zondag 25 februari 2024 om 9.30 uur

Kerkdienst Agneskerk Goutum
Voorganger(s): Ds. Siebe Sijtsema
Organist: Olchert Clevering

LITURGIE
Kindernevendienst
Collecten: Diaconie en PKN MIssionair Werk

terug