zondag 20 februari 2022 om 9.30 uur

Kerkdienst Agneskerk Goutum
Voorganger(s): Ds. Sytse Ypma
Organist: Olchert Clevering

Bevestiging Paul van der Wal als ouderling met een bijzondere opdracht, n.l. het scribaat.

terug