zondag 1 januari 2023 om 11.00uur

NIEUWJAARSDAGVIERING
Voorganger(s): Ds. Siebe Sijtsema
Organist: Han Giesing

Nieuwjaarsdag valt in 2023 op een zondag en dus kunnen we het jaar meteen goed beginnen met een viering in de Agneskerk. Omdat we echter veronderstellen dat veel mensen 9.30 uur wel wat vroeg vinden, is besloten de viering om 11 uur te laten beginnen. Het wordt een korte viering c.q. morgengebed en daarna is er ruim gelegenheid om elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen bij koffie/thee en oliebollen. Iedereen van harte welkom
 

terug