zo 11 aug 2019  om 9.30 uur
Voorganger: ds. Tjallingii uit Oosterbierum
Kerkdienst Agneskerk Goutum
Organist: Broer de Witte

Er is geen kinderoppas en kindernevendienst.
Collecten: Diaconie
                 Kerk

terug