zondag 8 oktober 2023 om 9.30 uur

Kerkdienst Agneskerk Goutum
Voorganger(s): ds Reinier Nummerdor
Organist: Han Giesing

Collecte: diaconie / PKN missionair werk

terug