 2007 door Klaas Meindersma en Regnerus Steensma


 
terug