OPENLUCHTDIENST 17 JUNI OPENLUCHTDIENST 17 JUNI

Het thema van de (overstap) dienst voor de jongeren was: Om de sprong te wagen heb je het vertrouwen nodig dat je de overkant zult halen. 
terug