zo 10 nov 2019  om 11.30 uur
Voorganger: ds. Gerrit Wessels
Kerkdienst Martinuskerk Hempens
Organist: Olchert Clevering pianist

Collecten: Diaconie
                 Collecte Dorpskerken

terug