LITURGIECOMMISSIE LITURGIECOMMISSIE

Deze commissie houdt zich bezig met liturgie in het algemeen en die in onze gemeente in het bijzonder. Daartoe bestudeert zij o.a. de Dienstboeken van de Protestantse kerk en leest zij het blad ‘Eredienstvaardig’. Zij kan de kerkenraad zo nodig informeren en adviseren m.b.t. de inkleding van de kerkdiensten.
 

terug