zondag 15 oktober 2023 om 9.30 uur

Kerkdienst Agneskerk Goutum
Voorganger(s): ds Siebe Sijtsema
Organist: Johan Smit

Heilig avondmaal.

Collecte: wereld armoededag / kerk

terug