LECTIO DIVINA LECTIO DIVINA


Op dit moment leven we weer in een periode van zoveel mogelijk thuis werken en niet naar de kerk kunnen gaan. Hoe schep je dan ruimte voor de kostbare dingen in het leven?
Het lijkt me goed om het volgende devies van Benedictus van Nursia (480-547) te volgen: Naast het aandachtig doen van je werkzaamheden gaat het ook om het regelmatig beoefenen van de `geestelijke lezing’, de lectio divina.

De lectio divina kent drie stappen:
Lectio: zorgvuldige lezing van een Bijbeltekst
Meditatio: overdenking van de tekst
Oratio: toewending van het hart naar God

Op de woensdagavonden in januari en februari nodig ik u van harte uit om hier via ZOOM aan mee te doen.
Tijd: 19.30-20.00 uur
Als u mij mailt, dan stuur ik u de zoomlink toe.
Hartelijke groet,
Annemiek Heerma
Email: a.heerma@agneskerkgoutum.nl
Telefoon: 06-25162885
terug