zondag 20 februari 2022 om 9.30 uur

Kerkdienst Agneskerk Goutum
Voorganger(s): Ds. Sytse Ypma
Organist: Olchert Clevering met zang van Henny Hoekstra en Harry Kuiper

terug