zo 23 feb 2020  om 9.30 uur
Voorganger: ds. P.R. Beintema
Kerkdienst Agneskerk Goutum
Organist: Broer de Witte

Er is kinderoppas en kindernevendienst.
Collecten: Diaconie
                 Kerk

terug