zo 8 dec 2019  om 11.30 uur
Voorganger: ds. Reinder Reitsma
Kerkdienst Martinuskerk Hempens - 2e Advent
Organist: Olchert Clevering pianist

Collecten: Voedselbank
                 Kerk

terug