OMZIEN NAAR ELKAAR OMZIEN NAAR ELKAAR

Om als gemeente te kunnen omzien naar elkaar starten we met een rubriek Pastoraat in Geandewei, Agnesbrief en op de website.
De predikant  schrijft de geboorteberichten en in memoriam.
Voortaan kunnen berichten van wel en wee doorgegeven worden aan Jenny Mink. Telefoon: 06-55946166. E-mail: .  Uiteraard alleen als de betrokkene ermee instemt dat zijn/haar naam en verblijfplaats genoemd wordt.

terug