zondag 15 mei 2022 om 9.30 uur

Kerkdienst Agneskerk Goutum
Voorganger(s): da. A. Buizer

Collecte voor kerk in actie en binnenlands diaconaat

terug