LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Er is een werkgroep, die zich bezig houdt met het liturgisch bloemschikken.
In de Veertigdagentijd en Pasen, in de Adventstijd en Kerst zijn dergelijke bloemschikkingen in de Agneskerk. (soms bij speciale diensten)

Door een klein ritueel wordt duidelijk dat de schikking een onderdeel van de liturgie is, het gesproken woord ondersteunt en de weg opent tot andere beelden.

Contactpersoon:
Willy van Dijk, e-mail:   Tel: 058-2138456

terug