OVERSTAPDIENST OVERSTAPDIENST

Op zondag 30 juni hebben Annie, Ylse en Rudmer afscheid genomen van de kindernevendienst. Zij zijn ´overgestapt´ naar Zuiderjoos. Daarnaast zijn Anna en Wouter uitgezwaaid, zij gaan in hun vakantie voor World Servants naar Ghana om aan scholen te bouwen. Meer foto´s van deze feestelijke dienst zijn te zien in het fotoalbum.

terug