zondag 1 oktober 2023 om 9.30 uur

Kerkdienst Agneskerk Goutum
Voorganger(s): Ds. Jaap Miedema
Organist: Olchert Clevering

Collecte: diaconie / PKN kerk en Israel

terug