NIEUWE WEBSITE 'KERKDIENST GEMIST' NIEUWE WEBSITE 'KERKDIENST GEMIST'

Onze gemeente aangesloten bij Kerkdienst Gemist. Gemeenteleden, die door omstandigheden een kerkdienst of vergelijkbare bijeenkomst niet kunnen bijwonen, kunnen deze beluisteren via een digitaal medium. Daarvoor kan worden ingelogd op de website ‘kerkdienstgemist.nl’. Deze website is recent vernieuwd en nog duidelijker en gebruiksvriendelijker geworden.  Gebruikers die nieuwe of recente kerkdiensten van onze gemeente wensen te beluisteren kunnen nu inloggen op de nieuwe website ‘kerkdienstgemist.nl’.  De kerkdiensten zijn via de website openbaar toegankelijk, tenzij in geval van bijzondere diensten (zoals trouw- en rouwdiensten) de familie heeft aangegeven openbare toegankelijkheid niet te willen. In die gevallen kan sprake zijn van toegankelijkheid via een wachtwoord of eventueel het uitsluiten van de mogelijkheid tot het beluisteren. De uitzendingen van kerkdiensten worden gedurende een beperkte periode op de website aangegeven. Eenmaal per kwartaal worden de oudste uitzendingen uit het overzicht verwijderd. Aldus kunnen de meest recente kerkdiensten altijd worden beluisterd.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters.
Pieter Postma        

                                       

Klik op “Fryslân” en vervolgens op “Goutum”  en daarna op “Protestantse Gemeente te Goutum c.a.

om de uitzendingen van onze kerk te kunnen beluisteren.


 
terug